OP Tampereen yritys- ja yhteisöpalveluissa asiakkuuksia hoidetaan yhdessä tiimiläisten osaamista hyödyntäen. Yhteistyö on tiivistä ja tavoitteellista, ja työntekijöitä yhdistää aito halu jakaa tietoa parhaan asiakaskokemuksen takaamiseksi.

– OP Tampereen yritys- ja yhteisöpalvelut on tarpeeksi iso, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kaiken mahdollisen, mutta tarpeeksi pieni, jotta yrityspalveluiden asiantuntijoiden yhteistyö on tehokasta ja saumatonta, tiivistää asiakkuusasiantuntija Niina Lehtinen.

Työskentely tiimeissä on ketterää ja itseohjautuvaa: vastuualueet ovat määritelty selkeästi ja päätöksentekotasoja on vähennetty. Tiimeissä ollaan avoimia kokeilemaan uusi työskentelytapoja ja rajoja ylittävää yhteistyötä.

– Täällä vallitseva yhdessä tekemisen -meininki on ainutlaatuista ja edistää työtehtävien hoitamista. Käytössäni on kaikki ison pankin mahdollistamat resurssit, mutta samanaikaisesti tiedän, kehen olla yhteydessä mistäkin asiasta ja koen, että pystyn yhtenä Einona vaikuttamaan päätöksiin, asiakkuusneuvoja Eino Huusko pohtii.

Kaikki palvelut yhden katon alta

OP Tampereesta yrityksen on mahdollista saada kaikki palvelut, joita yritys vaan voi tarvita aina ulkomaankaupan vientipalveluista maa- ja metsätalouden palveluihin. Rahoitamme myös asuntojen uudistuotantohankkeita markkinajohtajana vetovoimaisen Tampereen kasvun mahdollistamiseksi.

Asiakkuuksien hoitamisessa tähdätään kokonaisvaltaiseen asiakkaiden palveluun – asiakkaan onkin mahdollista saada kaikki palvelut saman katon alta. Jokaisen asiakkaan kohdalla käydään keskustelua muun muassa vakuutuksista, jolloin kuvaan astuu Pohjola Vakuutus. Asiakkaiden tarpeiden mukaan hänet ohjataan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja välityspalveluita tarjoavan OP Koti Pirkanmaan nimettyjen yhteyshenkilöiden puoleen.

Paikalliset asiantuntijamme tuntevat Tampereen seudun markkinan ja alueet. Tämä näkyy myös asiantuntemuksessa ja voimmekin siten tarjota kokonaisvaltaista neuvontaa Tampereen seudulla. 

– Asiakkaat tuntevat meidät ihmisinä, eikä koko ajan vaihtuvina virkailijoina, sanoo Lehtinen.

Mikroyritysten asiantuntijat ovat monelle yrittäjälle ensikontakti pankista

Sekä Lehtinen että Huusko työskentelevät mikroyritysten parissa ja hoitavat esimerkiksi näiden yritysten maksuliikepalveluita. Mikroyrityksiä ovat muun muassa toiminimiyrittäjät, pienet osakeyhtiöt, rekisteröidyt tiekunnat ja yhdistykset.

Perehtymällä uusien asiakkaiden liiketoimintaan asiakkaalle tehdään kokonaistarpeiden kartoitus. Monelle uudelle yrittäjälle nimenomaan mikroyritysten parissa työskentelevät asiantuntijat edustavat ensikontaktia pankin kanssa. Vähitellen uuden asiakkaan palveluverkosto laajenee ja hänen asiakkuutensa mahdollisesti siirtyy eri roolissa työskenteleville yrityspankin asiantuntijoille.

Yrittäjänä aiemmin toiminut Lehtinen kertoo, että hänen on helppo ymmärtää yrittäjiä yritystaustansa ansiosta. Asiakkaat ja Lehtinen itse pitävät innostavana sitä, että he voivat jakaa kokemuksia heitä yhdistävästä tekijästä eli yrittäjyydestä.

– Parasta tässä työssä on se, että pystyy auttamaan aloittelevia yrittäjiä heidän uudessa ja jännittävässä elämänvaiheessa, sanoo puolestaan Huusko.

**

Tutustu OP Tampereen yritys- ja yhteisöpalveluiden asiantuntijoihin