Pankin kassapalveluissa asioidessasi voit nykyisin törmätä varojen alkuperää tai käyttötarkoitusta koskeviin kysymyksiin. Pankilla on velvollisuus selvittää, mistä käteisenä tilille talletettavat varat ovat tilinomistajan haltuun tulleet. Vastaavasti pankki voi isomman käteisnoston yhteydessä tiedustella, mihin nostettava summa on tarkoitus käyttää. Pankilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä nämä asiat jokaiselta asiakkaalta, eivätkä kysymykset liity siihen, että asiakasta epäiltäisiin epäasiallisesta toiminnasta.

Pankkeja koskevan sääntelyn taustalla on laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä. Tarkoilla toimintatavoilla pyritään turvaamaan jokaisen pankkiasiakkaan turvallinen asiointi ja toisaalta se, ettei pankkijärjestelmää käytetä yhteiskunnan kannalta epätoivottavien ilmiöiden välineenä. Mikäli törmäät pankissa kysymyksiin, joiden perustetta et ymmärrä, kysy meiltä rohkeasti. Meidän pankkilaisten asiantuntemusta on se, että osaamme kertoa ymmärrettävällä tavalla toimintamme perusteet.

Myös jokaisella asiakkaalla on velvollisuus pitää omalta osaltaan huolta palveluidensa turvallisuudesta. Pitämällä maksukortin ja verkkopalveluiden tunnusluvut omana tietonaan sekä asettamalla maksukorttien turvarajat omaan käyttöön nähden sopivalle tasolle, välttyy monelta huolelta sellaisessakin tilanteessa, että maksukortti anastettaisiin ja sitä yritettäisiin käyttää väärin. Vaikka pankin toimihenkilöllä on velvollisuus kysyä moniakin asioita, muista aina, että pankista ei koskaan soiteta ja kysytä maksukortin tietoja, tunnuslukua tai verkkopalvelutunnuksia. Jos saat tällaisen yhteydenoton pankkilaiseksi esittäytyvältä henkilöltä, älä koskaan vastaa esitettyihin kysymyksiin, vaan sulje puhelu ja ilmoita yhteydenotosta poliisille.

Me OP:ssa teemme joka päivä työtä pankkipalveluiden turvallisuuden varmistamiseksi. Jos jokin palveluturvallisuudessa mietityttää, ota meihin rohkeasti yhteyttä, autamme mielellämme!

kirjoittaja pankinjohtaja Kati Kytökorpi