Tänä päivänä asiakkaat kaipaavat omalta pankiltaan laajaa palvelurepertuaaria. Päivittäisen pankkiasioinnin lisäksi tarve on muun muassa varainhoidon, vakuutusten, yritysten maksuliikenteen sekä teollisuuden ja maatalouden rahoituksen kattaville palveluille.

Kalle Arvio avaa huhtikuussa toimintansa aloittaneen Raahentienoon Osuuspankin syntytaustaa:

– Asiakaskokemus koostuu monista pienistä asioista. Asiakkaat haluavat parasta palvelua, erityisosaamista ja riittävän leveitä hartioita, muuten he hakevat palvelunsa muualta.

Arvio on työskennellyt 25 vuotta Ruukin Osuuspankin toimitusjohtajana. Hän myöntää, että Ruukissa pohdittiin pitkään yhdistymisasiaa ennen ratkaisevan aloitteen esittämistä.

– Pohdimme asiakasnäkökulmaa, ympärillä tapahtuvaa muutosta, miltä tulevaisuus näyttää ja miten pystymme siihen vastaamaan. Vaikka oma taloudellinen tilanteemme oli erittäin hyvä, vaa’assa painoi koko Raahen talousalueen palvelu- ja rahoittamiskyky.

Lisähaasteita toi pankkimaailman lisääntynyt säätely, mikä söi runsaasti resursseja ilman että se toi mitään etua asiakkaille. Niinpä OP Ruukin hallituksen puheenjohtaja otti vuoden 2019 keväällä puhelun lähialueen seutukunnallisille pankeille.

­– Raahen Seudun ja Vihannin Osuuspankit vastasivat kutsuun myöntävästi. Siitä käynnistyi kaksi vuotta kestänyt yhdistymisprosessi ja uusi pankki aloitti toimintansa huhtikuussa.

Pankki pystyyn puhtaalta pöydältä

Paras palvelukokemus asiakkaille, henkilöstön kehittyminen ja erikoistuminen, vahvat omat pääomat, tehokas organisoituminen; siinä olivat keskeiset tavoitteet, kun uutta pankkia lähdettiin synnyttämään.

Jokaisen kolmen pankin hallinnot käsittelivät yhdistymistä omalla tavallaan. Rauhallisen perehtymis- ja kypsyttelyvaiheen arvioitiin ottavan vuoden verran aikaa. Arvio korostaa hyvän viestinnän merkitystä koko prosessin onnistumisen kannalta.

– Mahdollisimman avoin ja riittävä viestintä herättää luottamusta. Asiakkaat, henkilöstö ja hallinto tulee pitää koko ajan tiedon tasalla. OP Ruukin osalta käsittely sujui oikein hyvässä hengessä.

– Lähdimme rakentamaan uutta pankkia puhtaalta pöydältä. Pääsimme erittäin hyvään lopputulokseen, ja nyt meillä on käytössä tasavertaiset ja yhdenmukaiset toimintamallit.

Myönteinen muutos asiakkaille ja itselle

Asiakkaiden reaktiot uuteen pankkiin ovat pääsääntöisesti positiivisia, ja yhdistymistä oli osattu jo odottaa. Osa on sitä mieltä, että fuusio olisi pitänyt tapahtua aiemmin. Mukaan mahtuu toki myös kriittisiä viestejä.

Arvio on saanut vastata kysymyksiin, miksi yksi Suomen parhaista pankeista lähti fuusioon mukaan ja oli vieläpä aloitteellinen.

– Vastaaminen koko seutukunnan tarpeisiin alkoi tuoda haasteita. 30 miljoonan euron omien pääomien sijaan meillä on nyt 120 miljoonan omat pääomat. Sen myötä on helpompi hengittää ja ottaa vastaan kolhujakin.

Osumia Raahen seutu on saanut, sillä alue on vahvaa muuttotappioaluetta, kun Oulun eteläpuoli imee ihmisiä puoleensa. SSAB on iso teollisuusyritys, jolla on merkittävä työllisyys- ja talousvaikutus seutuun. Hanhikiven ydinvoimalan suhteen odotusarvot ovat korkealla.

– Meillä on seudullisesti paljon haasteita ja kehitettävää. Tähän uusi pankki, jossa ilmentyy nimeä myöten seudullisuus, on valmis vastaamaan.

Kun kolme pankkia yhdistyy, myös kolmen toimitusjohtajan tehtäväjako on uuden edessä. Uutta pankkia johtaa Raahen Seudun OP:n Ari Pohjola, OP Vihannin Jari Kantomaa vastaa henkilöasiakkaista ja Arvio puolestaan yritysasiakkaiden liiketoiminnasta.

– Minusta on hyvä, että pääsen tulevaisuudessa keskittymään tiettyihin asioihin, enkä ole mukana joka puolella. Tämä antaa minulle uutta potkua tarttua tuleviin haasteisiin.

Kuvateksti: Kuvassa OP Raahentienoon Ruukin konttori. Kuva: Jussi Riikonen, Videcam Oy.