Tilanne asuntomarkkinoilla onkin paras vuosikymmeniin, toteaa Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen, joka on ollut näköalapaikalla kehittämässä kaupungin asumisolosuhteita koko 2000-luvun ajan.

-Kuopion kasvu ja kehitys on ollut viime vuosina tosi hyvää. Asuntoja on tarjolla runsaasti, alan uudet toimijat luovat työpaikkoja ja myös sijoitusmielessä Kuopioon uskotaan. Olen ollut 20 vuotta asumista kehittämässä ja nyt tilanne on paras minun aikanani. Panostamme myös vuokratuotannon edistämiseen, hoiva-alan rakentamiseen ja asumisoikeusasuntoihin, monipuolisuus onkin meidän valttikorttimme. Kuopiota voi syystä pitää hyvän asumisen pääkaupunkina.

Erilaisuus on rikkaus

Vilkas asuntorakentaminen vaikuttaa luonnollisesti myös asuntojen hintakehitykseen. Taustalla on perinteinen kysynnän ja tarjonnan laki: Hinnat nousevat niissä kohteissa, jotka ovat kysyttyjä ja laskevat, jos kohteet eivät kiinnosta ostajia tarpeeksi, valottaa OP Pohjois-Savon myyntijohtaja Pasi Tuomainen.

-Lähtökohtaisesti uudet kohteet maksavat vanhoja enemmän, minkä lisäksi myös asunnon kunto, koko ja sijainti vaikuttavat hintaan. Tämä näkyy Kuopiossakin, jossa erot asuntojen hintakehityksessä eri asuinalueiden välillä ovat suuria. Esimerkiksi kerrostaloasunnoissa kysyntää on tällä hetkellä selkeästi enemmän palvelujen lähellä palveluja olevista keskikaupungin asunnoista.

Hiltunen näkee erilaiset asuinalueet myös rikkautena ja monimuotoisuus onkin yksi Kuopion imagotekijöistä. Roolissaan asuntotoimenjohtajana hän pyrkii löytämään tasapainon eri asuinalueiden ja monipuolisen asuntotuotannon välille.

Kuopion vetovoimaisuus säteilee koko maakunnan alueelle - myös Iisalmeen ja Varkauteen - ja jokaiselle löytyy erilaisia, itselle parhaiten sopivia asumisen vaihtoehtoja.


-Me tarvitsemme erilaisia alueita, sillä ihmiset ovat erilaisia. Toisille on tärkeää vesinäkymä, toisille Puijon torni. Näen asuntojen hintojen erilaistumisen myös myönteisenä asiana, se antaa vaihtoehtoja. Tärkeintä onkin tasapainon löytyminen ja sen mukaan kaupunkia pyritään kehittämään. Mutta aina joku kokee jääneensä vähemmälle, välillä asukkaat ja välillä kiinteistökehittäjät. Pyrimme kuitenkin ottamaan alueita vuorotellen kehittämisen kohteeksi eri puolilta Kuopiota.

Rahoituspäätös on aina osiensa summa

Usein kysytty kysymys vaikuttaako asuinalue rahoituspäätökseen on Tuomaisen mukaan monien asioiden summa ja rahoituspäätös syntyy aina tapauskohtaisesti. Taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat ostettavan kohteen ikä, kunto ja mahdolliset tulevat remontit.

-Asuinalue ei niinkään vaikuta, vaan kokonaisuus. Arvioimme asiakkaan maksukykyä, tuloja ja menoja sekä käytettävissä olevia vakuuksia. Ostettavalla kohteella voi olla vaikutusta vakuusarvoon. Vanhempien asuntojen kohdalla pitää myös huomioida esimerkiksi mahdolliset tulevat remontit ja niiden vaikutus asiakkaan lainanhoitomenoihin.

Myös uudesta taloyhtiöstä ostettaessa pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita. Yksi oleellisimmista on se, rahoitetaanko kohde pankkilainalla vai taloyhtiölainalla. Jos yhtiölainaosuuden lyhennykset alkavat vasta kahden vuoden päästä asunnon valmistumisesta, kannattaa yhtiölainan maksuun varautua hyvissä ajoin, etteivät asumismenot pääse yllättämään.

