OP Tampereen asiakkaista yli 104 000 omistaa pankistaan osuuden. Omistaja-asiakkaalle kuuluvat rahanarvoiset OP-bonukset, edut finanssipalveluista ja OP:n kumppaneilta – sekä ääni ja mahdollisuus vaikuttaa sähköisessä omistaja-asiakasyhteisössä esimerkiksi pankin yhteiskuntavastuutyöhön.

Yhteisöllisyys, vertaistuki ja auttamisenhalu tarvitsevat myös euroja

Lahjoituksia tehdään pitkin vuotta kohteisiin, joista päättävät pankin omistaja-asiakkaat: äänestys omistaja-asiakasyhteisössä on käynnissä koko vuoden ajan. Yhteisössä voi antaa myös ehdotuksia niistä organisaatioista tai järjestöistä, joiden tiedetään toimivan tarmokkaasti jonkin tärkeän asian eteen.

Vuonna 2018 pankki teki lahjoituksia yhteensä 20 580 eurolla, ja omistaja-asiakkaita kuunnellen raha kohdistettiin monin eri tavoin lasten ja nuorten, hyvinvoinnin ja mielenterveystyön sekä lähiluonnon suojelun hyväksi: vähävaraisia lapsiperheitä tuettiin 2 000 eurolla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Perhekummi-toiminnan kautta, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 2 000 eurolla SawuSäätiön Numa-palveluiden työpajatoiminnan kautta, Tampereen seudun lähiluontoa 2 000 eurolla Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin kautta, vaativaa lastensuojelutyötä 4 000 eurolla Pirkanmaan Perhehoitajat ry:n kautta, mielenterveystyötä 3 980 eurolla FinFami Pirkanmaan kautta, syöpäsairaiden lasten perheitä Team Rynkeby -God morgon -hyväntekeväisyyspyöräilyprojektin kautta 3 100 eurolla ja lisäksi partioleirin Ilves19 osallistumismaksujen kattamiseksi lahjoitettiin 10 000 euroa*.

Koska hyväntekeväisyys vaatii myös käsipareja, on OP Tampereen henkilökunnalla tänäkin vuonna mahdollisuus tehdä työajalla vapaaehtoistyötä.

Löydä itsellesi sopivia vapaaehtoistyönmahdollisuuksia Hiiop-vapaaehtoistyösivustolta.

Taloudellisesta menestyksestä jaetaan omistaja-asiakkaille ja apua tarvitseville

Vastuullisuus ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan ja omistaja-asiakkuudesta asiakkaalle syntyvä arvo on modernin osuustoiminnan kulmakiviä. Nuo asiat yhdistyvät luontevasti, kun omistaja-asiakkuuden kautta asiakas on mukana vaikuttamassa pankkinsa päätöksiin ja tukemassa paikallista hyväntekeväisyysorganisaatiota, järjestötoimijaa tai hanketta. Omistaja-asiakasyhteisössä käsitellään myös muita asioita, mutta yhteistä kaikille on omistaja-asiakkaan näkemyksen ja toiveiden kuuleminen.

Tänäkin vuonna 5 euron lahjoitus per uusi omistaja-asiakas lasketaan OP Tampereen omistaja-asiakaskannan kokonaiskasvusta 1.1.–31.12.2019 ajalta, ja lahjoituksia tehdään toteuman mukaan pitkin vuotta 2019.

Omistaja-asiakasyhteisöön rekisteröidyttyään asiakas voi äänestää tärkeäksi kokemaansa kohderyhmää tai ehdottaa tiettyä organisaatiota lahjoituksen saajaksi useamman kerran vuoden aikana.

Lue lisää ja rekisteröidy: omistaja-asiakasyhteisö.

*Ilves19-partioleirin osallistumismaksujen kattamiseen tarkoitettuun 10 000 euron lahjoitukseen osallistuivat OP Tampereen lisäksi OP Päijät-Häme ja OP Etelä-Häme.