-Olen työskennellyt kesän harjoittelijana OP Pohjois-Savossa henkilöasiakkaiden sijoitusten ja pankkipalveluiden parissa. Olen opiskellut neljä vuotta rahoitusta Itä-Suomen Yliopistossa, ja tältä pohjalta minulla oli jo ennen kesäharjoittelun aloittamista aito kiinnostus mahdollisuudesta työskennellä sijoituspalveluissa, työn tarjotessa mielenkiintoisen näköalapaikan tapahtumarikkaaseen maailman talouteen. Ennakko-odotuksena minulla oli, että pääsisin syventymään tiiviisti makrotalouteen sekä hyödyntämään teoreettista osaamistani rahoituksesta myös sijoitusratkaisuihin liittyen, Leinonen kertoo.

-Lähtökohdat kesätyölle OP Pohjois-Savon Kuopion konttorissa olivat minulla erinomaiset, koska olen työskennellyt kolme edellistä kesää OP:n puhelinpalvelussa. Aikaisempina vuosina OP Ryhmässä olen suorittanut muun muassa APV1 -sijoituspalvelututkinnon ja aikaisempi työkokemus alalta on tarjonnut loistavan pohjan uusiin työtehtäviin erilaisessa palvelukanavassa. Tullessani taloon Kuopion konttoriin, vastaanotto oli avoin ja luottavainen eikä minua odottanut kuukauden valmiiksi ohjelmoitu perehdytys, vaan sain suurelta osin vastuun omatoimisesti palauttaa mieleen pankin tarjoamat sijoitustuotteet ja järjestelmät tulevaa asiakastyötä varten. Oli ilo huomata, että kokemukseeni vastaavista tehtävistä luotettiin, minkä myötä pääsinkin nopeasti kiinni varsinaisiin asiakastapaamisiin. Kun asiakastyö uudessa ympäristössä tuli tutuksi, sain myös vapaat kädet kasvattaa tapaamisten määrää sitä mukaa, kun löysin rutiinia työtehtäviin. Olen pitänyt erityisesti siitä, että tapaamisissa konttorilla korostetaan laadukasta ennakkovalmistautumista, minkä myötä asiakaskohtaamiset sijoitusratkaisuineen ovat olleet yksilöityjä ja monipuolisia, Leinonen kertaa kokemuksiaan.

-Kokonaisuutena työtehtävät ovat tarjonneet minulle mahdollisuuden haastaa itseäni sekä antaneet tilaa kehittää osaamistani. Työnkuva on mahdollistanut riittävän syventymisen nykyiseen markkinatilanteeseen erilaisten materiaalien avulla, ja olen saanut kollegoiltani uusia näkökulmia ja ideoita sijoitusratkaisuihin. Koen, että kommunikaatiotaitoni sekä laajempi näkemys kokonaisvaltaiseen asiakaspalveluun ovat ottaneet isot harppaukset eteenpäin jo tämän yhden kesän aikana. Tähän merkittävä vaikutus on ollut myös kannustavalla esimiehellä, jolta olen saanut jatkuvasti tukea ja kehitysehdotuksia. Ilmapiiri tiimissäni on ollut erittäin positiivinen ja lämminhenkinen ja olen viihtynyt työssäni erinomaisesti, Leinonen kiittelee.

-Mikäli kiinnostusta finanssialaa kohtaan löytyy, voin suositella OP Pohjois-Savoa työnantajana, sekä kaupallisen alan opiskelijoille, että muutoin alasta kiinnostuneille. Haluaisinkin kiittää OP Pohjois-Savoa kuluneesta kesästä, sen tarjottua minulle loistavat eväät tulevaa työuraani varten, joka jatkuu valmistumiseni jälkeen keväällä 2020. Jään mielenkiinnolla odottamaan mihin suuntaan urapolkuni seuraavaksi johtaa, Leinonen tiivistää loppuun.