OP Tampere lahjoittaa tänä vuonna jokaista uutta omistaja-asiakasta kohden 5 euroa paikalliseen hyväntekeväisyyteen yhdistys- ja järjestötoiminnan kautta. Keväällä tuettiin vähävaraisia lapsiperheitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, nyt lähiluontoa ja vaativaa lastensuojelutyötä. Lahjoituskohteita äänestävät omistaja-asiakkaat koko vuoden 2018 ajan verkossa toimivassa omistaja-asiakasyhteisössä.

Perhehoito tekee arvokasta työtä lasten hyväksi

Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitajan tehtävä on vaativaa, mutta isolle yleisölle osin näkymätöntä toimintaa.

Pirkanmaan perhehoitajat ry on merkittävä osa lastensuojelua ja sijaishuoltoa Pirkanmaalla. Yhdistys tukee perhehoitajien jaksamista vertaistuella, virkistystapahtumilla ja koulutustarpeisiin vastaamalla sekä pitämällä perhehoitajien asioita esillä.

"Käytämme 4 000 euron rahasumman lastensuojelun huostaanottamien lasten ja nuorten vertaistuelliseen toimintaan. Lahjoituksen avulla järjestämme toiminnallisen tapahtuman jossa sekä perheisiimme sijoitetut lapset ja nuoret että heidän sijaissisarensa saavat mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta, onnistumista sekä itsensä voittamista", kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Sari Kiviranta.

Tarvitsemme luontoa

Suomen luonnonsuojeluliiton piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset tekevät ruohonjuuritason luonnonsuojelutyötä monimuotoisemman luonnon ja puhtaamman ympäristön hyväksi. Luonnonsuojeluliitto toimii luonnon ja kansalaisten edunvalvojana luonnon- ja ympäristönsuojelun asioissa ja antaa lausuntoja mm. lainsäädäntöhankkeissa.

Lahjoitusvarat, kuten pankin 2 000 euron tuki, auttavat luonnonsuojeluliittoa sen perustoiminnassa, jossa se toteuttaa arvokkaiden luontokohteiden kartoituksia ja edesauttaa niiden suojelua aloitteita laatimalla. Se edistää vesistöjen tilan parantamista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Luonnonsuojeluliitto vaikuttaa erilaisiin maankäyttöhankkeisiin, kuten turpeenottoon ja kaivostoimintaan, kaavoitukseen ja se järjestää esimerkiksi talkoita arvokkaiden perinnemaisemien hoitamiseksi.

"Lahjoitusvaroilla autamme lisäksi loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä. Koko maassa on vain kourallinen virallisia hoitoloita, minkä ohella alalla toimii vapaaehtoisia, yksityisiä henkilöitä ja hoitoloita. Suurin osa hoitajista rahoittaa työtään toisella työllä tai pienillä avustuksilla. Pirkanmaalla luonnonvaraisten eläinten hoitoloita on vain yksi. Ilman lahjoituksia toimintaa ei käytännössä voi olla", kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin aluesihteeri Juho Kytömäki.

Lahjoituskohteista äänestetään omistaja-asiakasyhteisössä

OP Tampere jakaa lahjoitusrahaa pitkin vuotta kohteisiin, joista päättävät pankin omistaja-asiakkaat: äänestys omistaja-asiakasyhteisössä on käynnissä koko vuoden ajan. Ensimmäiset 2 000 euron lahjoitukset tehtiin kesällä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin Perhekummi-toiminnalle ja SAWU-säätiön NUMA-palveluille.

Oletko omistaja-asiakas?

Rekisteröidy omistaja-asiakasyhteisöön ja kerro mielipiteesi, mikä kohderyhmä tarvitsee mielestäsi rahallista tukea ja tunnettuutta. Omistaja-asiakasyhteisön löydät www-sivuiltamme op.fi/tampere.

Kuva: Perhehoitajien kesäpäivä Kiviniityn kotieläinpuistossa 12.6.2018. Eläinten ihmettelyjen ja makkaranpaiston lomassa pelasimme porukalla norsupalloa!