Kolmatta kautta OP Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtajana toimiva Essi Alaluukas, 46, sanoo arvostavansa korkealle pankin arvomaailmaa ja juurevuutta.

- Osuuspankkitoiminnalla on pitkä ja perinteikäs historia. Pankki on lähellä asiakkaita ja näkyy laajalti myös paikallisesti. Asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunteminen on OP:lle ensiarvoisen tärkeää, samoin kuin vastuullisuus, joka näkyy kaikessa - asiakkaita koskevasta päätöksenteosta yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemoihin, Alaluukas kertoo.

- Myös ihmisläheisyys ja yhdessä menestyminen ovat OP:n toimintaa ohjaavia arvoja ja vaikutammekin alueen hyvinvointiin monella tapaa. Olemme mukana tukemassa mm. Vesijärven kunnostusta sekä lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä. Kahden lapsen äitinä iloitsen myös siitä, että koulutamme alueen nuoria taloustaidoissa, hän jatkaa.

Kehityksen kärjessä

Hollolassa perheineen asuva Essi Alaluukas työskentelee taloushallintoalalla toimivan Rantalaisen asiakkuusjohtajana. Aiemmin matkailun parissa sekä Lahden seudun kehitysyhtiössä työskennelleellä OP Päijät-Hämeen hallituksen puheenjohtajalla on vahva näkemys alueen elinkeinoelämästä.

Voin jakaa työhistoriani kautta hankkimaani tietoa ja osaamista pankille ja toisaalta hyödyntää pankin luottamustehtävistä oppimiani asioita siviilityössäni.

- Omalta kannaltani tilanne on varsin ihanteellinen, sillä voin jakaa työhistoriani kautta hankkimaani tietoa ja osaamista pankille ja toisaalta hyödyntää pankin luottamustehtävistä oppimiani asioita siviilityössäni. Pankin luottamustehtävässä toimiminen ei kuitenkaan edellytä pankki- tai talousalan tuntemusta, sillä omistaja-asiakkaista koostuvan edustajiston tarkoitus on edustaa pankin asiakaskuntaa mahdollisimman laajalla perspektiivillä. Mitä moninaisempi edustajisto on, sitä paremmin se peilaa pankin asiakkaita, Alaluukas muistuttaa.

Hän on toiminut pankin luottamustehtävissä vuodesta 2011 alkaen, ensin hallintoneuvostossa ja tarkastusvaliokunnassa ja viimeiset kuusi vuotta hallituksessa.

- Pankin luottamustehtävissä toimiminen on ollut erittäin mielekästä ja kiinnostavaa. Olen saanut olla mukana myös erilaisissa työryhmissä, kuten OP Ryhmän tulevaisuustyöryhmässä. Osuuspankki kulkee kehityksen kärjessä, mikä näkyy esimerkiksi digitalisaatiossa ja sen mukanaan tuomissa palveluissa. Ajasta ja paikasta riippumaton, monikanavainen asiointi on ollut merkittävin ja näkyvin viime aikoina tapahtuneista uudistuksista, Alaluukas arvioi.

Tarjolla näköalapaikkoja

OP Päijät-Hämeen edustajisto on Essi Alaluukkaan mukaan mainio ponnahduslauta monenlaisiin luottamustehtäviin. Edustajisto tarjoaa näköalapaikan sekä pankin toimintaan, että yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Kaikki pankin täysi-ikäiset omistaja-asiakkaat ovat tervetulleita asettumaan ehdolle marraskuussa pidettäviin vaaleihin, joissa edustajistoon valitaan 43 uutta jäsentä, Alaluukas sanoo.

Muuta evästeasetuksiasi

Edustajisto on kuin pankin asiakaskunta pienoiskoossa: se edustaa eri ikäisiä ja eri ammattiryhmiä edustavia ihmisiä. Keskimäärin kaksi kertaa vuodessa kokoontuva edustajisto hyväksyy mm. pankin tilinpäätöksen sekä toimii hallituksen ja hallintoneuvoston keskustelukumppanina pankin toimintastrategiaan liittyvissä linjauksissa.

- Edustajistossa voi vaikuttaa oman pankin toimintaan ja verkostoitua uusien ihmisten kanssa. Samalla oppii paljon uutta ja yleinen ymmärrys talouteen liittyvistä asioista kasvaa. Tällaiseen joukkoon kannattaa ehdottomasti hakea mukaan, Essi Alaluukas kannustaa.

Asetu ehdolle OP Päijät-Hämeen edustajiston vaaleissa!