Vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla käynnissä olleen kampanjan aikana kuukausittaisiin lahjoituspotteihin kerättiin varoja yhteensä yli 20 000 euron edestä. Jokaisesta uudesta pankkiin liittyneestä omistaja-asiakkaasta lahjoituspottiin kertyi 10 euroa.

Pankin omistaja-asiakkaat keskustelivat lahjoituskohteista pankin digitaalisessa omistaja-asiakasyhteisössä tammikuussa. Keskustelun perusteella pankin johto valitsi lahjoituksen saajat eniten kannatusta saaneiden teemojen mukaan. Lahjoituksia saivat Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry., Tukeva-työvalmennussäätiö sr., pankin toimialueen kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimet, Tukipilari, Vammel ry., Iisalmen Kehitysvammaisten tuki ry., Iisalmen Invalidit ry., SPR Ystävätoiminta - Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kuopion, Lapinlahden, Nilsiän, Rautavaaran, Siilinjärven ja Varkauden osastot sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen, Nilsiän ja Varkauden paikallisyhdistykset.

Kun pankin liiketoiminta on kunnossa, voimme myös toteuttaa yhteisöllistä rooliamme ja kantaa vastuuta niin omistaja-asiakkaista kuin laajemmin paikallisesta toimintaympäristöstämme. Lahjoituskohde-ehdotuksissa nousi alkuvuonna voimakkaasti esille etenkin ikääntyvien ihmisten yksinäisyyden vähentäminen, nuorten syrjäytymisen ja koulukiusaamisen ehkäiseminen. Oli todella hienoa huomata kampanjan myötä muun muassa se, miten laajaa SPRn Ystävätoiminta on koko toimialueellamme, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö kertoo.

Tämä kampanja on ollut hieno tilaisuus myös omistaja-asiakkaillemme osallistua kertomalla itselleen tärkeistä lahjoituskohteista. Olemme valinneet kaikki lahjoituskohteet omistaja-asiakkaiden ehdotusten mukaan. Tavoitteenamme on ollut, että lahjoituksia jaetaan mahdollisimman kattavasti ja laajasti koko pankin toimialueella, Pääkkö jatkaa.

Kolmen vuoden aikana kampanjan kautta pankki on lahjoittanut yli 90 000 euroa ja lahjoituksia ovat saaneet yli 50 pankin toimialueella toimivaa yhdistystä ja järjestöä. Lahjoituksia saaneet tahot on esitelty pankin nettisivuilla osoitteessa op.fi/pohjois-savo.