Nämä vaalit ovat Suomen suurimmat sähköiset vaalit: vaalit järjestetään yhtä aikaa 81 eri osuuspankissa ja yli 2/3 äänestäjistä pääsee käyttämään ääntään sähköisessä vaalipalvelussa osoitteessa op.fi/edustajistonvaalit. Äänioikeudesta muistutetaan omistaja-asiakkaita verkko- ja tekstiviesteillä. Paperin määrä on vähennetty niin minimiin kun on pystytty – vain vajaalle 1/3lle on lähetetty vaalikirje kotiin postilla.

Miksi jokaisen omistaja-asiakkaan sitten pitäisi antaa äänensä kuulua?

Jokaisen omistaja-asiakkaan pitää antaa äänesi kuulua, koska omalla äänellä voi vaikuttaa siihen, kuka omassa pankissa asioista loppuviimein päättää. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa, eli edustajiston päätöksillä on todella merkitystä: esimerkiksi viime elokuussa Pohjois-Savossa pankkien edustajistot päättivät OP Leppävirran, OP Pohjois-Savon ja OP Suonenjoen yhdistymisestä.

Osuuskunnan olisi syytä olla omistaja-asiakkaidensa näköinen tehdäkseen koko jäsenistönsä kannalta hyviä päätöksiä. OPn omistaja-asiakkaita on kaikissa ammateissa ja elämäntilanteissa. On yrittäjiä, opiskelijoita, työttömiä, eläkeläisiä; on eri ikäisiä; on naisia ja miehiä. On erilaisia mielipiteitä ja niiden taustalla luonnollisesti erilaisia ihmisiä. Paras mahdollinen edustajisto koostuu mahdollisimman erilaisista mielipiteistä ja 189 ehdokkaan joukosta jokaiselle omistaja-asiakkaalle löytyy varmasti oman näköinen ehdokas. Edustajiston ehdokkaat ovat päässeet vastaamaan OPn vaalikoneessa kysymyksiin, joiden perusteella omaa ehdokasta voi etsiä. Vaalikoneessa kysytään erilaisia asioita liittyen esimerkiksi pankkipalveluihin, pankin rooliin yhteiskuntavastuun kantajana ja monialaisen palveluyrityksen strategiaan.

Vaikka oman pankin toimintaan vaikuttamisessa varmasti jo tarpeeksi porkkanaa äänestämiseen sinänsä on, tässä yhteydessä en pysty sivuuttamaan hienoja palkintoja, joita äänestäjien kesken arvotaan. Kaikkien OPn edustajiston vaaleissa äänestäneiden kesken arvotaan hybridiauto vuodeksi käyttöön (palkinnon arvo n. 16 000 €). Lisäksi OP Pohjois-Savon edustajiston vaaleissa äänestäneiden kesken arvotaan 3 iPad tablet -tietokonetta (yhden arvo n. 410 €). Siinäkin jo pari hyvää syytä lisää äänestää.

OP Pohjois-Savon omistaja-asiakkaan monet mahdollisuudet vaikuttaa

Sen lisäksi, että omistaja-asiakkaat äänestävät tänä vuonna vaaleissa, äänen saa kuuluviin toisellakin tavalla: liittymällä mukaan OP Pohjois-Savon digitaaliseen omistaja-asiakasyhteisöön. Tänä vuonna päätetään pankin hyväntekeväisyyslahjoituksista ja keskustelu käynnistetään heti, kun yhteisössä on riittävästi omistaja-asiakkaita mukana. Jokaisesta uudesta omistaja-asiakkaasta kertyy 10 euroa hyväntekeväisyyslahjoituspottiin, jonka kohteen omistaja-asiakkaat itse päättävät. Rekisteröitymään yhteisöön pääsee osoitteessa uusi.op.fi/yhteiso - mukana keskustelussa on muita omistaja-asiakkaita ja pankkilaisia - minäkin.

Kirjoittaja: Leila Väyrynen

@LeilaVayrynen

viestintä- ja markkinointipäällikkö

OP Pohjois-Savo