Mikä on edunvalvontavaltuutus? 

-Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla varaudut tulevaan. Valtakirjalla voit valtuuttaa haluamasi luotettavan henkilön hoitamaan omia asioitasi tilanteessa, jossa et niitä enää itse esimerkiksi vakavan sairauden tai tapaturman aiheuttaman toimintakyvyttömyyden vuoksi kykene hoitamaan. Valtakirjalla voit lisäksi itse määritellä ne asiat, joita valtuutus koskee, Nina kertoo.   

Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä? 

- Edunvalvontavaltakirja antaa sinulle mahdollisuuden paitsi itse päättää sen, kuka asioitasi tulevaisuudessa hoitaa ja mitä asioita hän puolestasi hoitaa, myös tehdä asioiden hoitamisen joustavammaksi kuin tavallisessa edunvalvonnassa. Jos tämä sama läheinen ihminen hoitaa asioitasi käräjäoikeuden määräämänä edunvalvojana, ilman edunvalvontavaltuutusta, hän on velvollinen mm. tekemään vuosittaisen tilin asioiden hoitamisesta Digi- ja väestötietovirastolle, samoin kuin hakemaan erinäisiä lupia viranomaiselta holhoustoimilain niin edellyttäessä, Nina jatkaa.  

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä kaikkien, joilla on tiedossa lähiomainen, muu sukulainen tai ystävä, joka on luotettava, jonka oma talous on kunnossa, ja jonka haluaisi asioidensa hoitajaksi. Valtuutetulta kannattaa kuitenkin varmistaa ennen valtakirjan laatimista, että hän suostuu tehtävään, jos valtakirja tulisi voimaan.   

- Tietämättömyys on ehkä yleisin syy, miksi edunvalvontavaltakirjaa ei tehdä. Ne, jotka ovat tietoisia mahdollisuudesta tehdä tällainen asiakirja, ja jotka ymmärtävät asiakirjan hyödyt, sekä sen, miten paljon se joustavoittaa asioiden hoitoa edunvalvontatilanteessa, tekevät kyllä pääsääntöisesti valtuutuksen. Usein ajatellaan, ettei valtuutusta tarvita, koska esimerkiksi pankkiasiat ovat jo hoidossa; lapsella on käyttöoikeus vanhempansa tiliin ja laskujen maksu hoituu joka tapauksessa. Käyttöoikeudet saatetaan pankissa kuitenkin lakkauttaa silloin, kun pankin tietoon tulee, että tilinomistaja ei enää ole oikeustoimikelpoinen. Silloin ohjaamme käyttöoikeutetun hakemaan tilinomistajalle edunvalvontaa, Nina kertoo.  

Milloin edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä? 

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä heti, iästä riippumatta: usein asiaan kiinnitetään huomiota vasta silloin, kun ikää on jo tullut, mutta kenelle tahansa voi sattua tapaturma tai tulla sairaus, joka vie toimintakyvyn. Valtuutuksella ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia, vaan se vahvistetaan voimaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta, kun lääkäri on todennut, että valtuutuksen antaja on edunvalvonnan tarpeessa ja kykenemätön itse hoitamaan asioitaan.  

- Edunvalvontavaltakirjan tekemistä ei kannata viivytellä, ja se kannattaa tehdä asiantuntijan kanssa, jotta se on muotovaatimuksiensa puolesta pätevä. Asiantuntijan kanssa valtakirja voidaan lisäksi räätälöidä juuri omaan tilanteeseen sopivaksi, Nina kertoo.   

Onko koronapandemia vaikuttanut siihen, miten kiinnostuneita asiakkaat ovat tulevaisuutensa turvaamisesta?  

- Osa asiakkaistamme on herännyt nyt koronapandemian aikana pohtimaan sitä, miten omat asiat hoituisivat vakavan sairastumisen aikana, ja siksi laittaneet tärkeitä asiakirjoja, kuten testamentin ja edunvalvontavaltakirjan kohdaltaan kuntoon. Toimeksiannon jättämisessä alkuun pääsee nyt poikkeusaikana myös puhelimitse: kannattaa kuitenkin huomioida, että asiakirjat on henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa allekirjoitettava, jotta ne täyttävät lain muotovaatimukset, Nina täsmentää. 

Anna OP Päijät-Hämeen lakipalveluiden asiantuntijoiden olla apuna elämäsi käännekohdissa.

Asiantuntijoiden kanssa voit varmistaa, että elämäsi kannalta olennaiset juridiset asiakirjat ovat juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivia ja täyttävät lain niille asettamat muotomääräykset. OP Päijät-Hämeen lakipalveluiden asiantuntijat neuvovat ja opastavat sinua juridisissa kysymyksissä, laativat asiakirjoja ja hoitavat toimeksiannostasi lainopillisia asioita. Laitetaan yhdessä sinun ja läheistesi lakiasiat kuntoon! 


Ota yhteyttä OP Päijät-Hämeen lakipalveluihin!