Tämän päivän hyvinvointiyhteiskunnan tekniset valmiudet ovat erityisesti digitalisaation vauhdittamina nousseet asiantuntijoiden mielestä tasolle, jossa ihmisten osaaminen ja mielikuvitus ovat innovaatioiden suurin pullonkaula. Kun samaan hengenvetoon voidaan todeta innovaatioiden olevan yhteiskunnan kehityksen merkittävin moottori, osaamisen merkitys paremman tulevaisuuden rakentajana korostuu vuosi vuodelta.

Kilpailua käydäänkin jatkuvasti, yhtä lailla osaajista kuin alueiden elinvoimaisuudesta. Yritykset ja organisaatiot näkevät entistä enemmän vaivaa saadakseen parhaat ammattilaiset riveihinsä. Alueellisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi Pohjois-Savon ja koko Itä-Suomen onkin oltava valmis vastaamaan huutoon ja huolehdittava siitä, että maakunnasta löytyy tarkoituksenmukaiset edellytykset osaamisen kehittämiseksi ja sitä kautta työpaikkojen turvaamiseksi.

Lahjoitus osa Pohjois-Savon Osuuspankin vastuullisuusohjelmaa

Pohjois-Savon Osuuspankki on aina kantanut vastuuta maakunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Esimerkiksi lasten ja nuorten koulutuksen ja työllistymisen edistämistä on jo pitkään tuettu vahvasti. Tämä linjaus saa tänä vuonna jatkoa, kun pankki lahjoittaa Itä-Suomen yliopiston toiminnan tukemiseen 120.000 euroa.

– Tänä vuonna on OP Ryhmän 120-vuotisjuhlavuosi, joten halusimme juhlistaa pitkää paikallista osuuspankkitoimintaa 120.000 euron lahjoituksella, toteaa Pohjois-Savon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen.

– Korkeatasoinen koulutus on yksi avaintekijä toimialueemme menestyksessä: me Pohjois-Savossa tarvitsemme koko ajan lisää osaavaa työvoimaa, tutkimusta sekä innovaatioita, ja yliopistolla on tässä aivan keskeinen rooli.

Pohjois-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö lisää, että myös omistaja-asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut kannustivat tekemään lahjoituksen nimenomaan Itä-Suomen yliopistolle.

– Tämänkaltaiset lahjoitukset ovat osa pankkimme vastuullisuusohjelmaa, ja käymme säännöllistä vuoropuhelua omistaja-asiakkaittemme kanssa siitä, millaisia vastuullisuustekoja Pohjois-Savo tarvitsee. Viime vuonna nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen nousi selkeästi suosituimmaksi teemaksi, mikä antoi vankan pohjan yliopiston tukemiselle.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen painottaa Pohjois-Savon Osuuspankin lahjoituksen kaltaisten tukitoimien merkitystä yliopiston strategiselle kehitystyölle.

– Lahjoitukset antavat omalle kehitystyölle kaivattua liikkumavaraa, mutta niiden henkinen merkitys on yhtä lailla tärkeä, Jukka Mönkkönen kertoo. – Lahjoitukset kertovat, että yliopistoa arvostetaan ja että sen toimintaa pidetään tärkeänä täällä Itä-Suomessa.

Yliopisto varmistamassa alueen elinvoimaisuutta

Itä-Suomen yliopiston merkitys koko alueen kehittymisen kannalta on Mönkkösen mukaan aivan ratkaiseva. Yliopisto tuo alueelle tutkimuksen kautta osaamista ja tutkimukseen pohjautuva koulutus puolestaan uusia osaajia. Näin yliopisto pystyy omalta osaltaan varmistamaan sen, että Itä-Suomessa sekä elin- että vetovoima pysyvät jatkossakin vahvoina ja kilpailukykyisinä.

Jukka Mönkkönen korostaa, että työelämä tarvitsee koko ajan yhä korkeammin koulutettuja osaajia, ja juuri niitä myös Itä-Suomen yliopisto kouluttaa. Ilman yliopistoa Pohjois-Savoon ja koko Itä-Suomeen olisi hyvin vaikea saada siinä määrin osaajia kuin tänä päivänä ja etenkin tulevaisuudessa kaikilla aloilla tarvitaan.

Seppo Pääkkö kertoo myös osuuspankkien tarvitsevan tulevaisuuden osaajia monipuolisiin työtehtäviin ja olevansa iloinen siitä, kuinka paljon opiskelijoita on myös Itä-Suomen yliopistosta hakeutunut Pohjois-Savon Osuuspankkiin kesätöihin. Monelle on sen myötä auennut urapolku myös muualla OP Ryhmässä.

Tässäkin yliopiston varainhankinnassa jokainen lahjoitettu euro kertaantuu valtion pääomittamalla vastinrahoituksella 2,5 euroon. Näin Pohjois-Savon Osuuspankin lahjoitus tuottaa Itä-Suomen yliopiston toimintaan vieläkin enemmän hyvää.

Katso myös video tehdystä lahjoituksesta tästä.