-Juttelimme hallituksen kokouksessa pankin yhteisöllisestä roolista ja yksi hallituksen jäsenistä muisti, että olimme vuoden 2017 keväällä pyytäneet edustajistolta päätöksen, että voimme ko. vuonna käyttää 20 000 euroa yhteisöllisen roolimme toteuttamiseen, Jukka Kilpeläinen, entisen OP Leppävirran toimitusjohtaja avaa lahjoituksen taustaa.

-Kun sopivaa valmista hanketta ei ollut, päätimme, että pistämme itse pystyy sopivan lahjoitushankkeen. Mietimme, mitkä kohderyhmät Leppävirralla tarvitsivat tukea ja silloin esiin nousivat nuoret ja vanhukset, joiden toimintaa omalla paikkakunnalla olisi tärkeä tukea. Mietimme yhdessä myös sitä, miten käytännössä parhaiten saisimme hankkeen toteutettua, ja tällöin oli selvää, että Leppävirran kunta hankkeen toteuttajana olisi meille tärkeä kumppani, Jukka jatkaa.

OP Leppävirta lahjoitti 20 000 euroa Leppävirran kunnan kautta yhteensä 12 toimijalle. Avustukset lahjoitettiin hakumenettelyllä, jossa alkuvuonna 2018 hakijat hakemuksissaan kertoivat mihin avustusta tarvitsevat. Kunta ja OP tekivät yhdessä päätökset lahjoitusten saajista. Avustuksia saivat Leppävirran 4 H-yhdistys ry, Leppävirran Sotainvalidit ry, Paukarlahden kyläyhdistys ry, Leppävirran Viri ry, Leppärengas ry, Leppävirran eläinsuojeluyhdistys ry, Setlementti Ukonhattu, Leppävirran virkistysuimala Leppäkerttu Oy, Leppävirran Urheilijat, Leppävirran SPR, Tukeva työvalmennussäätiö ja Hanna-Kaisa Kankkunen.

-Valmistelimme todella tarkkaan yhdessä kunnan ja lahjoittajan kanssa koko prosessin ja etsimme tapaa, jolla saamme parhaan hyödyn lahjoitetuille euroille. Oli tärkeää sekä kunnalle että lahjoittajalle että nyt myönnetyistä avustuksista jää pitkävaikutteinen jälki ihmisten elämään, kertoo Leppävirran kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen, joka kunnan osalta vastasi lahjoitusprosessista.

Lahjoituksilla paljon hyvää aikaan

Osa lahjoituksen saaneista tahoista on käyttänyt lahjoitettuja varoja jo tämän vuoden aikana, osa käyttää varoja useamman vuoden ajan. Mitä lahjoitetuilla varoilla on jo saatu aikaan.

-OP osoitti hienoa yhteiskuntavastuuta, joka näkyy konkreettisesti Leppävirran yhteisöjen arjessa. Tämä uusi avustusmuoto myös haastoi toimijoita arvioimaan, kuinka juuri he voisivat olla edistämässä nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia pitkäjänteisesti, Ann-Mari sanoo.

Leppävirran Eläinsuojeluyhdistys haki tukea kaverikissa-toimintaansa sekä sairastuneiden vanhusten lemmikkien akuutin hoitoavun järjestämiseen useamman vuoden ajaksi. Avun tarvitsijoita on tänä vuonna ollut jo muutama. Satu Pöyhönen eläinsuojeluyhdistyksestä kertoo:

-Minni-kissa oli kaverikissana muutaman kuukauden vanhuksella, joka oli menettänyt sekä puolisonsa että 18-vuotiaan kissansa lyhyen ajan sisällä, ja oli todella yksinäinen. Yksinäisyys on vakava asia ja mikäli pystymme jollain tavalla edes yhden vanhuksen oloa tarjoamallamme palvelulla helpottamaan, silloin palvelu on tarpeellinen. Olemmekin saaneet pelkästään positiivista palautetta niin vanhuksilta että heidän läheisiltään.

Yksi lahjoituksen saajista on Leppävirran Tukeva-työvalmennussäätiön starttipaja, joka sai toimintaansa 1000 euron avustuksen. Sen avulla voidaan toteuttaa alle 29-vuotiaiden, työn ja opiskelun ulkopuolella olevien starttipaja-nuorten toiveita. Toiveiden toteuttamisen myötä myös starttipajan toimintaa voidaan kehittää, kun nuorten ääni saadaan vahvemmin kuuluvaksi. Kesällä starttipajan toimintaan osallistui 8 nuorta, joista moni pääsi kouluun tänä syksynä.

-Lahjoitus mahdollisti meille toiminnallisen päivän Seikkailupuisto Leppiksessä. Nuoret ovat tyytyväisiä toiminnallisiin päiviin, koska ne rikkovat rutiinin. Nyt suunnittelemme syksyn toimintaa, esiin on tullut nuorten toiveita mm. elokuvissa käymisestä, Kuopioon menosta ja metsäpakopeliin osallistumisesta. Nuorten elämäntilanteet voivat olla esimerkiksi sellaisia, ettei nuori uskalla lähteä elokuviin, saati mennä toiselle paikkakunnalle. Näitä elämisen esteitä pyritään madaltamaan yhteisen toiminnan kautta, avaa starttipajan yksilövalmentaja Satu Makkonen.

Leppävirran, Suonenjoen ja Pohjois-Savon OPt yhdistyivät maaliskuun 2018 alussa. Pankin yhteisöllisen roolin mukainen toiminta sen toimialueen paikkakunnilla jatkuu edelleen. Uusia hankkeita toteutetaan vuosittain ja OP Leppävirran lahjoituksen tuloksista päästään nauttimaan vielä usean vuoden ajan.

-Olemme saaneet tästä OPn ja kunnan yhteisestä hankkeesta erittäin positiivista palautetta sekä julkistamisvaiheessa että päätöksenteon yhteydessä. Uskon että kun tuen pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät, palaute jatkuu samanlaisena vielä vuosia, Ann-Mari Karvinen iloitsee.

-Avustuksen alkuperäinen tarkoitus näyttää jo tässä vaiheessa toteutuvan hyvin. On syntynyt aivan uutta aktivoivaa toimintaa Leppävirran nuorille ja senioreille. Lahjoitusvaroja on myös käytetty jo olemassa olevan ja hyväksi havaitun toiminnan tehostamiseen. Leppävirran Osuuspankin toimintaa jatkaa paikkakunnalla Pohjois-Savon Osuuspankki. Tulevaisuudessa leppävirtalaisten on tärkeä olla aktiivisesti vaikuttamassa uuden ison pankin tuen ohjautumiseen paikkakunnalle muun muassa omistaja-asiakasyhteisön kautta. Isot kiitokset Ann-Marille ja Leppävirran kunnan muille toimijoille yhteisen hankkeemme hienosta toteuttamisesta, kiittelee Jukka Kilpeläinen.

Lisätietoja lahjoituksen saaneista tahoista ja heidän toiminnastaan osoitteesta: http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/avustukset/leppavirran-osuuspankin-lahjoitus

Katri Saarelainen

OP Pohjois-Savo