Talouden kasvun näkymät ovat hyvät sekä maailmalla että Pohjois-Savossa. Koronapandemia on pakottanut miettimään yritysten toimintatapoja uudesta näkövinkkelistä, mutta valtion on yhä pidettävä huolta niistä aloista, jotka ovat eniten kärsineet.

 Näkymä on hyvä. Toivonkin, että rajoitteet saadaan pikkuhiljaa pois niin, että kaikki toimialat saavat liiketoimintansa vauhtiin.

-Rakentaminen Kuopion seudulla ja teollisuus Iisalmen, Ylä-Savon ja Varkauden alueella ovat Pohjois-Savon kasvun vetureita tällä hetkellä, kuvailee OP Pohjois-Savon yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Martti Leskinen.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren iloitsee myös hyvistä uutisista, joita alkoi tulvia loppukesästä.

 -Kyllähän hyvät uutiset kohottivat mielialaa, vaikka tapahtuma- ja ravintolatoimialat kärsivät yhä koronasta. Siksi niiden osalta on ensiarvoisen tärkeää, että valtion tuki jossain muodossa jatkuu, kunnes tilanne on hallinnassa. Rakennusalalla menee jo niin hyvin, että havaittavissa on ylikuumenemista muun muassa raaka-aineiden hinnannousuna.

Pankinjohtaja jakaa samaan huolen, mutta investointien näkökulmasta ei ongelma ole raha, vaan uskallus. Yrityksillä on rahkeita investointeihin, mutta vielä eletään säästöliekillä.

 -Toivoisin, että investointeja tehtäisiin enemmän, sillä värkeissä on varaa. Monilla yrityksillä olisi mahdollista investoida ja löytyisi lainanmaksumakukykyä. Investoinneillahan rakennetaan kilpailukykyä ja tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä. Lisäksi investoinneilla on laaja työllisyysvaikutus. Lainaraha on edullista tällä hetkellä eivätkä hankkeet jää ainakaan rahoituksesta kiinni, Leskinen vakuuttaa.  

Investointien lisäksi yrittäjäjärjestö tähyää uusien toimialojen suuntaan. Trendit osoittavat nyt vastuullisuuden ja vihreän liiketoiminnan kasvuun, mutta kasvun rahoitus on vielä kysymysmerkki. Siitä Aikio-Tallgren heittääkin palloa pankin suuntaan.

Paula Aikio-Tallgren ja Martti Leskinen Savon Aalloilla Talouspuhetta-ohjelman vieraina 25.8.

-Tällä hetkellä seuraamme suurella mielenkiinnolla kestävän kehityksen kasvavia toimialoja kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä innovaatioita plus niiden rahoitusta. Heitänkin pallon nyt pankin suuntaan: Miten rahoittajat suhtautuvat näihin liiketoimintoihin? Miten innovaatioherkkiä rahoittajat ovat? Vihreä liiketoimintahan on yksi alueemme kärkihankkeista.

 -Vihreä toimiala ja yrityksen vastuullisuus on ja tulee olemaan joka tapauksessa mukana kriteeristössä, kun pohditaan investointihankkeita ja niiden rahoituskelpoisuutta, mutta päätöksille pitää aina olla myös liiketaloudelliset perusteet. Leskinen muistuttaa ja jatkaa, että rahoituksellisesti tilanne on erilainen start up -yrityksillä, koska niillä ei useinkaan ole vielä kertynyt näyttöä liikevaihdosta tai maksukyvystä.

 -Start Up-hankkeissa tarvitaan mukaan myös bisnesenkeleitä, pääomasijoittajia ja sijoitusrahastoja.

Kasvu perinteisillä toimialoilla ei kuitenkaan ole aina edes rahasta tai investointihalukkuudesta kiinni. Yrittäjäjärjestön jäsenkyselyn perusteella suurin huoli tulevaisuudessa on osaavan työvoiman saanti ja Aikio-Tallgren peräänkuuluttaakin päättäjien nopeaa reagointia.

 -Kyselymme perusteella seuraavien kuukausien ja vuosien suurin kasvun tulppa on työvoimapula. Lähes 50 % vastanneista yrityksistä ilmoitti kärsivänsä ajoittaisesta työvoimapulasta ja yli neljännes jatkuvasta työvoimapulasta. Nyt päättäjät kutsukaa talousviisaat koolle ja kaivakaa kaikki keinot tämän korjaamiseen. Työn tekemisen kaikki kannustinloukut on purettava, jotta ihmiset saadaan töihin.

Kaikista uhkakuvista huolimatta johtajakaksikko näkee Pohjois-Savon tulevaisuuden valoisana. Esimerkkinä on yrityskauppojen ja omistajavaihdosten määrän kasvu ja virkistyminen Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

-Kahden yrittäjärjestön ylimaakunnallinen omistajavaihdospalvelu Savon Jatkis on saanut lähes sata toimeksiantoa kolmen kuukauden aikana. Tämä kertoo siitä, että on sekä myytävää että ostettavaa ja antaa myönteistä drivea yrityskauppoihin. Yrityksethän on tehty myytäviksi, mutta pankin rahoitus on tässäkin avainasemassa.

 -Omistajanvaihdos on äärimmäisen tärkeä taitekohta yritystoiminnassa ja nimenomaan eläköitymisvaiheessa pitäisi löytyä jatkaja jo hyvissä ajoin. Jos joku miettii yrittäjäksi lähtemistä, niin riskithän ovat pienemmät toimivan yrityksen ostamisessa kuin lähteä perustamaan yritystä nollasta. Kun kauppahinta on kohdillaan ja ostajalla on edellytykset suoriutua velanhoitokuluista, niin olemme ilman muuta tukemassa näitä pyrkimyksiä, Leskinen lupaa.

 Pankin ja yritysten yhteistyötä Aikio-Tallgren ja Leskinen korostavat jatkossakin. Avoimella vuoropuhelulla ja kasvokkain tapaamalla asiat sujuvat paremmin ja asiakasymmärrys lisääntyy.

 -Kohtuuhintaista rahhoo jos sais, niin hyvä, Aikio-Tallgren nauraa ja toteaa samalla, että pankki on yrityksen tärkein kumppani ja muistuttaa, että digikanavien lisäksi kasvokkain kohtaaminen on molemminpuolista tiedon vaihtoa.

 Leskinen ottaakin Aikio-Tallgrenin palautteen ilolla vastaan ja lupaa, että kasvotusten tavataan jatkossakin.

 -Pyrimme säilyttämään kasvollisuuden jatkossakin digistä huolimatta. Avoin vuoropuhelu auttaa haasteissa ja niistä selviämisessä, mutta yhtä lailla silloin, kun lähdetään talouden kasvun mukana eteenpäin. Elinvoimaisuus ja kehittyminen ovat niin pankille kuin yrityksillekin elinehto. Meillä menee juuri niin hyvin kuin meidän asiakkaillamme. Kuljemme käsi kädessä näissä asioissa.

Tutustu teemaan tarkemmin:

Talouspuhetta-podcast 25.8.: Pohjois-Savon yrityselämän nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

OP Pohjois-Savon yritysasiakkaiden palvelut

Savon Yrittäjien verkkosivut

Savon Jatkis-omistajanvaihdospalvelu 

Lue lisää pohjoissavolaisia juttu OP Mediasta

Kuuntele Talouspuhetta -podcastit

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivuille