OP Tampereen asiakasfoorumi perustettiin vuoden 2019 alussa jatkamaan lakkautettujen, eri asiakasryhmiä edustaneiden toimikuntien työtä. Foorumi kokoaa pankin omistaja-asiakkaita yhteen, edistää vuoropuhelua ja esittää toimintaan kehitysehdotuksia. Se myös antaa palautetta muun muassa siitä, kuinka arvot – ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – toteutuvat pankin toiminnassa.

Foorumissa on 23 jäsentä. Yksi heistä on puheenjohtajaksi valittu, ennen yrittäjätoimikunnassa vaikuttanut Hämeen TavaraTaxin toimitusjohtaja Ville Mäkinen.

– Lähdin mukaan, koska minulle on erityisen tärkeää, että osuustoiminnan arvot ja juuret saadaan näkymään pankin toiminnassa päivästä toiseen. Asiakasfoorumilla on iso merkitys, koska osuustoiminnallisuuteen kuuluu erittäin vahvasti yhteisöllisyys. OP:n asiakkaat omistavat pankin ja osallistuvat monella tavalla pankin toimintaan ja ohjaamiseen virallisissa päättävissä elimissä.

Viime vuonna asiakasfoorumin jäsenet keskustelivat muun muassa OP ryhmän ja pankin strategiasta sekä finanssialan murroksesta ja OP:n teknologiastrategian vastaamisesta siihen. He myös pohtivat sopivia lahjoituskohteita ja omistaja-asiakasetuja.

– Asiakasfoorumi toimii neuvoa-antavana elimenä, jossa voimme keskustella vähän vapaammin ja pääsemme välittämään aina mukana olevalle pankin toimitusjohtajalle asiakaskunnasta tulevia signaaleja, Ville Mäkinen sanoo.

Mäkinen katsoo OP Tampereen toimintaa menestyvän kuljetusyrityksen ja yrittäjän näkökulmasta.

– Näen pankin erittäin kilpailukykyisenä, tehokkaana, uudistusmyönteisenä ja mutkattomana. Vakavaraisuus herättää luottamusta siihen, että pankki on olemassa myös tulevaisuudessa ja sen kanssa voi aidosti olla kumppaneita.