Kun henkilö kuolee, häneltä jäävää omaisuutta ja velkoja nimitetään kuolinpesäksi, puhekielessä myös perikunnaksi. Kuolinpesän osakkaat yhdessä edustavat kuolinpesää perinnönjakoon saakka. Vainajan ja kuolinpesän raha- ja pankkiasiat tulevat omaisille usein haastavina jo muutoin vaikeaan elämäntilanteeseen. Asiaa arjessa helpottaa se, että moni kuolinpesän pankkiasia onnistuu nykyisin myös verkossa.

Kuolinpesän asiakkuus muodostuu pankkiin, jonka asiakas vainaja on ollut. OP Tampere tukee kuolinpesäasiakkaitaan puhelimitse ja verkossa osoitteessa op.fi/tampere/kuolinpesa. Tällä verkkosivulla voi pankille toimittaa asiakirjoja, kuten virkatodistuksen, perukirjan liitteineen, valtakirjan kuolinpesän hoitajan tehtävästä ja ennen perunkirjoitusta myös maksettavia kuolinpesän laskuja. Kuolinpesäasioinnin omalla sivulla vaaditaan tuttuun tapaan kirjautumista, ja se onnistuu niin OP:n kuin muidenkin kotimaisten pankkien tunnuksilla.

Muista nämä perusasiat ja ota avuksi osuuspankin www-sivu

Pankki saa tiedon asiakkaansa kuolemasta yleensä suoraan väestötietojärjestelmästä. Kuolintiedon perusteella vainajan verkkopalvelutunnukset lukitaan, maksukortit irtisanotaan ja mahdolliset tilien käyttöoikeudet poistetaan.

Omaisten tulee hankkia virkatodistus Digi- ja väestötietovirastosta tai vainajan omasta seurakunnasta ja toimittaa se pankille. Virkatodistuksella omainen osoittaa osakkuutensa kuolinpesään ja voi asioida pankissa kuolinpesän puolesta. OP Tampereen kuolinpesäasiakkaat voivat toimittaa virkatodistuksen joko kassapalveluissa tai kuolinpesäasioinnin verkkosivulla.

Kuolinpesän tililtä voi maksaa kuolinpesän laskuja, niitä ei tarvitse tai kannata maksaa itse. Laskuja voi toimittaa maksuun kuolinpesän verkkoasioinnin sivulla tai pankin kassapalveluissa.

Perukirja, liitteet ja valtakirja täytyy toimittaa pankkiin tarkastukseen samaisella kuolinpesän verkkoasioinnin sivulla tai pankin kassapalveluissa, minkä jälkeen on mahdollista saada käyttöoikeus tileihin.

OP Tampereen kuolinpesäasiakkaat saavat ohjeita ja lisätietoa kuolinpesän verkkoasioinnin sivulla op.fi/tampere/kuolinpesa ja puhelimitse pankin omasta kuolinpesien asiointia tukevasta numerosta 010 254 6200 arkisin klo 10–16.

Kuolinpesän käytännön asioiden lisäksi saat osuuspankista ja yhteistyökumppaneiltamme opastusta perunkirjoituksen laatimiseen sekä muihin perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin. Osuuspankista löytyy myös monipuoliset palvelut ja asiantuntemus perintövarallisuuden sijoittamiseen.

Kuolinpesäasiointi ilman sähköisiä palveluita

Jos käytössäsi ei ole OP:n tai muun kotimaisen pankin verkkopalveluita, saat kuolinpesäasioissa palvelua OP Tampereen kassapalveluissa:

OP Tampereen kassapalveluiden aukioloajat