Iisalmen kaupunki on kaksi vuotta tehnyt määrätietoisesti töitä kaupungin imagon vahvistamiseksi. Kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen kertoo, että alkusysäys imagotyölle syntyi yritysten tarpeesta.

- Meidän alueen yritykset tunnetaan hyvin, mutta asuinalueena Iisalmi ja Ylä-Savo ovat varsin tuntemattomia. Siksi aloimme kertoa alueella asuvien ja viihtyvien henkilöiden aitoja kokemuksia.

Asukasnäkökulmaa varta vasten tehdyillä videoilla pääosassa ovat osaajat – yläsavolaisten yritysten iisalmelaiset työntekijät. Iisalmi näyttäytyy osaamisen paikkana.

Imagonrakennuksessa ovat mukana yläsavolaiset kärkiyritykset Olvin ja Ponssen johdolla. Myös Iisalmen Yrittäjät on mukana. Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Ryhänen näkee hyvänä, että myös yrittäjäyhdistyksen pienemmät yritykset on otettu voimavaraksi imagon rakentamisessa.

- Alueen puolesta puhuminen ja kehittäminen ei ole vain isojen yritysten tehtävä. Se kuuluu kaikille yrityksille, Ryhänen sanoo.

Kopiointiliikkeen yrittäjänä Ryhänen on nähnyt omassa työssään yläsavolaisten yritysten kasvun. Kopio-Raksan asiakkaina ovat lähes kaikki alueen kärkiyritykset.

- On hienoa olla mukana rakentamassa yläsavolaisia menestystarinoita. Meidän osuutemme siihen voi olla pieni, mutta kuitenkin, hän sanoo.

Ryhänen kannustaa kaikkia iisalmelaisia olemaan ylpeitä siitä, että Olvi, Ponsse, Genelec ja monet muut maailman kärkiluokan yritykset ovat iisalmelaisia. Kun ne lamakausista huolimatta ovat porskuttaneet eteenpäin, ovat ne synnyttäneet Iisalmeen positiivisen kierteen.

- Tuota positiivisen kasvun kierrettä kaikkien yrittäjien pitäisi ruokkia. By Iisalmi on siinä hyvä keino, kun se vielä laajentuu ja syvenee.

Brändityön osaamiselle löytyy katetta, sillä monet iisalmelaiset yritykset ovat alansa huippuja kotimaassa tai maailmalla. Yläsavolaiset kärkiyritykset ovat vahvoja vientiyrityksiä, jotka ovat luottaneet omaan osaamiseensa ja omaan henkilökuntaansa.

- Vientiyritysten vahvuus ja nykyinen positiivinen kierre on ehkä saanut alkunsa siitä, että nämä isot yritykset ovat uskoneet itseensä ja näyttäneet mallia kasvun tiellä. Puhutaan, että tämä vahvaa yhteistyötä tekevä metalliteollisuuden keskittymä on Ylä-Savon ihme. No, kyllähän siinä on syytäkin olla ylpeä!

Isommista yrityksistä - mukaan lukien OP Pohjois-Savo - alkanut By Iisalmi -brändityö laajenee jo alkukesän aikana pienempiin yrityksiin. Viime syksystä alkaen kaupunki on julkaissut eri kanavissa videoita, joissa asukkaat tuovat esille heille tärkeitä hyviä asioita, joita Iisalmi tarjoaa.

- Jos mietitään pääkaupunkiseutua, harvassa paikassa voidaan nostaa esille lyhyet ja sujuvat työmatkat, Ryhänen kertoo.

Kevään aikana By Iisalmi -kampanja on lähestynyt myös pienempiä yrityksiä. Sosiaalisen median suosittelukampanjalla on pyritty tuomaan esille kaupungin omaa monipuolista yrityskenttää.

- Suosittelukampanjoiden avulla moni on saattanut huomata, että Iisalmessa on oikeastaan todella laaja joukko erikoisliikkeitä, Ryhänen sanoo.

By Iisalmi -kampanja laajeni kesän aikana myös Iisalmen yrittäjien jäsenliikkeisiin, jotka saivat halutessaan laittaa toimitiloihinsa esille tarran, jossa asiakkaita kannustetaan suosittelemaan hyvää palvelua myös muille.

- By Iisalmi -kampanjan näkyvyys kaupunkikuvassa kasvoi kesän aikana. Samalla siitä tuli näkyvämpi ja kaikille kaupunkilaisille tutumpi brändi. Se oli positiivista jatkojalostusta hyvälle aiemmin tehdylle brändityölle. On hienoa, jos me kaikki olemme ylpeitä osaamisestamme ja iisalmelaisista yrityksistämme.

Kaupungin imagon vahvistamisen Ryhänen näkisi mielellään jatkuvan pitkälle tulevaisuuteen.

- Mielikuvan muuttaminen ja muuttuminen ei ole nopea asia, vaan vaatii pitkäjänteistä työtä. Jos Suomen mittakaavaa ajatellaan, niin aika harva vielä tietää, millainen kaupunki Iisalmi on työpaikkana. Mutta esimerkiksi Olvin kaikki tuntevat.

Iisalmelaiset voisivat olla enemmänkin ylpeitä siitä, että kotikaupungissa toimii ainoa, itsenäisenä suomalaisena 1800-luvulta säilynyt panimo - aivan kuten kaikista muistakin yhteiseen historiaamme ja taatusti myös tulevaisuuteenkin kuuluvista menestystarinoistamme.

- Osaamisen paikka on hyvä mielikuva. Iisalmessa on paljon eri alojen osaajia, jotka omassa työssään valmistavat maailman parhaita tuotteita. Voimme olla siitä ylpeitä: Iisalmi on osaajien paikka.