Yhdistymishankkeen vetovastuussa olevat OP Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen ja toimitusjohtaja Seppo Pääkkö näkevät, että historian on toistettava itseään, koska asiakkaiden palveluntarve muuttuu vuosien saatossa.

Mistä hankkeessa on kyse ja mistä se sai alkunsa?

Matti: Jo 120 vuoden ajan on osuuspankeissa ja aiemmin osuuskassoissa tehty tarvittaessa yhdistymispäätöksiä, joilla kilpailukykyä on turvattu toimintaympäristön muutoksissa. Viime vuosina toimintaympäristö on muuttunut nopeasti, yhdistymisellä satsataan nimenomaan tulevaisuuteen.

Seppo: Oleellista on juuri hankkeen historiallinen jatkumo. Kaikissa aiemmissa fuusioissa on tarkasteltu samoja asioita: miten voidaan paremmin palvella asiakkaita, vahvistaa taloutta ja säilyttää kilpailukykymme. Tähän aikaan liittyy omat ominaispiirteet kuten sähköisten palvelujen käytön lisääntyminen ja etätapaamisten mahdollisuus.

Miksi pankkien yhdistyminen on juuri nyt niin ajankohtaista?

Seppo: Toimintaympäristön, toimialan ja asiakaskäyttäytymisen muutokset haastavat myös pankkeja. Asiakkaat ovat siirtyneet entistä enemmän OP-mobiilin ja op.fin käyttäjiksi, muutos näkyy muun muassa verkkoasioinnin kasvuna. Yhdistymällä pystyisimme vastaamme paremmin näihin muutoksiin.​

Matti: Saisimme myös merkittäviä synergiahyötyjä sääntelyn asettamiin jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin, jotka ovat aiheuttanut myös jatkuvaa kulujen kasvua.

OP Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen, OP Suur-Savon hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen ja toimitusjohtaja Jari Himanen sekä OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö ovat rakentamassa uutta OP Savo.

Mitä hyötyä yhdistymisestä on pankkien toimialueille eli koko Savolle?

Seppo: Yhdistymisellä haetaan nimenomaan tulevaisuuden menestymisen edellytyksiä. Kun voimat yhdistetään, ne hyödyttävät koko alueen taloutta pitkällä aikavälillä. Yhdistymällä voimme esimerkiksi rahoittaa kaksi kertaa suurempia hankkeita.

Matti: Myös toimialakohtaisia rajoja tulee vastaan, koska yritykset kasvavat. Entiset fuusiot ovat osoittaneet, että niistä syntyy aina jotain uutta. Yhdistymällä olisimme vahvempana toimijana mukana muun muassa kotimaisen ruokatuotannon murroksessa.

Miten yhdistyminen näkyisi pankin asiakkaille? Mitä hyötyä asiakkaille olisi isommasta pankista?

Seppo: Muutos näkyisi entistä sujuvampana asiakaspalveluna. Asiakas voi itse valita, haluaako palvelua verkossa, kasvotusten vai sekä että. Itse muutoksessa asiakkaan ei tarvitsisi itse tehdä mitään. Samat tutut henkilöt ja konttorit palvelevat jatkossakin ja päätöksenteko pysyy paikallisena, mutta asiantuntijaverkosto laajenee.  

Miten vastuullisuus näkyy pankkien yhdistymishankkeissa?

Matti: Osuuspankin vastuullisuuteen kuuluu edistää alueen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja elinvoimaa. Yhdistyminen tukee kaikkia noita tehtäviä. Kun asiakkailla menee hyvin, koko toimialueella menee hyvin.

Seppo: Vastuullisuuteen kuuluu myös yhteisöllisyyden näkökulma. Teemme jatkossakin muun muassa oppilaitosyhteistyötä osallistumalla nuorten talouskasvatukseen ja edistämme nuorten työllistymistä Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjalla.

Milloin päätökset yhdistymisestä tehdään?

Matti: Molemmilla pankeilla on viime syksynä valitut uudet jäsenet edustajistoissa, jotka päättävät mahdollisesta yhdistymisestä elokuussa 2022. Uusi pankki aloittaisi toimintansa vuoden 2023 keväällä.

Jos yhdistymissuunnitelmat hyväksytään, miten iso uudesta pankista tulisi?

Seppo: Uusi pankki olisi OP Ryhmän kolmen suurimman pankin joukossa. Yhdistyneen pankin entistäkin vahvemmat hartiat tukisivat erinomaisesti vastuullisuutta ja yhteisöllisyyden toteuttamista koko toimialueella.

Uusi OP Savo lukuina:

  • Molempien pankkien edustajistot päättävät yhdistymisestä 18.8.2022.
  • Uusi pankki aloittaisi keväällä 2023.
  • Henkilöstöä lähes 300.
  • Omistaja-asiakkaita yli 150 000.
  • Asiakkaita yli 250 000.
  • Pankin omat varat lähes 900 miljoona euroa.
  • Tase 6,9 miljardia euroa.

Pääkuvassa yhdistymishankkeen ohjausryhmä: OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himanen, OP Suur-Savon hallituksen varapuheenjohtaja Titta Saksa, OP Pohjois-Savon hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen, OP Suur-Savon hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen, OP Pohjois-Savon toimitusjohtaja Seppo Pääkkö sekä OP Pohjois-Savon hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Viljakainen. Ohjausryhmään kuuluvat lisäksi OP Suur-Savon hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Loikkanen ja OP Pohjois-Savon hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Valaja.

Siirry OP Pohjois-Savon verkkosivuille

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta