OP Tampereen compliance officer Outi Kronlundilla on komea englanninkielinen titteli. Se kuvaa hänen tehtäväänsä valvoa, että pankki noudattaa kaikkia sitä koskevia lakeja, säädöksiä ja ohjeistuksia.

Lisäksi hän toimii edustajiston ja hallintoneuvoston sihteerinä sekä vaaliyhteyshenkilönä.

Tänä syksynä Kronlundia työllistävät erityisesti OP Tampereen edustajiston vaalit. Listalta löytyy peräti 220 ehdokasta, joista valitaan 4.–17. marraskuuta pidettävissä vaaleissa 59 edustajaa tuomaan omistaja-asiakkaiden ääntä kuuluviin pankin hallinnossa seuraavien neljän vuoden ajan.

Osuustoimintaperiaatteen mukaisesti jokaisella omistaja-asiakkaalla on yksi ääni, jolla voi vaikuttaa oman pankin edustajiston kokoonpanoon. Ehdokkaisiin tutustuminen ja äänestäminen käy helposti op.fi-sivuilla.

– Omaa ääntä kannattaa ehdottomasti käyttää. Vaaleissa pääsee valitsemaan, ketkä osallistuvat oman pankin päätöksiin. Edustajisto on pankin ylin päättävä elin, joka tekee tärkeitä päätöksiä, Kronlund painottaa.

Kolme hyvää syytä

Sähköiset vaalit. Jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sähköisesti op.fi-palvelussa ja OP-mobiilissa tai postitse kirjeenä. Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021.

Edustajistossa on valtaa. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa. Se valitsee hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee hallituksen. Lisäksi se hyväksyy muun muassa pankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset.

Edustajisto vaikuttaa pankin yhteiskuntavastuulliseen työhön. OP Tampere rakentaa niin liiketoiminnallaan kuin yhteiskuntavastuuteoillaan Tampereen seudulle hyvinvointia, taloudellista menestystä ja elinvoimaa. Edustajisto vaikuttaa esimerkiksi pankin Hyvä työ -lahjoitusten kohteisiin.