Perinteisellä Hyvä työ -lahjoituksella OP Tampere haluaa tukea oman toimialueensa yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä, jotka tekevät tärkeää paikallista työtä yhteiseksi hyväksi. Hyvä työ -lahjoitus keräsi tänä vuonna ennätykselliset 148 hakemusta – suurkiitos jokaiselle hakijalle!

Lahjoitus, arvoltaan 20 000 euroa, jaettiin tänä vuonna kahdeksan hakijan kesken, toiminnan koko ja rahallisen avun tarve huomioiden.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry, 3 500 e: Pirkanmaalaisille, mielenterveyshaasteita omaaville lapsiperheille päiväretki Linnanmäelle kesällä 2023.

Pirkanmaan pelastuskoirat ry, 2 500 e: Koirien GPS-pannat ja näiden vuosilisenssit, jäsenten kouluttautuminen, mm. EA-kurssit.

Respect Boxing Club ry, 2 000 e: Liikuttava Kaveri -toiminta, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitseville nuorille (10–19 v.) mahdollisuuden tutustua nyrkkeilyharrastukseen matalalla kynnyksellä, tuetusti ja maksuttomasti.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, 2 000 e: Ketoneilikka-luonnonhoitoprojekti, jonka avoimet luonnonhoitoretket kunnostavat uhanalaisia luontotyyppejä.

Tampere Hacklab ry, 2 000 e: Yhteisöllisen työpajan Hacklabin koneiden ja laitteiden kunnostaminen sekä materiaalien ja kurssien järjestäminen kaikenlaisten asioiden rakentamiseksi, korjaamiseksi ja paranteluksi.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry, 4 000 e: Kielikursseja, kulttuuritapahtumia ja humanitaarista apua kotimaansa sotaa paenneille ukrainalaisille.

YAD Youth Against Drugs ry, 2 000 e: Kipinä-taideresidenssin järjestäminen huumeita kokeilleille tai satunnaisesti käyttäville nuorille ja nuorille aikuisille.

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry, 2 000 e: Kevään 2023 yhteisölliset tapahtumat, esim. kukkasidontaa, ystävänpäiväjuhlat, kulttuuri- tai luontoretki ja liikuntahetket.

Valinnat perustuvat OP Tampereen vastuullisuusohjelmaan, arvoihin ja Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tuloksiin, missä omistaja-asiakkaat saivat äänestää tulevaisuuden vastuullisuusteoista. Valintaan osallistuivat myös OP Tampereen hallinto, omistaja-asiakkaista koostuva edustajisto sekä aktiivisista henkilö- ja yritysasiakkaista koostuva asiakasfoorumi.

Ihmisläheisyyttä, vastuullisuutta ja yhdessä tekemistä

Tänä vuonna Hyvä työ -lahjoituksilla tuetaan hyvin monipuolisesti erilaista paikallista toimintaa – lahjoitusten turvin lähdetään esimerkiksi perheretkelle Linnanmäelle, tuetaan paikallista työpajatoimintaa, autetaan sotaa paenneita ukrainalaisia ja tarjotaan heille paikallista humanitääristä apua sekä tuetaan tärkeää vapaaehtoista pelastustyötä hankkimalla pelastuskoirille GPS-pantoja ja näihin vuosilisenssejä.

Hyvä työ -lahjoitus on perinteikäs ja tärkeä osa OP Tampereen yhteiskuntavastuullista työtä. Lahjoitus myönnetään kohteelle, joka sopii pankin arvomaailmaan: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Kantavana teemana lahjoituskohteissa onkin juuri yhteisöllisyys ja sen tukeminen.

– Lahjoituksen tulemme käyttämään kevään 2023 aikana erilaisiin ryhmäkertoihin ja retkiin, esimerkiksi ystävänpäiväjuhliin, luontoretkiin ja kädentaitokertoihin. Lahjoituksen turvin voimme tarjota kulttuuri- ja ikärajat ylittävää, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kesken. Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme ja kävijöillemme kokemuksia, jotka eivät muuten toteutuisi, kertoo Minna Naukkarinen YSTI ry:stä.

Kaikkien aikojen tekoja -kyselyn tulokset ohjasivat valintoja


Kaikkien aikojen tekoja -äänestyksessä OP Tampereen omistaja-asiakkaat äänestivät tärkeimmiksi pankin tulevaisuuden vastuullisuuteoiksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen. Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin saamalla Hyvä työ -lahjoituksella tuetaankin Ketoneilikka-luontoprojektia, jossa hoidetaan uhanalaisia luontotyyppejä, perinnebiotooppeja sekä harjumetsien paahdeympäristöä, kaikille avoimina luontoretkinä.

Respect Boxing Club taas käyttää lahjoituksen Liikuttava kaveri -toimintaansa, joka tarjoaa erityistä tukea tarvitseville nuorille mahdollisuuden tutustua nyrkkeilyharrastukseen. Hyvä työ -lahjoituksilla tuetaankin erityisesti syrjäytymisuhan alla kasvavia nuoria ja lapsia ja heidän harrastusmahdollisuuksiaan.

– YAD, eli Youth Agaist Drugs ry tulee käyttämään Hyvä työ- lahjoituksen taideresidenssin järjestämiseen nuorille, jotka käyttävät laittomia päihteitä. Taideresidenssi järjestetään yhteistyössä KorentoArt ry:n kanssa ja osana residenssiä on mahdollisuus päästä kokeilemaan tulitaidetta, kertoo YAD ry:n projektityöntekijä Riikka Peltola.

Lue lisää OP Tampereen tekemästä vastuullisuustyöstä op.fi/tampere/vastuullisuus