Koti on paikka, jossa rauhoitutaan ja annetaan aikaa itselle, perheelle sekä ystäville. Yhä useammin koti toimii lisäksi etätyöpaikkana. Asunnon toimivuus, joustavuus ja muuntautumiskyky eri elämäntilanteissa ovat tärkeitä seikkoja. Koronavuosi on tuonut omat haasteet ja tarpeet kodin tiloille. Koti luo puitteet asumiseen ja asukkaat luovat kodin hengen.

Millainen on ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä?

Kiinteistönvälittäjä tekee vaativaa asiantuntijatyötä. Ammattilaisen on osattava tulkita alaan liittyviä lakeja ja säädöksiä sekä toimittava vastuullisesti, niin ostajan, kuin myyjänkin etua ajatellen. Ala muuttuu huimasti koko ajan ja välittäjän vastuu lisääntyy. Kiinteistönvälittäjän on kouluttauduttava koko ajan ja oltava ajan hermoilla. Ilman hyvää ammattitaitoa ja työmoraalia välittäjä ei pärjää pitkään alalla. Myös alan digitalisoituminen ja uudet markkinointitavat tuovat oman mausteensa.

Kiinteistönvälittäjän tehokas toiminta perustuu toimeksiantojen muodostamaan myyntivarastoon ja näin ollen jokaisen kodin myyntiin saaminen on tärkeää. Onnistunut asuntojen myyntiin saaminen on välittäjän tärkeimpiä tehtäviä ja edellytys työn tekemiselle. Asunnon myyntitoimeksiantoa tehdessä korostuu välittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet, joista tärkeimpiä ovat ammattitaito ja hyvät ihmissuhdetaidot.

Välittäjä mahdollistaa asiakkaan unelmien toteutumisen

Välittäjän ihmissuhdetaidoilla ja asiakaspalvelutaidoilla on valtava merkitys. Välittäjän on osattava asettua niin myyjän kuin ostajankin saappaisiin. Myönteinen asenne on yksi onnistuneen palvelutapahtuman perusedellytys. Aito välittäminen sekä kiinnostus asiakkaita ja heidän tarpeitaan kohtaan välittyy asiakaskohtaamisissa.

"Empatia, ihmistuntemus ja tunneäly ovat välittäjälle tärkeitä ominaisuuksia. Ihmisten erilaisuus on rikkautta, on ymmärrettävä asiakkaiden erilaiset tarpeet ja tavat toimia."

Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä tekee asunnon myyntitapahtumasta helpon sekä myyjälle, että ostajalle. Kun asiakkaalla on unelmia asumiseen liittyen, välittäjä ammattilaisena mahdollistaa asiakkaan unelmien toteutumisen.

Joissain tapauksissa välityspalkkiota pidetään ratkaisevana tekijänä palvelua valittaessa. On kuitenkin hyvä pohtia, kuinka tärkeä tekijä hinta lopulta on. Myyntitapahtumassa puhutaan mittavista kaupoista, jossa asiakas myy usein suurinta omaisuuttaan. Kun asuntokaupat hoidetaan suurella sydämellä; asiantuntevasti ja ammattitaidolla, niin myyjä ja ostaja voivat rauhassa ja huoletta rakentaa pesää uusiin koteihinsa, ilman jälkireklamointia ja riitoja.

Aurinkoista kesää kaikkiin koteihin!

Asunnon myynti mielessä? Lue lisää OP Kodin tarjoamista palveluista.

Haaveissa uusi koti? Anna OP Päijät-Hämeen asumisen asiantuntijoiden auttaa kotiunelmiesi toteuttamisessa.