Säästölipas otetaan käyttöön OP:n verkkopalvelussa. Yksinkertaisimmillaan lipas toimii virtuaalisena säästöpossuna, johon voi siirtää rahaa joko haluamansa summan kerralla tai pienen summan automaattisesti jokaisen korttimaksun yhteydessä. Asiakkaat ovat ottaneet virtuaalisen Säästölippaan hyvin vastaan, sillä lippaita on avattu jo 100 000. Hiukan yli puolet eli 56 000 säästäjää siirtää lippaaseen automaattisesti rahaa korttimaksujen yhteydessä.

Nyt Säästölippaan voi säästämisen lisäksi kuitenkin ottaa myös tuottavaan käyttöön, sillä sen kautta voi hyvin helposti aloittaa mikrosijoittamisen. Mikrosijoittamisella tarkoitetaan pienten summien ohjaamista tuottaviin sijoituskohteisiin.

– Mikrosijoittaminen on helppo tapa tutustua sijoittamiseen pikkuhiljaa. Säästölippaaseen voi säästää vaikka vain 50 senttiä jokaista korttimaksua kohden, ja kun säästötavoite on saavutettu, lipas siirtää rahaa automaattisesti indeksirahastoihin, OP:n pankkitoiminnan varallisuudenhoidon johtaja Kai Kalajainen sanoo.

Näin Säästölipas automatisoi mikrosijoittamisen

Säästölippaassa jokainen määrittelee omalle säästämiselleen ensin tavoitteen, joka on tällä hetkellä kahdella kolmesta käyttäjästä 1000 euroa.

Kun Säästölippaan valjastaa mikrosijoittamiseen, siirtää Säästölipas rahaa automaattisesti asiakkaan valitsemaan rahastoon sen jälkeen kun asiakkaan säästötavoite on saavutettu.

– Jos säästötavoitteekseen määrittelee esimerkiksi 500 euroa, kaikki sen jälkeen lippaaseen säästyneet eurot lipas ohjaa automaattisesti rahastoon. Näin raha pääsee työskentelemään säästäjän puolesta kuin huomaamatta, Kalajainen sanoo.

Asiakas voi verkkopalvelussa valita, mihin hän indeksirahastoon hän haluaa varojaan Säästölippaan kautta sijoittaa. OP-Maailma Indeksi sijoittaa nimensä mukaisesti osakkeisiin ympäri maailmaa, OP-Eurooppa Indeksi eurooppalaisiin ja OP-Suomi Indeksi suomalaisiin osakkeisiin. Indeksirahastot sijoittavat hajautetusti osakkeisiin indeksin mukaan, ja niiden tuotto myös seuraa indeksiä. Indeksirahastojen pitkän aikaväin tuotto-odotus on noin 7-8 prosenttia ja kulut sijoittajalle pieniä.

– Asiakkaalle tämä on tehty mahdollisimman helpoksi, hänen ei tarvitse avata edes arvo-osuustiliä. Toivomme, että useampikin tutustuisi tähän ominaisuuteen ja aloittaisi rahastosäästämisen, Kalajainen sanoo.

Mikrosijoittamiseen Säästölipasta on voinut käyttää vasta joidenkin viikkojen ajan, ja kiinnostus sitä kohtaan kasvaa.