OP Ylä-Savo on kevään aikana perustanut erityisen OP Premium -konseptin pankin varainhoidon ja sijoittamisen asiakkaille. OP Premium -palvelut kattavat sijoituspalveluiden lisäksi myös varallisuuteen liittyvät lakipalvelut. Asiakas saa aina oman nimetyn henkilökohtaisen Premium-yhteishenkilön käyttöönsä. Yhteishenkilö huolehtii asiakkaan kaikista pankkitarpeista yhdessä moniosaavan asiantuntijatiimin kanssa.

Pankissa on kehitetty määrätietoisesti asiantuntijoiden sijoitusalan osaamista ja jatkossa pankissa kyetään tarjoamaan asiantuntemusta monipuolisesti vaurastumisen ja varallisuussuunnittelun alueelta. Säännöllinen yhteydenpito ja omaisuusasioihin huolellinen perehtyminen ennen tapaamista kuuluu OP Premium -palvelulupaukseen.

–Ylä-Savon alueella on ollut selkeä tilaus henkilökohtaiselle ja laaja-alaisesti asiakkaan varallisuuden huomioivalle sijoituspalvelulle. Meidän palvelumme piiriin pääsevät ihan tavalliset asiakkaat, joilla on kertynyt jo hieman sijoitusvarallisuutta. Koemme erityisesti tärkeäksi, että kykenemme tarjoamaan asiakkaalle myös lakipalveluita sijoituspalveluiden lisäksi, kertoo Ylä-Savon Osuuspankin henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava myyntijohtaja Ville Pennanen.

Tällä hetkellä pankin Premium-tiimissä työskentelee kolme henkilöä, mutta parhaillaan tiimiin ollaan etsimässä neljättä henkilöä vastaamaan asiakkaiden sijoituspalveluiden kysyntään.

–Sijoituspalveluiden toimintaympäristöä kohtaan on asetettu runsaasti sääntelyvaatimuksia ja sijoitusneuvontaa tarjoavien henkilöiden on oltava todella ammattitaitoisia ennen kuin he voivat tarjota sijoitusneuvontaa, toteaa pankin OP Premium-tiimiä luotsaava asiakaspäällikkö Hannele Kämäräinen.

Tällä hetkellä suurin osa sijoituspalveluihin liittyvistä kohtaamisista tapahtuu pankin viidessä konttorissa Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella, Sonkajärvellä tai Vieremällä, mutta yhä enemmissä määrin asiakkaat toivovat kohtaamisia myös etäneuvotteluna verkon kautta tai puhelimitse.

–Pankin asiakkaista hieman yli puolet asuu muualla kuin pankin viidellä konttoripaikkakunnalla, joten on ihan luonnollista, että myös etäneuvotteluvälineet ovat kovalla käytöllä, lisää Pennanen. Etenkin korona-aika on näyttänyt, että sähköinen asiointi on tullut jäädäkseen.

Sijoituspalveluiden tarjonnassa korostuu kuitenkin luottamus ja henkilökohtaisuus, minkä vuoksi ainakin ensimmäinen tutustuminen tapahtuu henkilökohtaisesti, muistuttaa Kämäräinen.

Lakipalvelut osana OP Premium- palvelua

Premium palveluun kuuluvat myös varallisuuteen liittyvät lakipalvelut. Perintösuunnittelu on merkittävä osa tehokasta varallisuudenhoitoa, jolla asiakas voi varmistaa haluamallaan tavalla omaisuuden jatkumon sekä perillisten aseman elämän eri tilanteissa. Osana OP Premium palveluja OP Ylä-Savo tarjoaa maksutonta lainopillista konsultaatiota perintösuunnittelun avuksi. Lainopillisen asiantuntijan kanssa asiakas voi laatia tarvittavat asiakirjat toiveittensa ja tavoitteidensa mukaisesti erilaiset sudenkuopat huomioiden. Lainopillisiin palveluihin kuuluvat testamentit, lahjakirjat, edunvalvontavaltuutukset sekä avioehdot. Pankin asiantuntijan avulla asiakas voi aina varmistua, että perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiat ovat kunnossa.

OP Ylä-Savon Juristi Angela Khalashte toteaa:

–Premium asiakkaille maksuton aloituskeskustelu sisältää muun muassa asiakkaan elämäntilanteen, varallisuuspiirin sekä varallisuutta koskevien tavoitteiden kartoittamisen. Perintösuunnittelussa keskiöön nousee ainakin lesken aseman turvaaminen sekä omaisuuden yksityiskohtainen suuntaaminen. Ihmisten omistaessa yhä enenevissä määrin erilaista omaisuutta korostuu perintösuunnittelussa myöskin omaisuuskokonaisuuksien säilyttäminen, jota palvelee edellä mainitun lisäksi esimerkiksi perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden sulkeminen. Ei myöskään pidä unohtaa suunnittelun merkitystä perillisten perintöverotukselliseen asemaan.

Ajatuksen kanssa laaditulla ja hyvin toteutetulla perintösuunnitelmalla voidaan varmistaa omaisuuden säilyminen ja siirtyminen haluamallaan tavalla sekä keventää perillispiirin verotuksellista asemaa. Lainopillisiin toimeksiantoihin voit hyödyntää kertyneitä OP bonuksia.

Voisiko sinulla on tarvetta OP Premium tiimin asiantuntemukselle tai lainopillisille palveluille?