-Tukevan starttipaja tuottaa toiminnallista yksilövalmennusta yhteiskunnan laidalla tai sen ulkopuolella oleville nuorille, starttipajan yksilövalmentaja Hannu Esselström kertoo.

Starttipaja on kohdennettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat valmennusta koulutus- ja työmarkkina-asemansa parantamiseksi. Pajajakson aikana nuori rakentaa itselleen konkreettisen ja realistisen jatkosuunnitelman yhteistyössä pajan yksilövalmentajan ja muun verkostonsa kanssa.

-Parhaimmillaan starttipaja auttaa syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia takaisin nauttimaan yhteiskunnan palveluista sekä tuottamaan niitä itse. Tavallaan pyrimme tekemään uusia veronmaksajia, Tukeva-säätiön toimitusjohtaja Hannu Miettinen kuvailee.

20-vuotias Topi Kosonen on yksi starttipajalla valmentautuvista nuorista.

-Täällä voi keräillä itseään ja elämänrytmiään. Starttipaja tuntuu olohuoneelta, jonne voi tulla juttelemaan ohjaajien kanssa ja tekemään mukavia hommia. Starttipaja pitää yllä omaa elämänrytmiä, mikä edesauttaa omaa jaksamista ja toipumista, Kosonen kertoo.

Yhteisesti sovitut hyväntekeväisyyskohteet

Tukeva ja starttipajan toiminta valittiin yhdeksi hyväntekeväisyyskohteeksi OP Pohjois-Savon järjestämässä Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanjassa, jossa OP Pohjois-Savo lahjoitti hyväntekeväisyyteen 10 euroa jokaisesta uudesta pankkiin liittyneestä omistaja-asiakkaasta. Pankin omistaja-asiakkaat keskustelivat lahjoituskohteista OP:n digitaalisessa omistaja-asiakasyhteisössä. Lahjoituksensaajat valittiin eniten kannatusta saaneiden teemojen mukaan. Tukevan osuudeksi kertyi huima 3 560 euron lahjoitus.

-Kampanjan kautta useampi ihminen pystyi osallistumaan hyväntekeväisyyspotin kasvattamiseen ja lahjoituskohteesta päättämiseen. Kampanja on tuonut esiin haasteita, joita yhteiskuntamme nuoret kohtaavat tänä päivänä, Tukevan Hannu Miettinen jatkaa tyytyväisenä.

Yhdessä tekeminen ja tuki kannustaa eteenpäin

Lahjoitusvaroilla hankittiin starttipajan toiminnan tueksi erilaisia tarvikkeita sekä arjen valmennusta. Lisäksi lahjoitusvaroja käytetään kannustusrahana tilanteissa, joissa nuori kaipaa pientä sysäystä, jotta asiat todella lähtevät rullaamaan eteenpäin.

-OP Pohjois-Savolta saadulla avustuksella pystyimme hankkimaan starttipajalle digikameran, tekstiilejä, taiteilijatarvikkeita sekä akkuporakoneen. Kaikki avustuksella tehdyt hankinnat ovat osaltaan auttaneet laadukkaan valmennuspalvelun tuottamisessa, Esselström kertoo.

Lahjoituksen avulla hankittiin myös Marttojen toteuttama koulutus, jossa nuoret harjoittelevat arjen taitoja: miten tehdä hyvää ruokaa edullisesti, miten suunnitella omaa taloutta ja miten huolehtia omasta asunnosta. Keskeisenä ajatuksena arjen taitojen valmennuksessa on mukava yhdessäolo ja onnistuminen omin käsin.

-Minulle kirjoittaminen, ihmisten kanssa sosiaalinen kanssakäyminen ja ylipäätään yhdessä touhuaminen on tärkeää, Topi Kosonen kertoo omista kokemuksistaan.

Yhteinen kieli murretta myöten

-Kun pankin liiketoiminta on kunnossa, voimme toteuttaa yhteisöllistä rooliamme ja kantaa vastuuta omistaja-asiakkaista sekä paikallisesta toimintaympäristöstämme. Yhtenä teemana omistaja-asiakkaiden lahjoituskohde-ehdotuksissa nousi voimakkaasti esille nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö kertoo.

-Eräs työntekijämme ilmoitti meidät mukaan Omistaja-asiakas tekee hyvää -kampanjaan ja siitä alkoi yhteistyömme OP Pohjois-Savon kanssa. On hienoa, että kampanjan kautta pankin asiakkaat ovat voineet osallistua Suomen ja ennen kaikkea kuopiolaisten nuorten hyvinvoinnin eteenpäin viemiseen, Tukevan Hannu Miettinen jatkaa.

-OP Pohjois-Savo on paikallinen ja meitä lähellä. Tänä päivänä puhutaan paljon lähitaloudesta, niin mikä sen parempaa, että voimme tehdä yhteistyötä paikallisen toimijan kanssa ja vieläpä samalla murteella puhuen, Miettinen naurahtaa.