Tilaisuuden asiantuntijapuheenvuoroista vastasivat Ernst & Young, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy ja OP Pohjois-Savo. Pankin yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava pankinjohtaja Martti Leskinen ja myyntijohtaja Pasi Huovinen kertoivat tilaisuudessa katsauksen pohjoissavolaisten yritysten tilanteesta sekä OP:n tukitoimista yrityksille. Tilaisuuteen osallistui yli 20 kauppakamarin jäsentä.

-Kriisin aikaisessa toiminnassa korostuvat pankin arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen. Ongelmaluottojen määrä ei ole vielä merkittävästi lisääntynyt ja tilanne on melkoisen vakaa. Toki tilanne on vielä alussa, emmekä pysty vielä ennakoimaan mitä syksy tuo tullessaan. Asiakkaat ovat pystyneet ennakoimaan ja sopeuttamaan toimintaansa hyvin, korostaa Martti Leskinen.

OP Ryhmä tuli nopeasti maaliskuussa kriisin iskiessä esille yritys- ja henkilöasiakkaiden tukitoimilla, ja tarjosi sekä kotitalouksille että pk-yrityksille mahdollisuuden lykätä luottojen maksuja.

-Olen oman työhistoriani aikana nähnyt lamoja, mutta näin rajuja ja nopeita muutoksia yritysasiakkaiden arjessa en ole aiemmin nähnyt. Tietyillä toimialoilla toimivilta yrityksiltä on saattanut hetkessä leikkaantua lähes koko liikevaihto, summaa Leskinen tilannetta.

Pankinjohtaja Martti Leskinen kannustaa suosimaan paikallisia yrityksiä, sillä avain kriisistä toipumiseen on kulutuksessa.

Eniten koronakriisi on kurittanut matkailun, ravitsemuksen, liikenteen ja erityiskaupan aloilla toimivia yrityksiä. Vähiten kriisi on näkynyt vielä rakentamisessa sekä apteekki- ja elintarvikekaupassa. Maatalouden tilanne on hieman kaksijakoinen; osaan toimintaan tilanne ei ole vaikuttanut paljoakaan, mutta pohjoissavolaisten marjatilojen työvoimahaaste voi olla todellinen.

Pankin yrityspalveluissa yritysten tilanne on näkynyt lainojen maksusuunnitelmien muutosten ruuhkana.

-Saimme lyhyessä ajassa yli 500 maksuohjelman muutosta ja noin 100 käyttöpääomapyyntöä. Yrityspalveluiden henkilöstö on käsitellyt näitä muutoksia vapaaehtoisvoimin myös ilta- ja viikonlopputyönä. Tämä, jos mikä on pankkimme arvojen mukaista toimintaa, kiittelee Leskinen henkilöstön toimintaa.

-Kun katson tilannetta koko yritysasiakasliiketoiminnan näkökulmasta, ovat pankkimme yritysasiakkaat selvinneet yllättävän hyvin ja tilanne on suhteellisen vakaa. He ovat osanneet käyttää muitakin sopeutumistoimia kuten erilaisia valtion, työeläkeyhtiöiden ja vuokranantajien tarjoamia joustoja.

Avain toipumiseen on kulutuksessa

Voiko tulevaa ennakoida, tuleeko syksyllä uusi aalto? Rajoitusten purkaminen alkaa kesäkuun alussa ja se osaltaan elvyttää yritysten toimintaa ainakin osin. Siihen missä aikataulussa yritysten liiketoiminnan toipuminen tapahtuu, vaikuttaa keskeisesti millainen on ihmisten kulutuskäyttäytyminen jatkossa. OP:n korttimaksujen vertailun perusteella voidaan todeta, että kotitaloudet ovat toipuneet pahimmasta järkytyksestä ja kulutus on lähtenyt hienoiseen nousuun.

-Kulutuksen kasvulla on iso merkitys yritysten toipumisessa. Nyt, jos koskaan, on oikea hetki suosia paikallisia yrityksiä, ostaa paikallisten tuottajien tuotteita, ostaa lahjakortteja, suositella yrityksiä, jotta saadaan aikaa positiivista kulutuksen kasvua, rohkaisee Leskinen.

Mitä yritysasiakkaan tulisi nyt tehdä?

Katse kannattaa suunnata osittain jo syksyyn, jolloin esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat päättyvät.

-Yhteydenpito pankin asiantuntijoihin ja tilannetieto pankin ja asiakkaan välillä on äärimmäisen tärkeää. Jo tässä vaiheessa on hyvä miettiä eri mahdollisuuksia yrityslainojen korkosuojaukselle ja miettiä mitä sopeutustoimia on käytettävissä mahdollisen kriisin jatkuessa, korostaa Pasi Huovinen.

OP Ryhmä on koonnut osoitteeseen www.op.fi/puhalletaanyhteen yrityksille hyviä vinkkejä arkeen ja liiketoimintaan sekä helpotusta talouden hallintaan.

-Yhdessä tästäkin selvitään - puhalletaan yhteen Suomeen. Keskustellaan ja ennakoidaan tuleva ajoissa sekä pidetään kulutuksen pyörät pyörimässä ja suositaan paikallisia yrityksiä, tiivistää Leskinen.

Katri Saarelainen

viestintä- ja markkinointipäällikkö, OP Pohjois-Savo

Tutustu OP Pohjois-Savoon

OP Pohjois-Savon Yrityspalvelut

OP Pohjois-Savon Yrityspalveluiden asiantuntijat

Puhalletaan yhteen Suomeen – OP:n tuki yritysasiakkaille

OP Joukko-osto

Tutustu Kuopion alueen kauppakamarin palveluihin ja koulutuksiin

Finnvera

Business Finland