Nuoren kyky itsenäiseen ja järkevään taloudenhallintaan ei ole itsestäänselvyys, varsinkaan mikäli oma reitti koulutukseen tai työelämään ei ole vielä löytynyt ja elämäntilanteessa kaipaa muutakin ohjausta. Maksuhäiriömerkintöjen määrä kasvaa vuosittain, pikavippien ja osamaksurahoituksien tarjonta tuntuu olevan rajatonta: jotta tulevilta maksuvaikeuksilta ja velkakierteiltä pystyy välttymään, yksi tärkeä taito on kyky hoitaa omaa taloutta ja raha-asioita.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukena toimii Kuopiossa Vamos Kuopio, joka toimii Helsingin Diakonissalaitoksen alaisuudessa. Vamos Kuopio on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville kuopiolaisille nuorille, jotka haluavat ohjausta ja tukea nykyisessä elämäntilanteessa. Erilaisten valmennuksien tarkoituksena on löytää nuorelle oma reitti koulutukseen, työhön tai niihin valmentavaan toimintaan. Osana tukemassa nuoren elämänhallintaa on Taloustaitohanke, joka toteutetaan yhteistyössä pankkien asiantuntijoiden kanssa.

Valtakunnallisesti jo vuodesta 2013 toimineen Taloustaitohankkeen tarkoituksena on nuorten vakavien taloudellisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja taloudenhallinnan tukeminen. Oikeanlaisella tuella ennaltaehkäistään taloudellisten vaikeuksien ja maksuhäiriömerkintöjen syntyä. Keskustelun avulla asiantuntijat pystyvät tukemaan nuoria arjen rahankäytössä ja madaltamaan kynnystä talousasioiden hoitamiseen pankkien kanssa. Alkuvuoden Taloustaitohankkeen ryhmässä olivat mukana OP Pohjois-Savon asiantuntijat myyntijohtaja Pasi Huovinen ja palvelujohtaja Joonas Ailunka.

– Nuorten kanssa keskustelimme taloudenhoidon arjen perusasioista: laskujen maksaminen, talouden budjetointi ja säästäminen olivat nuorille tärkeitä keskustelunaiheita. Monilla nuorilla oman talouden perustaidot ovat hallussa, mutta osalla on haasteita siinä, miten rahat saa riittämään. Myös maksuhäiriöihin liittyvät asiat, kuten pikavipit ja velkojen hoitaminen, nousivat useissa keskusteluissa esille, kertoo Joonas Ailunka.

– Pelkästään jo tiedon jakaminen siitä, mitä maksuhäiriömerkinnät tarkoittavat ja miten ne elämään vaikuttavat, auttavat ennaltaehkäisemään ongelmia ja velkakierteitä. Toisaalta nuorten on tärkeää tietää, miten kannattaa toimia jos laskuja on jo jäänyt maksamatta ja mihin siinä tilanteessa tulisi ottaa yhteyttä, Pasi Huovinen kertoo.

– Pankin asiantuntijoina meillä on vahva ammattiosaaminen olla taloudenhallinnan tukena nuorille. Järkevään raha-asioiden hoitamiseen opastaminen ja nuorten talousosaamisen kehittäminen on myös osa yhteisöllistä rooliamme ja vastuullisuuttamme, Ailunka jatkaa.

Pankin vapaaehtoisille asiantuntijoille ohjaustunnit ovat työaikaa. Vuonna 2017 jokainen OPlainen voi käyttää yhden päivän työaikaansa vapaaehtoistoimintaan Hiiop-hankkeen puitteissa. OP Ryhmän kokonaistavoitteena on yhteensä 100 vuotta vapaaehtoistyötä lahjana 100 vuotiaalle Suomelle.