Hyvä työ -lahjoituksilla pankin toimialueen yhdistyksiä tuettiin yhteensä 20 000 eurolla, joka jaettiin yhdistyksen toiminnan koko ja rahallisen tuen tarve huomioiden. Yli 70 Hyvä työ -hakemuksen joukosta lahjoituskohteet valittiin yhdessä OP Tampereen edustajiston ja hallinnon kanssa.

  • Arvokas vanhuus, Arva ry, 7 000 e: Hoivakodeissa asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen mm. juhlien ja retkien merkeissä
  • Luonto-Liiton Hämeen piiri, Ekokipinä -hanke, 5 000 e: Nuorten ympäristötoiminnan tukeminen ja nuorisotyön ympäristökasvatusosaamisen kehittäminen
  • Silta-Valmennusyhdistys ry, 4 000 e: Haastavassa elämäntilanteessa oleville nuorille suunnatun, toiminnallista kuntoutusta tarjoavan Silta Gym -monialaliikuntakeskuksen liikuntavälineiden uusiminen
  • Tampereen vanhemmat ry, 3 000 e: Kiusaamisen vastainen työ ja koulurauhan edistäminen tamperelaisten lasten ja nuorten parissa, erityisesti kouluissa vapaaehtoisten aikuisten tuella
  • Lempäälän Werstas - Lembois Werkstad ry, 1 000 e: Nuorten mopo- ja moottoripajan tarvehankinnat

Ekokipinä tarjoaa vaikuttamisen ja ympäristötoiminnan mahdollisuuksia

Ekokipinä-hankkeessa kehitetään vapaa-ajan nuorisotoiminnan ja -työn ympäristökasvatusta ja lisätään nuorten ympäristötoiminnan mahdollisuuksia Tampereen seudulla.

"Kehittämistyötä toteutetaan yhdistämällä Luonto-Liiton Hämeen piirin ympäristökasvatuksen ja Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden nuorisotyön ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta. Hankkeessa kasvatetaan nuorten kanssa toimivien valmiuksia kohdata ja käsitellä nuorten ympäristötunteita sekä luodaan uusia rakenteita nuorten ympäristötoiminnalle", kertoo hankekoordinaattori Anni Eskonen Luonto-Liitosta.

Tavoitteena on voimaannuttaa nuoria ja lisätä heidän luottamustaan hyvään, kestävään tulevaisuuteen:

"Tuomme esille ja mahdollistamme nuorille ympäristötoiminnan ja ympäristövaikuttamisen mahdollisuuksia kokeilevasti eri yhteistyötoimijoiden kanssa. Kohtaamme nuoria pääasiassa heidän vapaa-ajallaan ja mahdollistamme heille tilaa jutella ympäristöasioiden herättämistä ajatuksista ja tunteista, vertaistukea sekä sellaista mielekästä toimintaa, jonka kautta he voivat kokea olevansa osallisia esim. kaupungin ympäristö- ja ilmastotyössä."

Juhlia, livemusiikkia, risteilyjä - iloa ikäihmisille!

Arvokas vanhuus Arva ry on toiminut haavoittuvimmassa asemassa olevien ikäihmisten hyväksi jo usean vuoden ajan. Hyvä työ -lahjoitus käytetään lyhentämättömänä hoivakodeissa asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseen järjestämällä heille juhlia ja retkiä.

"Ensi kesälle suunnittelemme nyt avustuksen turvin kahta Näsijärven risteilyä eri hoivakotien asukkaille. Järjestämme myös striimattavan konsertin ystävänpäivän aikoihin. Huomioimme avustuksen turvin myös yksittäisiä, haavoittuvassa asemassa olevia ikääntyneitä toteuttamalla heidän unelmiaan. Avustuksesta on suunnattoman paljon iloa tosi monille ikäihmisille", kertoo Arva ry:n puheenjohtaja Jari Pirhonen.

Kaikkien aikojen tekoja kuulee omistaja-asiakkaita

Hyvä työ on ollut tärkeä osa OP Tampereen yhteiskuntavastuullista työtä jo yli 10 vuoden ajan. Tänä vuonna pankki on myös muun muassa mahdollistanut 50 nuorelle kesätöitä Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa, rahoittanut ala- ja yläkoululaisten Yrityskylää ja kannustanut henkilöstöään palkalliseen vapaaehtoistyöpäivään.

OP on mukana edistämässä suomalaisen elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen hyvinvointia, taloudellista menestystä ja paikallista elinvoimaa. Kuten nyt Hyvä työ -lahjoitusten kohteiden valinnassa, edustajiston jäsenet pääsevät vaikuttamaan oman osuuspankkinsa toimintaan ja tuomaan omistaja-asiakkaiden ääntä kuuluville. OP Tampere kutsuu nyt kaikkia omistaja-asiakkaitaan kertomaan, kuinka toivoisi osuuspankkinsa toteuttavan vastuullisuustyötään. Oman mielipiteen voi kertoa vastaamalla lokakuun loppuun mennessä Kaikkien aikojen tekoja -kyselyyn.