Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla voit etukäteen varautua siihen, että et itse sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene hoitamaan omia asioitasi. Asiakirjan avulla pääset etukäteen nimeämään sen henkilön tai ne henkilöt, jotka asioitasi voivat tällaisessa tilanteessa hoitaa ja pääset myös nimeämään ne asiat, joita valtuutus koskee. Yleisimmin edunvalvontavaltuutus laaditaan yleisluontoiseksi, jolloin se kattaa kaikki henkilön taloudelliset ja omaisuutta koskevat asiat sekä henkilöä koskevat asiat.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta asettaa asiakirjalle tiukat muotovaatimukset, mistä syystä on suositeltavaa tehdä edunvalvontavaltuutus asiantuntijan avustuksella. Näin voit varmistua, että edunvalvontavaltuutus vastaa juuri sinun omaa tilannettasi ja tarvettasi. Alkuperäinen edunvalvontavaltuutus on tärkeää säilyttää huolellisesti, sillä jos et itse enää kykenisi hoitamaan omia asioitaan, valtuutetuksi nimetyn henkilön tulee toimittaa edunvalvontavaltuutus yhdessä lääkärintodistuksen kanssa maistraattiin vahvistettavaksi. Edunvalvontavaltuutus tulee täten voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Edunvalvontavaltuutus on ollut mahdollista tehdä vuodesta 2007. Se on vaihtoehto edunvalvonnalle. Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole tehnyt eikä kykene hoitamaan itse asioitaan, henkilölle on määrättävä edunvalvoja. Edunvalvojan määrääminen eroaa kuitenkin edunvalvontavaltuutuksesta esimerkiksi siinä, että edunvalvojan tulee tehdä vuosittain maistraatille tiliä siitä, miten hän on päämiehen asioita hoitanut. Edunvalvontavaltuutus puolestaan lähtee siitä, että oma-aloitteista tilintekovelvollisuutta maistraattiin päin ei ole. Voidaankin todeta, että yleensä edunvalvontavaltuutus on huomattavasti joustavampi, vähemmän byrokraattisempi ja edullisempi tapa järjestää omien asioiden hoito kuin edunvalvonta.

Tiesithän muuten, että minkään lain nojalla esimerkiksi oma aviopuoliso tai lapset eivät automaattisesti voi hoitaa asioitasi, jos itse et pysty. Tästä syystä aviopuolisoidenkin kannattaa ehdottomasti varautua tulevaisuuteen edunvalvontavaltuutuksella. Olen sitä mieltä, että jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä tulisi olla edunvalvontavaltuutus ja testamentti ajan tasalla. Ja tärkeintä on, että tulevaisuuteen varautuu ajoissa! Huomisesta kun ei koskaan tiedä.

Kirjoittaja: Terhi Saranpää-Korkeamäki

lakiasianpäällikkö

OP Pohjois-Savo

Edunvalvontavaltuutuksen ja muut perheesi lakiasiat voit hoitaa kuntoon OP Pohjois-Savon lakipalveluissa.