Uudet toimihenkilöt kohtaavat työn alussa ensimmäisenä perehdytyksen, jossa tutustutaan omaan työnkuvaan sekä tiimin ja organisaation tapaan toimia. Huhtikuussa pankkimme uudet työntekijät osallistuivat johtoryhmän pitämään perehdytystilaisuuteen, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva finanssialasta, OP Ryhmästä ja OP Pohjois-Savosta. Yhteensä henkilöstöä on nyt 183.

- Uusilla toimihenkilöillä on samalla mahdollisuus tavata johtoryhmän jäsenet, mikä toivottavasti sujuvoittaa kanssakäymistä jatkossa, kun olemme tavanneet jo perehdytystilaisuuden yhteydessä. Yhteinen tilaisuus nähdään tärkeänä siis niin perehdytyksen kuin myös tutustumisen ja tulevan kanssakäymisen näkökulmasta, OP Pohjois-Savon varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen kertoo.

Perehdytystilaisuuteen osallistui muun muassa palveluneuvoja Janina Savinainen ja asiakkuusneuvoja Marjo Jaakkola. He molemmat työskentelevät henkilöasiakkaiden rahoituspalveluiden parissa. Janina päätyi OP Pohjois-Savolle edellisen työn tuoman kokemuksen kautta, haluna kehittää itseään ja oppia uutta.

- Aloitin viime elokuussa ja olen viihtynyt hyvin! Saamani perehdytys on ollut myös hyvää ja asiantuntevaa, Janina kertoo.

Elokuussa työnsä aloittanut Janina Savinainen toimii OP Pohjois-Savossa palveluneuvojana ja kertoo viihtyneensä hyvin.

Marjo tuli taloon maaliskuussa, työskenneltyään aikaisemmin useamman vuoden kaupan alalla.

- Olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut pankkialasta ja halusin nyt uuden aluevaltauksen ja uusia haasteita. Olen viihtynyt töissäni todella hyvin ja työpäivät menevät kuin siivillä, Marjo kuvailee.

- Perehdytykseen on selkeästi panostettu ja siitä on muovattu todella toimiva, tehokas ja mielekäs kokonaisuus, Marjo jatkaa.

Asiakas kohdataan etänä samalla tavalla kuin konttorilla

Uudet henkilöt työskentelevät pankin eri yksiköissä ja konttoreilla sekä osin myös etänä eli pankissa on mahdollisuus hybridityöhön. Tämä tarkoittaa, että myös asiakkaita kohdataan etäyhteyksien päästä, paikasta riippumatta ja silloin kuin asiakkaalle parhaiten sopii. Asiakas voikin tänä päivänä hoitaa lähes kaiken asiointinsa etänä joko puhelimitse tai Teams-verkkoneuvottelun avulla.

Toukokuun 2022 loppuun mennessä henkilöasiakkaiden ajanvarauksellisista kohtaamisista noin 57 % käytiin etänä.

- Luvun mataluutta selittää se, että meillä on vielä ajanvarauksellisia asiakaskohtaamisia, joita ei voida tehdä etänä, muun muassa alaikäisen tai uuden asiakkaan pankkiasiointiin liittyviä asiantuntijaneuvotteluita. Asuntolainaneuvotteluista etänä käytiin samalla ajalla kuitenkin 97 %, kertoo pankinjohtaja Antti-Jussi Pitkälä.

Molemmat, Janina ja Marjo, ovat sitä mieltä, että asiakas kohdataan etänä samalla tavalla kuin konttorilla.

- Etänä kohdattaessa täytyy muistaa, että vuorovaikutuksesta jää usein pois nonverbaalinen viestintä, joten on tärkeää pitää hymy ja hyväntuulisuus äänessä mukana, Marjo toteaa.

Etätyö tuo työhön erilaista näkökulmaa. Janina kertoo, ettei ole kohdannut etätyössään suurempia ongelmia, eikä etätyö ole hankaloittanut asiakkaiden asioiden hoitamista.

- Helpointa on oman työskentelyn järjestäminen, koska voimme tiimin kesken vaikuttaa työaikoihimme laajasti. Ajanhallinnan taito kehittyy ja oppii erilaisia työskentelytapoja.

Marjo näkee etätyössä joustavuuden helpoimpana osa-alueena, mutta haasteita tuo ajanhallinta.

- Kotona saattaa nopeasti uppoutua näyttöön pitkäksi ajaksi, joten työn rytmittämisestä sekä tauoista pitää itse huolehtia enemmän. Etätyö opettaa kuitenkin paljon ja olen eritoten oppinut sen, miten luon työtilanteen kotikonttorille.

Marjo Jaakkola on ollut kiinnostunut urasta pankissa jo pienestä pitäen. 

Etätyön hyvinä puolina koetaan yleisestikin kaikki työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen liittyvät asiat. Haasteena koetaan niin sanottu eristäytyminen, silloin kun työkavereita ja asiakkaita ei kohdata livenä. Tämän vuoksi Teams-palavereissa pidetään kamerat päällä. Myös työergonomian muutokset korostuvat, jos kotona ei ole etätyössä käytössä sähkösäätöisiä työpöytiä tai vaikka kunnon työtuolia.

Etätyön osuus 50 % työstä

Tammikuussa 2020 ennen koronaa etätyön määrä pankissamme oli 8,8 %. Korkeimmillaan etätyön määrä oli saman vuoden huhtikuussa lähes 58 %, mutta on sen jälkeen kuluneina vuosina liikkunut 40–55 prosentissa, ollen viime kuukausina 50 prosentin molemmin puolin koko pankin osalta. Yksiköiden välillä vaihtelua tapahtuu luonnollisesti riippuen tehtävänkuvista.

Henkilöstö toivoi viime kesän henkilöstökyselyssä, että etätyömahdollisuudet jatkuvat siten, että yksilöllä olisi mahdollisuus tietyissä raameissa itse päättää, kuinka paljon tekee etä- tai lähityötä.

- Yksiköiden onkin mietittävä tiimien kesken, milloin he kokoontuvat yhdessä konttorille. Kukaan ei voi tehdä etätyötä 100 %, sillä myös face-to-face tapaamisia tarvitaan työkavereiden kanssa. Näitä kohtaamisia kaivattiinkin eniten korona-aikana, henkilöstöjohtaja Tuula-Irmeli Kurki toteaa.

Lue lisää:

Verkkoneuvottelu - asiantuntija olohuoneessasi

Henkilöasiakkaan ajanvaraus

OP Pohjois-Savon etusivu

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta