Valtakunnallisesti OP Ryhmän henkilöasiakkaat ovat Ukrainan sodan alkamisen jälkeen ostaneet osakkeita ja rahastoja enemmän kuin myyneet. Lisäksi sijoittajien kokonaismäärä on pysynyt kasvussa markkinoiden epävarmuuksista huolimatta. Myös OP Pohjois-Savon sijoittaja-asiakkaat ovat tehneet selkeästi enemmän osakkeiden ja rahastojen ostoja kuin myyntejä alkuvuoden aikana; osakeostoja on ollut kaksinkertainen määrä osakemyynteihin verrattuna. Näyttäisi siis siltä, että pohjoissavolaiset sijoittajat ovat rohkeasti hyödyntäneet tämän markkinaheilunnan.

Olemme lisänneet sijoituspäätöksiä tukevan taustoittavan informaation jakamista useissa eri kanavissa kuten OP Mediassa, OP:n sosiaalisen median kanavissa, op.fissä ja Youtubessa. Näiden kanavien kautta asiantuntijat taustoittavat esimerkiksi Ukrainan sodan vaikutuksia markkinaan. Voidaan siis ajatella, että asiakkaat ovat onnistuneesti hyödyntäneet myös meidän tarjoamaa taustainformaatiota sijoituspäätöksissään.

Olemme havainneet, että sijoittajat ovat viime aikoina halunneet lisätä sijoitustensa hajautusta: OP:n euromääräisesti ostetuin rahasto oli ajanjaksolla 24.2.–18.3. OP-Alternative Porfolio. Kyseessä on vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, kuten esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin sijoittava rahasto. Myös meidän asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita vaihtoehtoisista sijoituksista ja OP-Alternative Portfolio ollut netto-ostetuin myös Pohjois-Savossa.

Nostamme sijoitusneuvonnassammekin aktiivisesti esille hajauttamista. Erityisesti tässä taloustilanteessa, jossa vallitsee alhainen korkoympäristö ja korkea inflaatio, vaihtoehtoiset sijoitukset ovat omaisuuslaji, johon sijoittajan kannattaakin salkkuansa hajauttaa.

Hajauttamisen lisäksi markkinaheilahteluissa on tärkeä pitää kiinni omasta sijoitussuunnitelmasta ja sijoittamisen tavoitteista. On ollut hienoa nähdä, että pohjoissavolaiset sijoittajat ovat toimineet näiden periaatteiden mukaan. Ovatko sijoittajat tulleet ammattitaitoisemmiksi, eivätkä ole lähteneet mukaan markkinoiden lyhytaikaiseen hermoiluun?

Viimeisten viiden vuoden aikana tietoa ja analyysejä markkinatilanteesta ja sijoitusmarkkinoiden näkemyksistä on tullut huomattavasti helpommin saataville jokaiselle sijoittajalle. Tämä antaa mielenrauhaa ja varmuutta pysyä omassa sijoitussuunnitelmassa. Jatketaanhan samaan malliin, ei hötkyillä!

Lue lisää:

Aloita sijoittaminen‍

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivulle‍

OP Private varallisuutesi hoitajana‍

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta‍