-Pankkilaina on joustavampi, kun asuntolainaan voi sopia esimerkiksi lyhennysvapaita tai muita maksusuunnitelman muutoksia. Tätä mahdollisuutta yhtiölainassa ei ole. Lisäksi mahdollinen yhtiölainaosuus vaikuttaa ostettavan kohteen vakuuskelpoisuuteen. Yhtiölaina rasittaa asuntoa, jolloin tarvitaan isompi omarahoitusosuus tai muu riittävä vakuus pankkilainalle, Tuomainen selventää.

Ennakointi on avainsana ikääntyvien asumisratkaisuissa

Väestön ikääntyminen näkyy myös Kuopiossa ja vaikuttaa asuntotuotantoon. Ennakointia ikäihmisten asumisessa asuntotoimenjohtaja pitääkin tärkeänä ja ajankohtaisena asiana ja tässä kaupunki on tehnyt yhteistyötä Niiralan Kulman kanssa Asutaan yhdessä -hankkeen tiimoilta.  Muun muassa esteettömyydessä on vielä paljon kehitettävää. Siinä Hiltunen kääntää katseen rakennusliikkeiden suuntaan.

-Ennakointia tarvitaan. Olemme yhteistyössä Niiralan Kulman kanssa selvittäneet ikäihmisten asumista muun muassa Kuopion maaseutukeskuksissa. Lopputulos on, että enemmän esteettömyyttä ja lähemmäs palveluja kaivataan. Iäkkäälle asujalle turvallisuuden tunne on tärkeää. Sähköiset ovet, erilaiset älyratkaisut ja esimerkiksi ovipuhelin helpottavat arjen sujumista.

Kaupunki järjestää ikäihmisten asumisen nykytilannetta ja tulevia hankkeita koskevan avoimen iltatilaisuuden 1.12. 

OP Pohjois-Savo suhtautuu avoimesti kaikenikäisten rahoitustarpeisiin, eikä ikä ole este esimerkiksi asuntolainan myöntämiselle. Yhtenä vaihtoehtona voi olla myös niin sanottu käänteinen laina, joka vapauttaa varallisuutta muuhun elämiseen.

-Lainaneuvottelussa käymme läpi, miten esimerkiksi eläkkeellejäänti vaikuttaa tulotasoon, jolloin siihen voi varautua jo ennakkoon. Esimerkiksi käänteinen laina – tai meillä OP:ssa ”kodinomistajan laina” – on vaihtoehto, joka antaa liikkumatilaa elämiseen ja asumisesta pystyy nauttimaan ilman pelkoa ylivelkaantumisesta. Haluamme olla mukana asiakkaidemme asumisen unelmien toteuttajana kaikissa elämänvaiheissa.

Avoin tilaisuus ikäihmisten asumisesta 1.12.

Kaupunki järjestää ikäihmisten asumisen nykytilannetta ja tulevaisuutta sekä tulevia hankkeita koskevan avoimen iltatilaisuuden 1.12. klo 17.30 Valtuustotalolla. Tilaisuus on samalla kaupungin ja Niiralan Kulma Oy:n yhteisen Asutaan yhdessä -hankkeen loppuseminaari (YM rahoittajana) ja ennen sitä järjestetään pienimuotoiset ikäihmisten asumiseen liittyvät messut Valtuustotalon aulassa (klo 16-17.30). Seminaarin esitystä voi seurata myös kotoa käsin Teams Liven kautta tai katsoa myöhemmin seminaarista tehdyn nauhoitteen.

Tutustu ja lue lisää:

Hyvän asumisen Kuopio

Matkalla uuteen kotiin - OP Pohjois-Savon asumisen palvelut

OP:n lainat

Kodinomistajan laina, ns. käänteinen asuntolaina

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivuille

Lue lisää pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta