Kirjoittelin taannoin kiinteistönvälitysalalla käytettävistä ammattinimikkeistä. Niitä on monia ja monenlaista ”tunnustettua” ammattitaitoa kuvaavia. Samanlainen tilanne on myös kv-alaa lähellä olevalla isännöintialalla, jolla esiintyvää termistöä tässä kirjoituksessa avaan.

IAT (Isännöinnin ammattitutkinto) on opetushallituksen virallinen tutkinto, jolla on Suomessa useita järjestäjiä. Edellytyksenä tähän koulutukseen pääsylle on voimassa oleva oppisopimuspaikka/työpaikka isännöinnissä. Koulutus on yleensä henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan pohjautuvaa monimuoto-opetusta. Tutkinnon kautta opiskelija saa perusvalmiudet isännöintialalla työskentelyyn.

ITS-tutkinto (Isännöitsijän tutkinto) on Kiinkon järjestämä tutkinto isännöintialalla jo yli yhden (1) vuoden ajan työskennelleille ja parhaillaankin isännöitsijänä työskenteleville. Koulutus kestää runsaat 2 vuotta antaen hyvät valmiudet ammatti-isännöitsijänä toimimiseen. Opetus on monimuoto-opetusta töiden ohessa.

AIT (Ylempi ammatti-isännöitsijän tutkinto) antaa laajemmat ja syvemmät valmiudet toimia ammatti-isännöitsijänä. Koulutuksen järjestää Kiinko. Hakijalta edellytetään neljän vuoden isännöintikokemusta, josta vähintään kaksi vuotta päätoimista tai viisi vuotta muuta soveltuvaksi katsottavaa kokemusta kiinteistöalalta. Koulutusvaatimuksena on suoritettu ITS-tutkinto tai vähintään opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen alalle soveltuva tutkinto.

Isännöintialalla jos jollakin ammattitaidolla on erityisen tärkeä merkitys. Vastaavathan isännöitsijät asunto-osakeyhtiön toimitusjohtajina siitä, että asunto-osakeyhtiön taloudellinen tilanne ja yhtiön omistama rakennuskanta säilyy kunnossa elinkaariajattelun mukaisesti.

Isännöintialalla korostuu palvelun hinta-laatusuhde, sillä halvalla ei tälläkään alalla saa asianmukaista palvelua. Maailman monimutkaistuminen, asiakkaiden kasvavat odotukset, energiatehokkuus, korjausrakentaminen, talousasioiden korostuminen sekä sosiaalisten taitojen merkityksen korostuminen vaativat aikaisempaa enemmän isännöitsijältä.

Kunnianhimoisesti omaan työhönsä ja työmarkkinakeloisuuteensa suhtautuva isännöintialan työntekijä haluaa ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Väyliä ja keinoja tämän tavoitteen täyttämiseen on nykymaailmassa monia.

Kirjainyhdistelmä isännöitsijän nimen yhteydessä kertoo käydystä tutkinnosta. Isännöitsijän toiminta arkielämässä näyttää, miten nämä koulun penkillä opitut asiat menevät käytäntöön. Omassa elämässäni olen kohdannut vain ammattitaitoisia ja tehtävänsä asianmukaisesti hoitavia isännöitsijöitä. Toivon, että hyviä isännöitsijöitä riittää alalle jatkossakin, vaikka kisa hyvistä tyypeistä käy kovana isännöintialallakin.

Lue lisää:

OP Koti Itä-Suomen välittäjät ja palvelut

Siirry OP Pohjois-Savon etusivulle

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta