Arvostamme asiakkaidemme palautetta. Pyydämme asiakkailtamme aktiivisesti palautetta jokaisen asiakaskohtaamisen jälkeen ja kehitämme toimintaamme koko ajan. Pankkimme asiakkaiden asiakaskokemus on mitatusti parantunut tavoitteemme mukaiselle tasolle. Onnistumisestamme osaltaan kertovat hyvät asiakasmäärien ja pankkitoiminnan volyymien kasvut.

Kasvaneen omistaja-asiakasmäärän ohella pankin rahoitustoiminta ja talletukset kasvoivat markkinoita nopeammin vuonna 2018. Asiakasvarojen eli talletusten ja rahasto- sekä vakuutussäästämisen yhteenlaskettu määrä kasvoi pankissa yli kolmen miljardin euron. Rahoituksessa olemme pystyneet vastaamaan korkeasuhdanteen luomaan hyvään kysyntään. Erityisesti yritysrahoitus ja asuntorakentamisen rahoitus ovat olleet hyvässä kasvussa, ja siten olemme olleet maakunnan kehittämisessä aktiivisesti mukana.

Erinomaisen asiakaskokemuksen lisäksi erinomainen työntekijäkokemus on meille tärkeä asia. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottaa parhaan asiakaskokemuksen. Haluamme, että työllä on iso merkitys tekijöilleen, työtä kehitetään yhdessä ja töihin on mukava tulla. Ilokseni voin todeta, että myös henkilöstötyytyväisyys on tavoitteemme mukaisella tasolla.

Menestys liiketoimintaroolissa antaa osuuspankille mahdollisuuden toimia myös yhteisöllisessä roolissa. Pankki antoi lahjoituksia viime vuonna yli 80 000 eurolla – summalla ollaan mm. työllistetty yli 50 nuorta kesätöihin ja osallistuttu koulutuksen kehittämiseen tukemalla Savonia-ammattikorkeakoulun varainhankintaa ja Itä-Suomen yliopiston professuuria.

Pankkitoiminnan vahvan kasvun turvin olemme voineet edistää pankkimme perustehtävää: tehokkuuden ja vakavaraisuuden avulla luoda taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimiympäristöllemme. Haluamme toteuttaa perustehtäväämme jatkossakin hyvin sekä korostaa työn merkityksellisyyttä ja lisätä työssä viihtymistä, mikä parantaa puolestaan asiakaskokemusta. Haluamme olla asiakkaillemme pitkäaikainen, luotettava ja asiantunteva kumppani. Tavoitteenamme on, että palvelutarjontamme on kilpailukykyinen, ja pystymme jatkuvasti parantamaan asiakkaidemme palvelukokemusta.

Seppo Pääkkö

toimitusjohtaja