Coaching määritelmällisesti antaa ratkaisuja suoritustason parantamiseen omassa työssä – itse olen hakenut sen kautta ideoita muun muassa ajanhallintaan, oikean fokuksen löytämiseen ja uuden organisaation johtamiseen. Mentoroinnissa taas korostuu usein pidempiaikaisen kehittymisen näkökulma ja sitä usein hyödynnetään esimerkiksi tulevaisuuden urapohdinnoissa. Mentorointi on coachingiin verrattuna tyypillisesti pidempiaikaista, epämuodollisempaa ja vahvasti mentoroitavan toiveiden pohjalta etenevää toimintaa. Olen myös huomannut, että coaching ja mentorointi saattavat joskus myös hieman sekoittua, mutta se ei ole vaarallista – lopputulos kuitenkin ratkaisee, kertoo OP Päijät-Hämeen toimitusjohtaja Mika Kivimäki.

Ensikosketuksen mentorointiin Kivimäki sai jo yliopistovuosina USA:ssa ja myöhemmin hän on hyödyntänyt mentorointia useissa eri yhteyksissä, vakuuttuen vahvasti sen toimivuudesta mitä erilaisimmissa tilanteissa.

- OP-urani ensimmäinen ja edelleen kirkkaana mielessä oleva mentorointikokemukseni ajoittui vuoteen 2014, jolloin pohdin vahvasti itseni haastamista uudistumaan. Pitkän ja monella tapaa hienon keskusyhteisöjakson jälkeen mietin, että miten voisin parhaiten kehittää ajatteluani ja kyvykkyyksiäni OP Ryhmän sisällä ja mielessä olivat jo jonkin aikaa olleet johtotehtävät osuuspankissa. Halusin ymmärtää tarkemmin, miten johtaminen pankissa eroaisi vastaavasta työstä keskusyhteisössä ja että olisiko minulla mahdollisesti jotakin annettavaa pankkityössä - saatavaa kun olisi takuuvarmasti. Hain siis vahvistusta itselleni lähteä yrittämään hyppyä uuteen. Onnistuin saamaan itselleni loistavan mentorin, joka oivallutti minut varmistumaan siitä, mitä haluan tehdä ja lisäksi rohkaisun lähteä sitä yrittämään. Ja sillä polulla olen – nyt alun seitsemättä vuotta osuuspankin toimitusjohtajana, Kivimäki kuvailee omia kokemuksiaan.

Opettaa en voi, mutta voin tarjota sielullesi peilin .

Mentoroinnin kautta syntyy parhaimmillaan oivalluksia, jotka saavat jotakin liikahtamaan mentoroitavan sisällä ja ehkä tunnistamaan itsessään jotakin sellaista, jota ei ole kyennyt aiemmin tunnistamaan. Mentorointi tarjoaa harvoin suoria vastauksia kysymyksiin, mutta onnistuessaan ohjaa löytämään ajattelussasi uuden polun ratkaista askarruttava asia. Kivimäen mentorin sanat tiivistivät hyvin mentoroinnin keskeistä olemusta: ”Opettaa en voi, mutta voin tarjota sielullesi peilin”.

On tärkeä tunnistaa, että myös mentorille jokainen mentorointikokemus yleensä oivalluttaa jotakin – on väärin ajatella, että vain mentoroitava olisi saamapuolella tästä yhteistyöstä.

- Suhde on molemmille osapuolille hyödyllinen - tämän olen itse huomannut mentorina ja myös ne henkilöt, jotka ovat minua vuosien aikana mentoroineet ovat todenneet samaa. Ja se tunne kun mentorina kuulet tai huomaat, että avullasi mentoroitava on löytänyt sen oivalluksen, jota on lähtenyt hakemaan – se on palkitsevuudessaan jotakin ainutlaatuista! Kivimäki kertoo.

Mentorointia LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Koska Kivimäen kokemukset mentoroinnista ovat olleet erittäin hyviä, hän on laajentanut sitä OP Päijät-Hämeelle tärkeän sidosryhmän eli yhteistyöoppilaitosten suuntaan. Kivimäki on käynyt useamman kerran puhumassa johtamisesta ja esimiestyöstä LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja siinä samassa yhteydessä hän on tarjonnut mahdollisuutta mentorointiin itsensä tai jonkun muun OP Päijät-Hämeen johtoryhmän jäsenen kanssa. Mentorointisessioissa keskustellaan muun muassa opintojen suuntaamisesta, johtamisesta, uramahdollisuuksista finanssialalla, asiakaskokemuksesta, työntekijäkokemuksesta.

- Mentorina toimiminen on tarjonnut minulle erinomaisen tilaisuuden kuulla mahdollisen tulevaisuuden asiakkaamme tai työntekijämme näkemyksiä. Se on poikinut useita oivalluksia oman ja organisaation toiminnan kehittämisestä – niin asiakkaan kuin työnantajankin näkökulmasta, Kivimäki kuvaa saamiaan hyötyjä mentoroinnista.

