Lasten ja nuorten harrastustoiminta tarvitsee aina euroja, mutta nyt enemmän kuin koskaan. Maailman tilanne haastaa monia taloudellisesti, mikä näkyi selvästi saapuneissa hakemuksissakin: seuroilta haetaan avustuksia enemmän kuin aiemmin ja esimerkiksi osamaksupyyntöjen määrä on lisääntynyt. 

– Lahjoituksella haluamme tukea niiden perheiden lapsia ja nuoria, joiden harrastustoiminta on vaarassa päättyä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. Lisälahjoituksemme keräsi yhteensä 45 hienoa hakemusta seuroilta ja yhdistyksiltä. Oli ilo kuulla, miten monin eri tavoin lasten ja nuorten harrastustoimintaa voidaan toimialueellamme tukea, kuvailee OP Tampereen toimitusjohtaja Jani Vilpponen.

Hyvä työ -lisälahjoitus, yhteensä 50 000 euroa, jaettiin neljäntoista hakijan kesken. Valinnoissa painotettiin sitä, miten tuki kohdistetaan juuri vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Lahjoitukset myönnettiin pankin toimialueen tahoille, joilla oli jo valmiina (tai tekeillä) toimintamalli vähävaraisten perheiden tueksi, esimerkiksi avustusten jakamiseksi. Hyvä työ -lisälahjoituksen saivat:

Dream Team Cheerleaders ry 2 500 euroa, FC Nokia ry 2 000 euroa, Ilves ry jalkapallojaosto 6 000 euroa, Koovee ry 6 000 euroa, Lempäälän Kisa ry 2 000 euroa, Musiikkiluokkien tuki ry 3 000 euroa, Pirkkalan Pirkat ry 3 000 euroa, Raholan Pyrkivä ry 2 500 euroa, Tampereen NMKY ry – YMCA Tampere 3 000 euroa, Tampereen Pallo-Veikot ry 2 500 euroa, Tampereen pyrintö ry 6 000 euroa, Tampereen voimistelijat ry 2 500 euroa, Tappara ry 6 000 euroa ja Tappara ry Taitoluistelu 3 000 euroa.

Lahjoituksella tukea harrastusmaksuihin ja välinehankintoihin

Lahjoituksen saaneista esimerkiksi FC Nokia, Raholan Pyrkivä, Tampereen Pallo-Veikot, Tampereen voimistelijat ja Tampereen NMKY – YMCA Tampere aikovat käyttää saamansa lahjoituksen lasten ja nuorten harrastus-, kausi- ja osallistumismaksuihin. Seuroilla on käytössään erilaisia toimintatapoja, miten avustusta jaetaan, tai miten perheet voivat avustusta hakea. 

Harrastus- ja osallistumismaksujen lisäksi lahjoituksella tuetaan myös harrastusvälineiden hankintaa. Esimerkiksi Musiikkiluokkien tuki ry aikoo jakaa saamansa lahjoituksen musiikkiluokalla opiskeleville oppilaille, jotka tarvitsevat sosioekonomisen tilanteensa vuoksi avustusta vapaa-ajalla tapahtuvan musiikkiharrastuksensa opintomaksuihin tai soitinhakintaan. 

Yli 30 000 euroa paikallisten seurojen tukirahastoihin

OP Tampereen Hyvä työ -lisälahjoituksessa yli puolet lahjoituksesta suunnattiin erilaisiin rahastoihin. 

Lahjoituksen saivat Ilves ry:n jalkapallojaoston HOPA-rahasto, Kooveen Monen lajin mestari -tukirahasto, Pirkkalan Pirkkojen Lasten ja nuorten harrastamisen tukirahasto, Tampereen Pyrinnön Kaikille mahdollisuus -rahasto ja Tapparan Ville Niemisen rahasto. Rahastoista myönnetään mm. stipendejä ja avustuksia kausimaksuihin sekä välinehankintoihin, aina seurasta ja sen toiminnasta riippuen.

Myös uusia tukirahastoja perustetaan aktiivisesti. Esimerkiksi Tapparan Taitoluistelijoiden tukirahasto on perustettu tällä kuluvalla kaudella ja Dream Team Cheerleaders ry:n uusi harrastamisen tukirahasto aiotaan perustaa keväällä 2023. OP Tampereen lahjoituksilla rahastojen toiminta saadaan hyvin käyntiin.

1395_TW_1D2B3068.jpg
Dream Team Cheerleaders aikoo perustaa keväällä 2023 harrastamisen tukirahaston, jonka tarkoituksena on tukea harrastuksen jatkumista talouksissa, joissa on sosioekonomisia haasteita. Kuva: Tero Wester 

Hyvä työ -lahjoitukset tärkeä osa pankin yhteiskuntavastuullista työtä

OP Tampereen toimialueen yhdistykset, seurat ja järjestöt pystyvät hakemaan lisälahjoitusta 14.12.2022–8.1.2023. Kaikista 45 saapuneesta hakemuksesta lahjoituskohteiksi valittiin yhteensä 14 hakijaa. Valinnat perustuivat kunkin hakijan hakemuksessaan perustelemaan käyttötarkoitukseen ja lahjoitussummat pyrittiin suhteuttamaan harrastajamääriin.

Hyvä työ -lahjoitus on perinteikäs ja tärkeä osa OP Tampereen yhteiskuntavastuullista työtä. Lahjoitus myönnetään kohteelle, joka sopii pankin arvomaailmaan: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen.

Syksyllä 2022 järjestettiin edellisen kerran Kaikkien aikojen tekoja -kysely, jossa osuuspankit kysyivät omistaja-asiakkailtaan pankin tulevaisuuden vastuullisuusteoista. Valtakunnallisesti kysely keräsi yli 43 000 vastausta ja yhdeksi tärkeimmäksi vastuullisuustyöksi nousi lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen.

Lue lisää OP Tampereen vastuullisuustyöstä:

op.fi/tampere/vastuullisuus