Edustajisto on pankin ylin päättävä elin ja keskeinen näköalapaikka oman pankin ja finanssialan asioihin sekä pankin toimialueen tilanteeseen ja kehittämiseen. Edustajistoon jokainen edustajiston jäsen tuo oman osaamisensa, kokemuksensa ja näkemyksensä. Edustajisto toimii merkittävänä linkkinä omistaja-asiakaskunnan sekä pankin hallinnon ja johdon välillä.

Pankin edustajiston vaalien äänestys alkaa 4.11. klo 8 ja päättyy 17.11. klo 16.

Pankkimme edustajiston vaaleissa on ehdokkaina 172 omistaja-asiakasta, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttaman oman pankin asioihin edustajistotyössä. On upeaa, että oman pankin asioihin vaikuttaminen kiinnostaa. Ehdokasjoukko on ennennäkemättömän monipuolinen.

Mukana on ehdokkaita eri ikäryhmistä, ammattialoilta ja laajasti pankin toimialueen paikkakunnilta ja myös toimialueen ulkopuolella asuvia ehdokkaita. Tämä kertoo siitä, että Pohjois-Savon asiat ovat tärkeitä niin pankin toimialueella asuville kuin myös kauempana asuville omistaja-asiakkaille. Kaikki ehdokkaat kuuluvat samaan vaalipiiriin ja edustajiston vaalit ovat henkilövaalit.

Edustajiston vaaleissa meillä kaikilla pankin 82 625 omistaja-asiakkaalla on nyt äänestämällä aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä edustavat omistaja-asiakaskuntaa pankin edustajistossa seuraavan neljän vuoden ajan.

Toivon lämpimästi, että mahdollisimman moni käyttää tätä vaikuttamismahdollisuutta ja äänestää juuri sitä ehdokasta, jonka haluaa edustavan itseään pankin päätöksenteossa ja edistävän itselle tärkeitä asioita. Uskon myös, että monipuolisesta ehdokasjoukosta löytyy jokaiselle omistaja-asiakkaalle mieluinen ehdokas.

Vaikuttaminen on helppoa, kun äänestää voi sujuvasti sähköisesti äänestyspalvelussa! Jos omistaja-asiakas ei käytä pankin verkkopalveluita, hän on saanut äänestysmateriaalin postitse kotiin.

Tutustu ehdokkaisiin osoitteessa op.fi/pohjois-savo/vaalit ja anna äänesi vaikuttaa!

Tutustu:

Siirry OP Pohjois-Savo vaalisivulle

Tutustu vaalikoneessa pankin ehdokkaisiin

Äänestä sähköisessä äänestyspalvelussa 4.-17.11.2021

Lue pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta