Uuden raportin saat, jos olet vuoden 2018 aikana omistanut sijoitustuotteita tai käyttänyt osakevälitys- ja arvopaperisäilytyspalveluja.

Raportissa kerrotaan ensin tuotot ennen kuluja, sitten kulut eriteltynä eri kululajeihin ja lopuksi tuotto kulujen jälkeen. Nämä tiedot esitetään sekä kokonaiskuluista (kaikki sijoitustuotteet yhteensä) että eriteltynä sijoituslajeittain.

– Kuluraportti perustuu MiFID II -sääntelyyn ja viranomaiset edellyttävät, että kaikki sijoituspalvelujen tarjoajat sellaisen toimittavat. Tarkkaa muotoa raportille ei kuitenkaan ole määrätty, joten tapa ilmoittaa kulut voi vähän vaihdella, OP:n varallisuudenhoidon tuotepäällikkö Mikko Lahdenperä kertoo.

Muista nämä, kun luet raporttia

  • Raportista saa helposti kokonaiskäsityksen kuluista, joita on palveluntarjoajalle maksanut. Myös eri sijoitustuotteiden tuottoja ja kuluja on entistä helpompi verrata.
  • Raportti sisältää tiedot rahastosijoitusten, indeksi- ja joukkolainojen sekä osakekaupankäynnin ja arvopaperisäilytyksen kuluista ja tuotoista omien sijoitusten osalta. Säästö- ja sijoitusvakuutuksista raportoidaan erikseen, sillä niiden raportointia ohjaa eri sääntely.
  • Raportilla ilmoitettu tuotto tarkoittaa viimeisimmän kalenterivuoden tuottoa.

– Koko omistusajan tuotto on voinut olla paljon parempi, sillä vuosi nyt raportoiva vuosi 2018 oli heikko sijoitusvuosi, Mikko Lahdenperä huomauttaa.

Jatkossa kuluraportin saa joka vuosi ja eri vuosien raporteista voi verrata miten tuottojen suhde kuluihin on vaihdellut markkinatilanteiden mukaan.

– Lisäksi OP:n omistaja-asiakkaat näkevät raportilta, miten OP-bonuksia on käytetty sijoittamisen kuluihin. Osa kuluista voi kuittaantua bonuksilla ja raportilta näkee mitkä, Mikko Lahdenperä lisää bonusvinkkinä.

Mistä maksetaan eli mihin sijoittajilta perityt kulut käytetään?

Kuluilla mahdollistetaan sijoittamisen asiantuntijoiden, kuten salkunhoitajien ja analyytikoiden tekemä työ sekä kuitataan sijoituspalveluiden ja -tuotteiden ylläpitoon ja tuottamiseen liittyviä kustannuksia.

– Esimeriksi rahastojen osalta perittävät kulut menevät rahastojen sijoitusten salkunhoitoon ja arvopaperien säilyttämiseen. Riippuen markkina-alueesta mihin rahasto sijoittaa ja salkunhoidon aktiivisuudesta palkkiot vaihtelevat. Esimerkiksi kehittyville osakemarkkinoille sijoittamisen kulut ovat kalliimpia kuin pääosakemarkkinoille.

Mitä rahastojen salkunhoitajat sitten käytännössä tekevät? Tärkein osa salkunhoitajan työtä on tutkia sijoituskohteita ja tunnistaa salkun sijoituspolitiikkaan sopivat kohteet sekä vaihtaa sijoituskohteita tuottavampiin.

– Jos olet valinnut esimerkiksi vastuullisten periaatteiden mukaan sijoittavan rahaston, on rahaston salkunhoitaja yritysten vastuullisuuteen perehtynyt asiantuntija, joka tutkii puolestasi yritysten toimintaa ja huolehtii siitä, että sijoituskohteeksi valitaan vain vastuullisesti toimivia.

Salkunhoitaja on siis erityisasiantuntija, joka on perehtynyt rahaston sijoituspolitiikan mukaiseen erityismarkkinaan ja maksat hänen erityisosaamisestaan. Näin kuka tahansa voi sijoittaa Afrikan markkinoille, palvelukiinteistöihin tai vaikkapa amerikkalaisiin yrityslainoihin.

Entä mitä analyytikot tekevät?

– Analyytikkomme seuraavat noin 80 yhtiötä ja tuottavat erilaisia raportteja osakesijoittajien käyttöön. OP on Suomen suurin riippumattoman osaketutkimuksen tarjoaja. Kuukauden osakeideat tarjoamme kaikille ja muita raportteja sen mukaan, minkä palvelutason olet sijoittajana valinnut. Analyytikkojen tuottamat analyysit ovat myös sijoitusneuvojiemme käytössä.

Lisäksi sijoittajien maksamilla kuluilla rahoitetaan yleisiä sijoituspalveluja kuten vaikka op.fi-palvelun ja OP-mobiilin sijoituspalvelut ja sijoitusneuvonta konttoreissa.

– Pystymme esimerkiksi tarjoamaan ammattimaista, alan virallisen APV-koulutuksen käyneiden asiantuntijoiden neuvontaa koko Suomen kattavimman palveluverkoston kautta. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus maksuttomaan sijoitusneuvontaan.

Kuluja aiheutuu myös viranomaissääntelyn täyttämisestä. Niiden mukaisesti tuotetaan raportteja, joita sijoittajat ja esimeriksi verottaja saa automaattisesti.

– Jos tuntuu, että kulujen osuus mietityttää, ole yhteydessä omaan osuuspankkiisi. OP Tarjoaa monia erilaisia sijoitustuotteita erilaisilla kulutasoilla, Lahdenperä vinkkaa lopuksi.