Alkuvuonna on pitänyt pöhinää sijoitusmarkkinoilla. Kurssien heilahtelua on nähty totuttua enemmän, koska takana on muutama sijoittajan huippuvuosi. Keskuspankkien koronnostosuunnitelmat ja kiihtyvä inflaatio ovat osaltaan vauhdittaneet heilahteluja, mutta syytä huoleen ei ole vakuuttaa OP Pohjois-Savon senior varainhoitaja Heidi Lösönen. Hän muistuttaakin, että vaikka koronnostosuunnitelmia on ilmassa, talouspolitiikka on edelleen elvyttävää.

- Pitää muistaa, että sijoittamiseen kuuluu heilahtelut, 10 %:n notkahdukset sijoitusvuoden aikana ovat ihan normaaleja. Vaikka keskuspankit suunnittelevat nostavansa korkoa, on politiikka edelleen elvyttävää. Esimerkiksi EU:n koronapakettia jaetaan nyt jäsenvaltioille ja se muun muassa ylläpitää investointeja ja kasvua.

Vastuullisuus kiinnostaa

Pohjoissavolaisia sijoittajia heilahtelut eivät tunnu pelottavan. Erityisesti vastuullinen sijoittaminen on nyt kovassa nosteessa. Sen lisäksi vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten asuntoihin, metsään ja listaamattomiin yhtiöihin sijoittaminen kiinnostaa, koska kohteita on nyt myös piensijoittajien saatavilla rahastojen kautta. Myyntijohtaja Juho Lappi OP Pohjois-Savosta kannustaakin laittamaan rahan töihin.

- Nyt ei kannata pitää ylimääräisiä varoja joutilaana tileillä. Tarjolla on erilaisia tuottavia ratkaisuja. Esimerkiksi asuntosijoittamisesta saatava vuokratulo on tyypilliseesti tasaista inflaatiosuojattua kassavirta. Nykyään ei tarvitse enää itse omistaa ja vuokrata asuntoja vaan rahastosijoittamisen kautta pääsee vaivattomasti itselle sopivalla summalla mukaan. Tai voi valita vastuullisen sijoittamisen rahastoja. Hajautusta kannattaa salkkuun laittaa.

Vastuullinen sijoittaminen ei OP Pohjois-Savossa tarkoita pelkästään vastuullisia kohteita, vaan se näkyy myös pankin asiantuntijoiden toiminnassa. Asiakkaan kanssa laaditaan aina ensimmäiseksi sijoitussuunnitelma, jossa yhdessä selvitetään sijoituksille aikajänne ja tavoite ja määritellään oma riskinsietokyky. Sen pohjalta pystytään valitsemaan oikeat kohteet.

- Vastuullisuutta on selvittää sijoittajan tausta, tuotto-odotukset ja riskinottovalmius sekä kuinka paljon hän haluaa painottaa vastuullisuutta sijoituspäätöksissään. Näin löydämme sopivat sijoituskohteet ja hän pystyy elämään salkkunsa kanssa ilman panikointia, Lappi kuvailee.

Puhdas ilma puhuttelee

Lösönen haluaa lisäksi muistuttaa, että Osuuspankilla on jo pitkä kokemus vastuullisen sijoittamisen parissa, joka on näkynyt myös kansainvälisenä arvostuksena. Nykyisin vastuullisuusraportointi ulottuu OP:n rahastojen lisäksi myös suoriin osakesijoituksiin, kun OP Ryhmän analyytikot tuottavat kaikista OMX Helsinki 25 indeksiin kuuluvista yhtiöistä vastuullisuusanalyysejä.

- Vaikka vastuullinen sijoittaminen on kasvavalla vauhdilla alkanut kiinnostaa niin nuoria kuin kokeneempiakin viime vuosina, on OP:n ensimmäiset vastuullisen sijoittamisen rahastot perustettu jo yli 20 vuotta sitten. OP-Vähähiilinen maailma, OP-Puhdas vesi ja OP-Ilmasto puhuttelevat tällä hetkellä parhaiten. OP-Ilmasto on myös pärjännyt kansainvälisessäkin vertailussa erinomaisesti.

Nappaa tarjolla oleva tieto haltuusi

Tietoa sijoittamisesta on kaikkien ulottuvilla esimerkiksi op.fissä ja OP Mediassa. OP Pohjois-Savo ja OP Ryhmä ovat myös aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Kanavasta riippuen jaetaan tietoiskuja, opastetaan sijoittajia alkuun tai keskustellaan rahasta eri näkökulmista. Instagramista löytyy esimerkiksi OPxSijoittaminen ja Youtube-kanavalta kansantajuinen OP Sijoittajakoulu.

- Netissä voi kuunnella podcasteja Sijoittajan lounas ja Rahapuhetta. Oma suosikkini on Youtuben OPxSijoittaminen-kanava, josta löytyy mm. analyytikoiden katsaukset. Varsinkin nyt, kun yritysten viimeisen kvartaalin tuloksia julkistetaan, analyytikkomme tekevät ahkerasti erilaisia infoja. Ja tietysti kannattaa seurata Heidin blogia OP Mediassa ja kuunnella meidän pankin omaa Talouspuhetta -ohjelmasarjaa, Lappi vinkkaa.

Molemmat asiantuntijat vakuuttavat, että vaikka kurssit ovat heiluneet, kannattaa pitää kiinni omasta sijoitussuunnitelmasta ja laittaa varat tuottamaan. Pankki tarjoaa apuaan alkuun pääsemisessä ja henkilökohtaista neuvontaa saa livenä tai etänä.

- Nyt ei kannata hätiköidä sijoitustensa kanssa, vaan päinvastoin: kurssilaskut ovat hyviä ostonpaikkoja. Suunnitelmaa voidaan yhdessä päivittää, autamme enemmän kuin mielellämme. Korkotaso tulenee olemaan matala useamman vuoden eteenpäinkin ja inflaatio sen verran raju, että tilillä olevat varat kannattaa laittaa tuottamaan.

Lue lisää:

Päivittyvä seuranta sijoittajille: mitä markkinoilla tapahtuu?

Näin sijoittajan kannattaa suhtautua pörssikurssien heilahteluihin

OP Pohjois-Savo Private

OP Pohjois-Savo Talouspuhetta

Sijoittamisen sosiaalisen median kanavat

Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki. Sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki.