Metsätilamarkkina on käynyt vilkkaana jo useamman vuoden. Ihmiset etsivät hyviä sijoituskohteita nollakorkomarkkinoilta ja moni kokee, että metsästä voisi saada helppoa ja varmaa tuottoa.

Metsäomaisuus vaihtuu yleisimmin edelleen sukupolvenvaihdoksen myötä ja tilanjatkaja löytyykin usein omasta lähipiiristä. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja vapailla markkinoilla on monenlaista ostajakuntaa. Ostajaehdokkaina ovat viime vuosina erottuneet erityisesti suuret investointisijoittajat. Myös erilaiset metsärahastot ovat yleistyneet viime vuosien aikana.

Metsärahastot ovat helppo tapa päästä kiinni suomalaiseen metsäomaisuuteen pienellä pääomalla. Myös suuret metsäalan toimijat kuten Tornator hankkivat yhä lisää metsäomaisuutta. Monet yksityishenkilöt ovat kiinnostuneita oman metsäpalstan hankinnasta ja ovat myös valmiita maksamaan siitä. Viime vuosina oman lisänsä markkinoille ovat tuoneet vihreitä arvoja kannattavat ostajat. Hiilinielujen kasvatus ja vastuullinen metsänhoito on tärkeää lämpenevällä maapallolla.

Myytävistä metsätiloista on pulaa ja ne harvat tilat, jotka markkinoille päätyvät, löytävät myös nopeasti uuden omistajan. Leudoista talvista huolimatta talvikorjuukelpoiset turvemaat tai saarikohteet eivät ole samanlainen este metsätilan myynnille kuin ennen. Toisaalta mikäli tila on oivallisella sijainnilla ja hakattavissa kelirikon aikaan, voi se olla todella haluttu kokonaisuus.

Ostajien runsaasta lukumäärästä ja myyjien vähyydestä johtuen tilan myyminen hiljaisella myynnillä naapurille tai tutun tutulle ei tänä päivänä ole potentiaalista kassavirtaa maksimoivalle paras mahdollisuus. Luottamalla tilan vastuuvälittäjälle, metsätila saa ajantasaisen maastoinventoidun metsäarvion, parhaan näkyvyyden julkisilla kauppapaikoilla ja välittäjän hyvät sidosryhmät potentiaaliseen ostajakuntaan. OP Koti välittää metsätiloja koko Itä-Suomen alueella.

OP Koti Itä-Suomen metsätila-asiantuntijat palveluksessasi

Oletpa sitten metsätilan myyntiaikeissa tai metsätilasi nykyarvo kiinnostaa.Lue lisää:

OP Koti Itä-Suomen palveluista ja välittäjistä

OP Metsä kertoo metsäsi arvon

OP-Metsänomistaja, kotimainen rahasto

Kuuntele Talouspuhetta-podcast: Metsä sijoituskohteena - edelleen vihreää kultaa?