OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö

Missä konttorissa / yksikössä työskentelet?

− Työskentelen pääsääntöisesti hallintoyksikössä Kuopiossa.

Kerro työstäsi, mitä työtehtäviisi kuuluu?

− Väljästi ilmaistuna toimitusjohtajan tehtävänä on vastata pankin kokonaisjohtamisesta. Osuuspankin sääntöjen mukaan pankin hallintoneuvosto vahvistaa pankin toimintaa koskevan ohjesäännön, jossa määritellään myös toimitusjohtajan tehtävät yksityiskohtaisemmin. Tehtävääni kuuluu mm. vastata siitä, että pankin toiminta on hallituksen vahvistaman strategian, toimintasuunnitelman ja ohjeiden mukaisesti tehokasta ja kannattavaa, toimintaympäristön muutoksiin sopeutuvaa ja riskeiltä hallittua. Huolehdin pankin hallitusten päätösten toimeenpanosta, valvon niiden toteutumista ja raportoin hallitukselle.

Millaisissa tehtävissä ja miten kauan olet työskennellyt OP Pohjois-Savossa ja OP Ryhmässä?

− Olen tullut töihin OP Pohjois-Savoon fuusion kautta vuonna 2014. Olen aloittanut OP Nilsiässä vuonna 1995, ja koska kyseinen pankki on osa OP Pohjois-Savoa, niin voitaneen katsoa tulleeni myös nykyiseen pankkiin töihin silloin, eli 25 vuotta sitten. OP Ryhmään olen tullut tammikuussa 1994, jolloin aloitin pankinjohtajan toimessa OP Oulussa. OP Nilsiässä aloitin pankinjohtajan toimessa ja jatkoin toimitusjohtajan tehtävässä vuonna 2000 aina maaliskuun loppuun 2014, pankin nimen muuttuessa fuusioiden kautta ensin marraskuussa 2010 OP Koillis-Savoksi ja sitten syyskuussa 2011 OP Koillis-Savon Seuduksi. 1.4.-31.12.2014 toimin riskienhallintajohtajana OP Pohjois-Savossa ja sen jälkeen eli vuoden 2015 alusta alkaen pankin toimitusjohtajana.

Mikä on vahvuutesi työssäsi?

− Muutoskyky lienee jonkinlainen vahvuuteni työssäni, erityisesti rakennekehityshankkeiden näkökulmasta. Olen saanut olla mukana toimitusjohtajan roolissa neljässä onnistuneessa rakennekehityshankkeessa. Yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa lienee myös vahvuuteni työssäni edellä mainitusta näkökulmasta. Toki on ollut onni, että olen saanut työskennellä asiansa osaavien hallinto- ja toimihenkilöiden kanssa.

Mitä pidät työssäsi tärkeänä?

− Pidän työssäni tärkeänä juuri noita edellä mainittuja yhteistyö- ja muutoskykyasioita. Tämä sen vuoksi, että pärjätäkseen pankin tulee huomioida toiminnassaan nopeasti muuttuva toimiympäristö ja asiakaskäyttäytymisen muutos ja sopeutua niihin, ja mieluusti niitä jopa ennakoiden.

Arjen asiantuntijat esittäytyvät vuoden 2020 aikana

Pohjois-Savon alueella OP Ryhmässä työskentelevien arjen asiantuntijoiden juttusarja jatkuu vuoden 2020 ajan. Kerromme erilaisissa työtehtävissä olevien henkilöiden tarinoita ja jaamme asiantuntijoiden vinkkejä niin arkeen kuin työelämään liittyen.

OP Pohjois-Savon kotisivut

OP Pohjois-Savon esittely

OP Pohjois-Savon omistaja-asiakkaiden paikalliset edut

Tutustu muihin pohjoissavolaisiin juttuihin OP Mediassa

Jenni Tikka

markkinointiasiantuntija

OP Pohjois-Savo