Vastuullisuuslähettiläs on pankin toimihenkilö, jonka omiin työtehtäviin on sisällytetty erilaisia vastuullisuusteemaisia toimia. Nämä voivat olla esimerkiksi senioreiden digitaitojen tai nuorten taloustaitojen opastamista.

- Vastuullisuuslähettiläs -hanke on käynnissä ainakin tämän vuoden. Vastuullisuuslähettiläänä voi toimia missä työroolissa tai konttorissa tahansa. Tärkeintä on henkilön oma halu ja innostus vaikuttaa vastuullisuustyöhön pankissa, OP Pohjois-Savon vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Katri Saarelainen kertoo.

- Halusimme tarjota erilaista työtä ja tekemistä niille, joille vastuullisuus ja hyvän tekeminen on tärkeää. Erilaiset kohtaamiset tuovat monipuolista sisältöä ja ne luovat uudenlaista merkitystä omalle työlle.

Vastuullisuus kiehtoo

OP Pohjois-Savon vastuullisuuslähettiläiksi vuodelle 2022 valikoitui viisi henkilöä; asiakasneuvoja Sanna Karppinen, senior varainhoitaja Heidi Lösönen, luottoasiantuntija Annina Niskanen, asiakkuusasiantuntija Reetta Sallinen sekä asiakkuusneuvoja Netta Somero.

Sanna hakeutui lähettilääksi auttamisen halun ja pankin vastuullisuuden esiin tuomisen nimissä.
- Koen, että voin oman työni ohella olla tukemassa eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä vastuulliseen talouteen ja antamalla heille työkaluja sujuvan arjen raha-asioiden hoitamiseen.

Anninalle taas nuorten ja ikäihmisten auttaminen on ollut aina lähellä sydäntä.
- Olen jo kauan haaveillut siitä, että voisin jotenkin osallistua ja auttaa. Onneksi nykyinen työtehtäväni antaa myöten myös näille asioille. On tärkeää, että nuorille ja ikäihmisille tarjotaan mahdollisuuksia kysyä ja saada opastusta.

Vastuullisuusteema, niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuullisuuden osalta kiinnostivat Reettaa muutenkin, joten uusi rooli kiehtoi välittömästi.
- Minusta on hienoa, että työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua pankin vastuullisuustekoihin. Vastuullisuuslähettiläänä saan minulle tärkeän asian vielä vahvemmin osaksi työtäni.

Taloustaitoja ja muita oppeja

Alkuvuoden tehtäviin vastuullisuuslähettiläille on kuulunut muun muassa vastuullisuusviestintään osallistuminen sosiaalisessa mediassa sekä taloustaito- ja pankkituntien pitäminen yläkouluikäisille ja lukiolaisille. Pankkitunneilla vastuullisuuslähettiläät kertovat pankin palveluista, mutta ennen kaikkea he jakavat tietoa oman talouden hallinnasta.

- Oman taloudenhallintaa on hyvä opetella jo nuorena. Kerromme pankkitunneilla muun muassa verkkopalvelutunnuksista, laskujen maksamisesta, säästämisestä ja lainoista. Aiheet koskettavat varmasti monia nuoria ja näitä taitoja he tulevat tarvitsemaan elämässään. On tärkeää, että nuorille on tarjolla tietoa kuinka omaa taloutta voi suunnitella ja, että he tietävät pankin olevan heidän tukenaan elämän varrella, Reetta kertoo.

- Lisäksi voimme tehdä nuoria tietoiseksi mahdollisuuksista rahoittaa eri elämänvaiheissa vastaan tulevia tarpeita, esimerkiksi opintolaina tai asuntosäästäminen. Etukäteen on myös hyvä olla tietoinen riskeistä, mitä erilaiset toimintatavat voivat aiheuttaa, kuten pikavipit, Sanna lisää.

Pankkitunnin pitäminen on ollut Anninalle mieluista.
- Toteutimme sen yhdessä Netan kanssa ja tykkäsin tosi paljon, vaikka vähän jännitti ensimmäinen tunti. Saatiin myös eväitä ja kehitysideoita seuraavaa tuntia varten. Nuoret jaksoivat kuunnella hyvin ja osallistuivat aktiivisesti aiheeseen. Opettajakin oli valmistautunut ja tuli tunne, että aihe oli kiinnostava ja tunnin pitämistä arvostettiin.

Vastuullisuuslähettiläät työskentelevät niin yhdessä kuin erikseen. Jokainen heistä toimii eri yksikössä, joten osaamista löytyy monipuolisesti. Sanna kuvailee, että kaikilla vastuullisuuslähettiläillä on sama polte tehdä merkityksellisiä tekoja oman työnsä ohessa. Muut komppaavat Sannaa siinä, että mukava porukka on löytynyt kasaan.

- Olen tykännyt tehtävästä tähän mennessä kovasti ja odotan innolla mitä meillä onkaan vielä luvassa, Reetta toteaa.

Monipuolista vastuullisuutta

Vastuullisuus kuuluu jokaisen OP:laisen arkeen, päätöksiin ja toimintaan, ja on täten lähtökohtana kaikkeen. Vastuullisuus Reetalle on olla tukena ja apuna kaikissa asiakkaan elämäntilanteissa.

- Se on osa jokaista asiakaskohtaamista ja työtehtävää. On vastuullista huolehtia, että asiakkaidemme pankkiasiat ovat ajan tasalla, samalla opastaen heidät sopivien palveluiden äärelle ja varmistaa, että myös nykyiset palvelut toimivat.

Vastuullisuus näkyy pankissamme niin sisäisesti kuin ulkoisesti, sidosryhmäyhteistyöstä vastuulliseen työnantajuuteen. Auttamalla ja opastamalla eri sidosryhmiä, edistämme hyvinvoivaa ja luottavaa työympäristöä sekä asiakasluottamusta- ja tyytyväisyyttä organisaatiota kohti.

- Sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ovat kaikki minulle tärkeitä, joten kohtelen kaikkia samalla tavalla ja pyrin olemaan omalla toiminnallani esimerkkinä esimerkiksi nuoremmille kollegoilleni. On tärkeää asettua toisen asemaan, pysähtyä, kuunnella ja ottautua, Annina kertoo vastuullisuuden merkityksestä itselleen.

Sanna näkee vastuullisuuden arjen helpottamisena, vastuullisena rahoittamisena ja säästämisen ratkaisuina, joiden avulla asiakas osaa varautua yllättäviinkin menoihin tai toteuttaa haaveitaan.

- Vastuullisuus on olennainen osa pankkitoimintaa ja sen vuoksi arvostankin meidän pankkiamme. Näemme mikä on asiakkaalle parhainta ja pyrimme löytämään kuhunkin tilanteeseen niin asiakkaalle kuin pankille sopivimmat ratkaisut. Vastuullisuus on kaiken lähtökohta ja se on myös sitä, että virheen sattuessa korjaamme sen, Sanna toteaa.

Kuvassa ylärivillä Sanna Karppinen ja Annina Niskanen, alarivillä Reetta Sallinen, Netta Somero ja Heidi Lösönen.

Lue lisää:

Vastuullisuus OP Pohjois-Savossa

Vastuullisuus OP Ryhmässä

Lue muita pohjoissavolaisia juttuja OP Mediasta

OP Pohjois-Savon etusivu