Pankissa työskentelee noin 170 henkilöä. Pankin henkilöstökyselyn mukaan pankki on onnistunut hyvin pitämään yllä ja edistämään henkilöstön hyvinvointia. Pankin henkilöstöjohtaja Tuula Irmeli Kurki kertoo, että henkilöstölle on tarjolla monia mahdollisuuksia.

 - Työn ja yksityiselämän hyvä yhteensovittaminen on yksi keinoista. Meillä on muun muassa liukuva työaika, etätyömahdollisuus sekä yksilöllisiä työaikajärjestelyjä. Esimerkiksi itse teen tällä hetkellä nelipäiväistä työviikkoa, Kurki sanoo.

- Myös työterveyshuollon palvelut, kattava sairauskuluvakuutus sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat saaneet henkilöstöltä kiitosta.

 Henkilöstön hyvinvointi on tärkeää, joten henkilöstöjohtajan ja esihenkilöiden pitää aktiivisesti tutustua uusiin, henkilöstön jaksamista ja osaamista edistäviin ideoihin ja mahdollisuuksiin.

 - Johtaminen on yhä enemmän valmentamista, ja lisäksi henkilöstöllä pitää olla tunne ja kokemus siitä, että joku välittää. Tämä heijastuu myönteisesti myös asiakaspalveluun ja asiakkaiden kokemuksiin.

- Meillä muun muassa Suomen Mielenterveys ry eli Mieli ry on järjestänyt esihenkilöiden koulutusta. Lisäksi koko henkilöstölle järjestettiin tänä keväänä vuorovaikutusvalmennusta.

 Joustava työaika, kannustavat edut

 Asiakkuusasiantuntija ja aluetyösuojeluvaltuutettu Heini Hukkanen on myös Pohjois-Savon Osuuspankin hyvinvointilähettiläs.

- Työnteko meillä on joustavaa ja työajoista voidaan neuvotella. Työnantajan ja henkilöstön molemminpuolinen luottamus tuo myös tehokkuutta ja tuloksellisuutta työhön, Hukkanen kertoo.

Työaikana henkilöstö voi kehittää omaa osaamistaan eli vaikkapa opiskella verkkokurssien avulla. Lisäksi työnantaja tukee omaehtoisia opintoja palkallisilla vapaapäivillä. Tällaista yksilöllisyyden huomioonottamista, työajan järjestelyjä ja valmentavaa apua henkilöstö arvostaa.

Jokainen työntekijä saa vuosittain 400 euroa Epassi-rahaa, jonka voi käyttää esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin, hammaslääkäriin tai hierontaan.

Hukkasen mukaan henkilöstöltä on kaiken kaikkiaan tullut osaamista ja työhyvinvointia edistävistä mahdollisuuksista hyvää palautetta ja myös uusia kehitysideoita. Henkilöstön hyvinvoinnissa on siis panostettu oikeisiin asioihin.

Hyvinvointilähettiläs innostaa ja kannustaa

OP Ryhmän hyvinvointilähettilästoiminta on keskeisessä roolissa hyvinvoinnin varmistamisessa arjessa. Hyvinvointilähettiläs voi olla kuka tahansa OP:lainen, joka haluaa olla aktiivisesti mukana lisäämässä työhyvinvointia ja rakentamassa entistä parempaa työntekijä- ja asiakaskokemusta. Hyvinvointilähettilään työ on Hukkasen mukaan antoisaa ja siinä tehtävässä voi myös innostaa muita työntekijöitä osallistumaan ja kehittämään itseään.

Pohjois-Savon Osuuspankissa hyvinvointilähettiläiden työ on saanut oman nimen: SYKE. Hyvinvointilähettiläät kannustavat kollegoita lisäämään omaa hyvinvointia muun muassa jakamalla tietoiskuja ja järjestämällä yhteisiä treenihetkiä ja haasteita.

- Esimerkiksi toukokuussa vietimme OP Ryhmän yhteisen tempauksen merkeissä Unelmien liikuntapäivää. Siinä henkilöstö keräsi yhdessä liikkumalla kilometrejä, ja kun tavoite saavutettiin, OP Ryhmä teki lahjoituksen hyväntekeväisyyteen.

Neljä kertaa vuodessa järjestetään myös ”SYKE-palaveri”. Siinä jokainen pankkilainen pääsee kuunnellen oppimaan hyvinvoinnista eri näkökulmista samalla, kun kasvattaa omaa hyvinvointiaan, esimerkiksi lenkkeilemällä, pyöräilemällä tai vaikka riippumatossa loikoillen.

Tuula Irmeli Kurki (vas.) ja Heini Hukkanen sanovat, että henkilöstön työssäjaksaminen ja työmotivaatioi heijastuvat myönteisesti myös asiakaspalveluun ja asiakkaiden kokemuksiin.

Tutustu pankkilaisten uratarinoihin

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivuille