Lakimies Melody Kyyrö OP Päijät-Hämeestä vastasi kysymyksiin, mikä edunvalvontavaltuutus on ja miksi se kannattaa tehdä.

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

- Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jolla varaudut tulevaan. Valtakirjalla voit valtuuttaa haluamasi luotettavan henkilön hoitamaan henkilökohtaisia sekä taloudellisia asioitasi, jos et enää itse kykene hoitamaan niitä. Tämän kaltainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi vakavasta sairaudesta, kuten muistisairaudesta tai tapaturman aiheuttamasta toimintakyvyttömyydestä. Valtakirjalla voit itse määritellä ne asiat, joita valtuutus koskee, Melody kertoo.

Miksi edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä?

- Edunvalvontavaltakirjalla päätät kuka hoitaa asioitasi ja mitä asioita hän hoitaa puolestasi. Valtakirja tekee asioidesi hoitamisen joustavammaksi kuin yleisessä edunvalvonnassa. Jos sama läheinen ihminen hoitaa asioitasi käräjäoikeuden tai Digi- ja väestötietoviraston määräämänä edunvalvojana, ilman edunvalvontavaltuutusta, hän on velvollinen mm. tekemään vuosittaisen tilin asioidesi hoitamisesta. Lisäksi hänen täytyy hakea erinäisiä lupia viranomaiselta, esimerkiksi omistamasi kiinteistön tai asunto-osakkeen myyntiin holhoustoimilain niin edellyttäessä, Melody jatkaa.

Edunvalvontavaltakirja antaa sinulle mahdollisuuden päättää sen, kuka hoitaa tulevaisuudessa asioitasi.
Melody Kyyrö, lakimies

Mikäli edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, asioidesi hoitajaksi voidaan joutua hakemaan Digi- ja väestötietovirastolta tai käräjäoikeudelta yleinen edunvalvoja, joka on yleensä valtion virkamies.

- Ymmärrettävästi harva haluaa, että itselleen täysin vieras henkilö huolehtii omista asioistaan. Tämä on jo yksin hyvä syy laatia edunvalvontavaltakirja, jossa valtuuttaa itselleen luotettavan henkilön hoitamaan omia asioitaan, Melody toteaa.

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä kaikkien, joilla on tiedossa lähiomainen, sukulainen tai ystävä, joka on luotettava, jonka oma talous on kunnossa, ja jonka haluaisi asioidensa hoitajaksi. Valtuutetulta kannattaa kuitenkin varmistaa ennen valtakirjan laatimista, että hän suostuu tehtävään, jos valtakirja tulisi voimaan.

- Tietämättömyys on monesti yleisin syy, miksi edunvalvontavaltakirjaa ei tehdä. Ne, jotka ovat tietoisia mahdollisuudesta tehdä tällainen asiakirja, ja jotka ymmärtävät asiakirjan hyödyt, tekevät kyllä pääsääntöisesti valtuutuksen.

Usein ajatellaan, ettei valtuutusta tarvita, koska esimerkiksi pankkiasiat ovat jo hoidossa; lapsella on käyttöoikeus vanhempansa tiliin ja laskujen maksu hoituu joka tapauksessa.

- Käyttöoikeudet saatetaan pankissa kuitenkin lakkauttaa silloin, kun pankin tietoon tulee, että tilinomistaja ei enää ole oikeustoimikelpoinen eli hän ei kykene tekemään enää itseään koskevia oikeustoimia. Silloin ohjaamme käyttöoikeutetun hakemaan tilinomistajalle edunvalvontaa, Melody kertoo.

Milloin edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä heti, iästä riippumatta: usein asiaan kiinnitetään huomiota vasta silloin, kun ikää on jo tullut, mutta kenelle tahansa voi sattua tapaturma tai tulla sairaus, joka vie toimintakyvyn. Valtuutuksella ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia, vaan se vahvistetaan voimaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta, kun lääkäri on todennut, että valtuutuksen antaja on edunvalvonnan tarpeessa ja kykenemätön itse hoitamaan asioitaan.

Edunvalvontavaltakirjan tekemistä ei kannata viivytellä.

- Edunvalvontavaltakirja kannattaa ehdottomasti tehdä lakimiehen tai muun asiantuntijan kanssa, jotta se on muotovaatimuksiensa ja sisällön puolesta pätevä. Nykyään monet asianajotoimistot tarjoavat mahdollisuuden teettää oma edunvalvontavaltakirja netissä. Usein ihmisillä ei ole kuitenkaan käsitystä siitä, mitä kaikkea edunvalvontavaltakirjassa tulisi lukea. Edunvalvontavaltakirjasta voi jäädä tällöin esimerkiksi puuttumaan lauseke sen voimaantulosta. Ilman tätä lauseketta edunvalvontavaltakirja ei ole muotovaatimuksiltaan pätevä ja tällöin sitä ei voida vahvistaa. Lakimiehen kanssa valtakirja räätälöidään juuri omaan tilanteeseen sopivaksi, Melody kertoo.

Onko muuttunut maailman tilanne vaikuttanut siihen, miten kiinnostuneita asiakkaat ovat tulevaisuutensa turvaamisesta?

- Osa asiakkaistamme on herännyt maailman myllyrryksessä pohtimaan sitä, miten omat asiat hoituisivat vakavan sairastumisen aikana. Monet ovat laatineet testamentin ja edunvalvontavaltakirjan lakimiehen kanssa. Toimeksiannon jättämisessä alkuun pääsee helpoiten puhelimitse. Kannattaa kuitenkin huomioida, että asiakirjat on henkilökohtaisesti ja todistajien läsnä ollessa allekirjoitettava, jotta ne täyttävät lain muotovaatimukset, Melody täsmentää.

OP Päijät-Hämeen lakipalveluiden asiantuntijat ovat apuna elämäsi käännekohdissa. Varmista yhdessä heidän kanssa, että elämäsi kannalta olennaiset juridiset asiakirjat ovat juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivia ja täyttävät lain niille asettamat muotomääräykset. Asiantuntijat neuvovat ja opastavat sinua juridisissa kysymyksissä, laativat asiakirjoja ja hoitavat toimeksiannostasi lainopillisia asioita.

Laitetaan yhdessä sinun ja läheistesi lakiasiat kuntoon!

Ota yhteys OP Päijät-Hämeen lakiasiantuntijoihin

Lue lisää edunvalvontavaltakirjasta