1. Suunnittele energiaratkaisut hyvissä ajoin

Omakotitalon rakentamisessa suurin ekoteko on energiaratkaisujen huolellinen suunnittelu.

Merkittävä osa rakennuksen energiankulutuksesta tapahtuu käytön aikana. Jos talon käyttöikä on useita kymmeniä tai jopa satoja vuosia, energiankulutuksen vaikutus ympäristöön on moninkertainen verrattuna vaikkapa siihen, millaiset rakennusmateriaalit taloon valitaan.

– Suurin osa omakotitalon rakentajista ostaa valmiin talopaketin ja talomyyjän suosittelemat sähkö-, vesi- ja ilmastointijärjestemät. Talotehtailla on energiatehokkaat mallistonsa, mutta valmiit pakettiratkaisut eivät välttämättä ole energiatehokkaimpia perheen oman käytön kannalta, sanoo toimitusjohtaja Mikko Juva Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksesta.

Jos tavoitteena on energiatehokas ja hiilijalanjäljeltään pieni talo, ota rakentamiseen avuksi ammattitaitoinen pääsuunnittelija. Pätevä pääsuunnittelija on arkkitehti tai rakennusinsinööri, jonka tehtävänä on koordinoida kaikki tarvittava suunnittelu ilmanvaihdosta vesijärjestelmään ja materiaalivalintoihin ekotehokkaaksi.

Energiaa säästäviä valintoja voi tehdä paitsi talon lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesijärjestelmissä, myös esimerkiksi tilojen suunnittelussa ja talon huoltoratkaisuissa.

Konkreettinen ekoteko on rakentaa talo, jossa ei ole turhia hukkaneliöitä. Silloin säästää sekä rakennustarvikkeiden määrässä että käyttökustannuksissa. Ympäristövaikutuksia on myös energian tuotantotavalla: esimerkiksi paikallinen aurinkosähkö- tai maalämpötuotanto lisää talon ekotehokkuutta.

Asumisen järjestelmiin voi myös valita seurantatekniikkaa, joka kerää tietoa esimerkiksi vedenkulutuksesta ja lämmityksestä ja auttaa hillitsemään kulutusta.

Moni talonrakentaja pelkää suunnittelun hintaa, mutta hyvä suunnittelu tuo säästöjä pitkällä aikavälillä. Myös pakettitalon energiaratkaisut kannattaa käydä läpi suunnittelijan kanssa – useimmiten niitäkin on mahdollista muunnella omaan käyttöön sopiviksi.

2. Suosi puuta ja muita ympäristöystävällisiä materiaaleja

Suosi rakentaessa ekologisia, energiatehokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja. Mahdollisimman runsas puurakenteiden ja puumateriaalien käyttö kannattaa, sillä puun hiilijalanjäki on pienempi kuin muiden materiaalien.

Puun valmistuksessa syntyvät päästöt ovat pienet verrattuna esimerkiksi kivirakenteen ja sementin valmistukseen. Puu sitoo ilmakehän hiilidioksidia, ja talon purkamisen jälkeen sitä voi käyttää uudelleen energianlähteenä.

Joskus rakennusmateriaalin valmistukseen käytettävä suuri energiamäärä voi olla ekologisesti perusteltua, jos käyttöikä on useita kymmeniä vuosia. Esimerkiksi tiili tai luonnonkivi voivat pitkän käyttöikänsä puolesta olla ekologisia ratkaisuja.

Myös rakennustuotteissa voi olla ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Useimpien nykyisten tuotteiden, kuten liimojen ja tasoitteiden, ympäristövaikutukset on pyritty minimoimaan, mutta niiden hävittämisen yhteydessä voi syntyä ympäristölle haitallisia aineita.

Rakentajan vastuulla on huolehtia tuotteiden asianmukaisesta käsittelystä, varastoinnista tai kierrättämisestä.

3. Pidä materiaalit kuivina ja ilmavuodot kurissa

Huolellinen rakentaminen on tärkeää ympäristön kannalta. Huolimattomasti toteutetut rakennusvaiheet voivat lisätä talon käytön aikaista energiankulutusta huomattavasti.

Työmaan kosteudenhallinta on tärkeää. Jos seiniä eristetään paksuilla villoilla, on tärkeää, että materiaali ei pääse rakentaessa kastumaan. Seinävillojen kuivuminen on hidasta, eikä märkien rakenteiden lämmöneristävyys ei ole yhtä hyvä kuin kuivien. Rakenteissa oleva kosteus lisää talon energiankulutusta ja homevaurioriskiä.

Puutalojen ilmatiivis rakenne tehdään käyttämällä höyrysulkuja. Huolellisella työllä varmistetaan, että höyrysulusta tulee tiivis eikä ilmavuotoja ole.

– Höyrysulkujen asennustyö on omakotitalon työmaalla yksi tärkeimpiä vaiheita. Yleinen virhe on, että höyrysulkujen teippaukset ja asennustyöt jätetään puolitiehen. Ilmavuodot nostavat talon energiankulutusta valtavasti, millä on talon ekotehokkuuden kannalta iso vaikutus pitkälle tulevaisuuteen, Mikko Juva huomauttaa.

Omatoimirakentajan kannattaa huolehtia kosteudenhallinnasta ja noudattaa höyrysulkujen asennusohjeita tarkasti. Tarkka työmaavalvonta eri työvaiheissa on tärkeää. Jos pakettitalo ostetaan muuttovalmiina, talotehtaan vastuulla on huolehtia työn laadunvalvonnasta.

Asiantuntija: Toimitusjohtaja Mikko Juva, Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry

Asuntomessut Mikkelissä 14.7.-13.8.2017