OPssa arvostetaan koulutusta ja tutkimusta tarjoavia suomalaisia yliopistoja, ja OP haluaa omalta osaltaan tukea yliopistoja. Pirkanmaan osuuspankit lahjoittavat Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle yhteisesti 400 000 euroa. Tämän lisäksi OP Ryhmä lahjoittaa Tampereen yliopistoille 200 000 euroa. 600 000 euron lahjoituksen tarkoitus on tukea ylipistojen toiminnan kehittymistä ja varmistaa, että tutkimustyöhön riittää varoja.

– Osuuspankit haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta paikallisesti. Uskomme, että koulutukseen ja tutkimukseen panostaminen edistää Pirkanmaan alueen elinvoimaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia, Pirkanmaan OP-liiton puheenjohtaja Anssi Mäkelä toteaa.

OP Tampereen toimitusjohtaja Mikko Rosenlund on samoilla linjoilla. OPn periaatteisiin kuuluu olla edelläkävijä yhteiskunnallisen vastuun saralla.

– OP Tampere haluaa olla aktiivinen ja vastuullinen pankki. On upeaa olla lahjoituksessa mukana, hän sanoo.

Rosenlundin mukaan yliopistoilla on valtava merkitys Pirkanmaan talouden kehitykselle.

– Yliopistot vilkastuttavat elinkeino- ja kulttuurielämää. Yliopistojen tarjoama asiantuntijuus, osaava työvoima ja tutkimus ovat vetovoimatekijöitä, kun yritykset miettivät, minne sijoittuvat, hän jatkaa.

Arvokas lahjoitus yliopistojen tulevaisuudelle

Yliopistoissa ymmärretään lahjoitusten arvo. Tampereen yliopiston rehtorin Liisa Laakson mukaan yritysten ja muiden tahojen lahjoituksilla on suuri merkitys yliopistojen tulevaisuudelle. Hän pitää lahjoitusta hienona avauksena, koska se on suunnattu yhteiseen käyttöön. Tampereen teknillisen yliopiston rehtori Mika Hannula kertoo, että lahjoitus liitetään yliopiston pääomaan, ja sen tuotoilla voidaan kehittää tutkimusta ja opetusta, hankkia uusia tutkimusvälineitä ja rakentaa uusia oppimisympäristöjä.

Hannulan mukaan yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyöstä seuraa paljon hyvää.

– Yrityksille yliopistot ovat oivallinen ja ketterä yhteistyökumppani vaikkapa uuden teknologian ja palvelujen kehittämiseen. Yhteistyön avulla yritykset voivat myös vaikuttaa siihen, minkälaisia osaajia yliopisto kouluttaa. Toisaalta yliopiston jatkuva ja aktiivinen yritysyhteistyö varmistaa sen, että antamamme koulutus on relevanttia tässä ajassa ja tulevaisuudessa.

Tutkimusta osuustoiminnallisesta liiketoiminnasta

Rehtorit ovat samaa mieltä siitä, että finanssialaan liittyvä koulutus ja tutkimus on Tampereen yliopistoissa tärkeässä roolissa. Lahjoitus auttaa vahvistamaan roolia entisestään. Tampereen yliopiston kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa on Suomen ainoa vakuutustieteen professuuri.

– Lisäksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa on panostettu jo pitkään osuustoiminnallisen liiketoiminnan tutkimukseen. Tämä lahjoitus tukee näiden tärkeiden teemojen tutkimus- ja koulutustoiminnan vahvistamista edelleen, Laakso sanoo.

Myös palveluiden digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi finanssi- ja vakuutusalan toimintaan. Pankit haluavat olla kehityksessä edelläkävijöitä ja tarvitsevat ajan hermolla olevaa tutkimustietoa. Liisa Laakson mukaan digitalisaatio onkin merkittävä murros sekä yritysten että yliopistojen näkökulmasta.

– Alan yritykset tekevät rohkeita avauksia yli toimialarajojen muun muassa terveys- ja liikennepalveluihin liittyen. Tämä tarjoaa yliopistoille kiinnostavia monitieteisiä tutkimushaasteita.

Teksti Ninni Sandelius Kuva Sami Helenius