Mitä sitten mentoroitavina toimineet opiskelijat ovat yhteistyöstä saaneet?

Tässä kahden Mika Kivimäen mentoroitavan mietteitä yhteistyöstä:

Meiju haki Mika Kivimäen mentoroitavaksi, koska häntä kiinnostaa pankkiala. Opinnoissaan hän on keskittynyt taloushallintoon, joten hän ajatteli mentoroinnin tukevan myös opintojaan.

Tämä oli todella ainutlaatuinen tilaisuus saada lisää tietoa pankkialasta ja sen työskentelymahdollisuuksista henkilöltä, joka on tehnyt pitkän työuran alalla. Minusta on todella hienoa, että tällaista mentorointia järjestetään ja korkeassa asemassa olevalla ihmisellä on aikaa tavata opiskelijoita.

Mentorointiyhteistyöstä Meiju odotti saavansa tietoa OP Ryhmästä ja saada vastauksia mietityttäviin kysymyksiin.

- Odotukseni ovat täyttyneet täysin ja ylikin. Ensimmäisessä mentorointitapaamisessamme minua jännitti todella paljon. Alusta asti meillä on ollut erittäin hyvä yhteys. Mielestäni se on hyvin tärkeää, että mentorin kanssa ollaan niin sanotusti samalla aaltopituudella, jolloin molemmat hyötyvät keskusteluista. Tapaamisissa on aina ollut positiivinen energia. Mentorini on osannut olla kannustava, innostava ja rohkaiseva, joka on nostanut itsetuntoani, Meiju kertoo tuntemuksistaan.

Mentorointi on vahvistanut ajatuksia jatko-opinnoista ja antanut lisää virtaa opiskeluun. Mikan avulla Meijulle tarjoutui mahdollisuus tavata myös OP Päijät-Hämeen varallisuudenhoidon esimiestä, Minna Vartiaista. Minna kertoi työstä, työntekijän ominaispiirteistä sekä lisäkoulutuksista. Yhteiset keskustelut ja mentorin kokemukset ovat vahvistaneet tunnetta, että Meiju todella on oikealla alalla.

- Minä suosittelen mentorointia ehdottomasti kaikille, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus. Kannattaa rohkeasti lähteä mukaan ja kysyä mahdollisimman paljon, jolloin tieto alasta laajenee. Keskustelut voivat antaa uutta näkökulmaa asioihin. Mentoroinnin avulla on myös mahdollista saada tärkeitä kontakteja ajatellen työelämää, Meiju summaa kokemustaan.

Kun Nealle tarjoutui mahdollisuus mentorointiin koulun kautta. Hän innostui ajatuksesta välittömästi.

- Kokemukseni mukaan paras oppimiskokemus tulee aina suoraan työelämästä ja mikä sen parempi kurkistus ison organisaation johtotason toimintaan, kuin päästä mentoroitavaksi ja jakamaan kokemuksia henkilön kanssa, jolla on takana pitkä ja monipuolinen ura! Uskon vakaasti siihen, että kaikista tilanteista ja jokaiselta ihmiseltä pystyy oppia, kun pysähtyy hetkeksi kuuntelemaan ja uskaltaa olla avoin ja pysyä uteliaana, Nea summaa ajatuksiaan.

Nea lähti mukaan mentorointiin avoimin mielin. Hän otti tietoisesti asenteen, että oppii kaiken, mitä on opittavissa sekä hakee uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Eniten hän halusi päästä tutustumaan yrityselämän taustaan ja arjen tilanteisiin.

Mentorointi on avannut Nean ymmärrystä laajasti muun muassa strategisen johtamisen tasolta. Esimerkiksi arvojen merkitys organisaatiolle ja asiakkaalle on kirkastunut.

Odotukseni ovat toteutuneet paremmin kuin hyvin, olen oppinut valtavan paljon Mika Kivimäeltä ja näkisin, että meillä on ollut todella antoisaa ajatustenvaihtoa hänen kanssaan. Eniten mentorointi on varmasti antanut ajateltavaa ja avannut uusia tavoitteita omaan elämään.

Nea suosittelee mentorointia lämpimästi kaikille, jotka pohtivat sen hyödyntämistä.

- Tarttukaa tilaisuuteen sellaisen tullessa eteen. Nämä ovat yleensä hyvin ainutlaatuisia tilanteita elämässä ja näistä saa myös siksi eniten irti. Nuoria varsinkin saattaa joskus jännittää ajatus mentoroinnista, se saattaa tuntua liian "viralliselta" tai jopa henkilöt saattavat jännittää, se ei kuitenkaan ole tarpeen sillä oman kokemukseni mukaan kaikki tapaamisemme ovat olleet todella miellyttäviä ja keskustelu rentoa ja avointa. Joten neuvoisin ehdottomasti kokeilemaan, sitä ei koskaan tiedä minkälaisia ovia tämän tyyppiset tilaisuudet voivat avata tai minkälainen uusi ura jopa itselle aueta, Nea kannustaa.