Asiakasomisteisena yrityksenä hahmotamme toimintaamme kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luomme taloudellista hyvää, jota hyödynnämme yhteisöllisessä roolissamme. Toiminta yhteisöllisessä roolissa tarkoittaa vastuunkantoa - paitsi omistaja-asiakkaistamme myös ympäröivästä yhteiskunnasta ja paikallisyhteisöistä. Vastuullisuus ei rajoitu yhteisölliseen rooliin, vaan se kattaa koko toiminnan.

Vastuullisuutta ei mitata puheiden vaan tekojen kautta. Tärkein perustehtävämme on säilynyt samana koko pitkän historiamme: suomalaisten kotitalouksien ja yritysten rahoituksesta huolehtiminen. Haluamme olla tiivisti mukana suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Vahvan vakavaraisuutemme myötä tuomme turvaa asiakkaidemme arkeen ja olemme kyenneet myös poikkeuksellisiin toimiin, kun Suomen talouteen on haettu lisävirettä.

Omistaja-asiakkaiden yhteisöllisyyden juuret ulottuvat osuuskassojen aikoihin, jolloin pankin jäsenet yhteisvastuullisesti vastasivat osuuskassasta myönnetyistä lainoista. Kuinka moni meistä omistaja-asiakkaista olisi valmis takaamaan toisten lainoja? Tämän päivän yhteisöllisyys rakentuukin omistaja-asiakkaiden osallistumiseen oman pankkinsa toimintaan - äänestämällä edustajiston vaaleissa, osallistumalla pankin palveluiden kehittämiseen antamalla palautetta tai auttamalla ja opastamalla omaa lähipiiriä pankin palveluiden käyttämisessä.

Pankin digitaalinen omistaja-asiakasyhteisö luo uutta osallistamista osoitteessa op.fi/yhteiso. Yhteisön kautta voimme kysyä ja keskustella omistaja-asiakkaiden kanssa eri teemoista. Alkuvuonna kysyimme mihin omistaja-asiakkaat toivovat pankin lahjoittavan Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanjassa kerättyjä varoja.

Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanja on mielestäni hieno esimerkki tämän päivän yhteisöllisyydestä sekä pankin liiketoiminta- ja yhteisöllisen roolin toiminnasta. Pankki lahjoitti jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta 10 euroa pottiin ja omistaja-asiakkaat pääsivät vaikuttamaan siihen, ketkä tahot nämä lahjoitukset saavat. Koko kampanjan aikana lahjoitimme paikallisesti yli 90 000 euroa eri järjestöille ja yhdistyksille.

Yhteisöllinen toimintamme jatkuu ja tänä kesänä tuemme nuorten työllistymistä mahdollistamalla 52 nuorelle kesätyöpaikan yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa.

Seppo Pääkkö

toimitusjohtaja