-Vuosikymmeniä toiminut OP-Kiinteistökeskus on nyt OP Koti. Brändiuudistuksella haluamme Pohjois-Savon alueella olla asiakkaillemme paras kodinvaihtokumppani sekä työntekijöillemme paras paikka tehdä töitä. Joukkueemme koostuu sekä pitkästä kokemuksesta että nuoruuden innosta, OP Koti Pohjois-Savon toimitusjohtaja Pekka Linna kuvailee uudistusta paikallisesti.

Matias Romppainen on yksi Linnan mainitsemista ”nuoruuden innolla” työtään tekevistä OP Koti Pohjois-Savon myyntineuvottelijoista. OP Kodin palveluksessa Romppainen on toiminut vuoden 2018 alusta ja kokee OP Koti brändiuudistuksen positiivisena sekä itselleen, että asiakkaille.

-Paikallisuus osuuspankeissa on ollut aina tärkeässä roolissa ja nyt ajatusta paikallisesta asiantuntijuudesta siirretään kiinteistönvälittämisen ja asumisen palveluihin. On tärkeää, että yhtenäisen valtakunnallisen ilmeen kautta asiakkaiden on helpompi tunnistaa OP Kodin toimipisteet paikkakunnasta riippumatta, mutta palvelussa ja asiakasviestinnässä korostuu paikallisuus. Tämä lisää asiakkaiden tunnetta siitä, että teemme palveluratkaisut juuri heidän tarpeisiinsa sopiviksi omaan asiantuntijuuteemme pohjautuen, Romppainen kommentoi uudistusta.

Kuluvan vuoden heinäkuu oli koko OP Koti Pohjois-Savon historian paras yksittäinen myyntikuukausi, jonka aikana tehtiin yli 100 kauppaa.

-Liikevaihdolla ja kauppamäärillä mitattuna olemme maakuntamme, Kuopion, Siilinjärven, Ylä-Savon sekä Varkauden talousalueen johtava alan toimija, Linna kertoo.

Myös Romppaiselle heinäkuu oli tähänastisen työuran paras myyntikuukausi.

-Asuntomarkkinan tilanne Kuopion alueella on hyvä, ostajia riittää ja myytäviä kohteita on paljon. Myös uudisrakentaminen on edelleen aktiivista, erityisesti vetovoimaisilla keskustan ja Saaristokaupungin alueilla. Hinnoittelun merkitys nykyisessä markkinatilanteessa on korostunut ja välittäjien asiantuntijuus tässä myyjille tärkeää. Tarjonnan paljoudessa myös ostajat tarvitsevat apua päätöksentekoon ja oman kodin etsintään ammattilaisilta, Romppainen kommentoi.

Kiinteistönvälitysala on murroksessa: kilpailu on kiristynyt ja asunto-osakekirjojen sähköistyminen sekä asuntokaupan digitalisoituminen muuttavat maailmaa niin asiakkaan että välittäjän näkökulmasta. OP Koti tarjoaa asiakkailleen laajan kirjon erilaisia palveluita. Yksi uusimmista OP Kodin lanseerauksista on asunnon myyjän palvelu, jonka avulla asiakas pystyy seuraamaan oman kohteensa tietoja sähköisesti.

-Myyjän palvelu on automaattisesti asiakkaidemme hyödynnettävissä ja mahdollistaa myynnissä olevan kohteen tarkemman seurannan ilman kiirettä, oman aikataulun mukaisesti. Tarjolla on esimerkiksi tiedot toteutuneista ja tulevista asuntonäytöistä ja niiden kävijämäärien kehityksestä. Vaikka palvelu itsessään on uusi, on osa asiakkaista jo hyödyntänyt sitä aktiivisesti myyntiprosessin aikana, Romppainen kertoo.

Asuntokauppojen ja osakekirjojen sähköistymisen Romppainen kokee asiakasta helpottavana tekijänä ja mahdollisuutena entistä joustavampaan tapaan tehdä asuntokauppaa.

-Kiinteistönvälitys palveluna on muuttunut vuosikymmenten kuluessa viestinnän kehityksen ja internetin myötä myös aikaisemmin, joskin muutos on ollut kenties hitaampi ja sen myötä sopeutuminen uudenlaiseen toimintaympäristöön helpompaa kuin nyt vauhdin kiihtyessä, Romppainen pohtii. Hän uskoo, että vaikka kaupantekoprosessi itsessään on jatkossa yksinkertaisempi asunnon vaihtaessa omistajaa, kokonaisvaltaisena palveluna kiinteistönvälitys on varmasti tarpeellinen asiantuntijapalvelu myös tulevaisuudessa.

-OP Kodin palvelusta ainutlaatuista tekee se, että toteutamme asiakkaidemme toiveita ja tavoitteita joustavasti erilaisissa tilanteissa ja voimme hyödyntää yhteydenpidossa ja myyntityössä niitä kanavia, jotka asiakkaat itse kokevat parhaiksi. Esimerkiksi omassa työssäni hyödynnän aktiivisesti sosiaalista mediaa myynnin edistämiseksi ja pyrin myös sitä kautta tuottamaan asiakkailleni lisäarvoa. Moderni ajattelutapa kiinteistönvälityksessä sekä sähköisten työkalujen hyödyntäminen vapauttaa ajankäytöllisesti lisäresurssia itse myyntiin ja asiakkaille ja pyrin siihen, että käytössäni ovat uusimaat työmenetelmät ja työkalut. Nuorena välittäjänä halu kehittää omaa osaamista ja ennakkoluuloton asenne uudistuksia kohtaan ovat nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vahvuus, Romppainen vetää yhteen ajatuksiaan. Hän haluaa myös kiittää kaikkia asiakkaitaan mahdollisuudesta tehdä myyntityötä innovatiivisesti, yhdessä asiakkaiden kanssa oppien ja kehittyen.

Maakunnallisesti OP Koti täyttää syyskuussa kahdeksan vuotta.

-Olemme saaneet olla näiden vuosien aikana mukana kehittämässä osuuspankkilaista kiinteistönvälitysliiketoimintaa yhdessä maakuntamme vahvimman asuntorahoittajan OP Pohjois-Savon kanssa. Olemme olleet ja haluamme olla jatkossakin alamme palvelun laadun määrätietoinen uudistaja. Yhdessä olemme enemmän – asiakkaamme hyväksi. Olemme kiitollisia luottamuksesta OP Kotia kohtaan, Linna kiteyttää OP Koti Pohjois-Savon viimeisimmät kuulumiset.

Kiinteistönvälityspalvelut Pohjois-Savossa tarjoaa OP Koti Pohjois-Savo Oy LKV.