Suomessa toimii noin 500 metsäpalveluyrittäjää. Metsäkeskuksen yrityspalvelujen asiantuntija Marko Ämmälä arvioi, että tulevina vuosina yrittäjien määrä tai ainakin alalla toimivien lukumäärä kaksinkertaistuu. Syynä tähän on metsänomistajien kaupungistuminen ja ikääntyminen.

– Meillä on koko ajan vähemmän niitä metsänomistajia, jotka tekevät itse metsänhoitotöitä, Ämmälä tiivistää.

Tulevina vuosina metsänomistajat ikääntyvät entisestään, ja luvassa on iso muutos. Kysyntää on esimerkiksi taimikonhoidon, taimienistutuksen ja muun metsänhoidon tekijöille. Varsinkin niin sanotut etämetsänomistajat tarvitsevat ammattilaisten apua metsänhoitoon.

– Metsänomistajalla saattaa olla 10 000 euron henkilöauto, jossa on kaskot viimeisen päälle. Samaan aikaan hän voi omistaa 200 000 euron arvosta metsää, mutta siinä ei ole vakuutusta, eikä sitä hoideta. Meillä ei ole varaa siihen, että metsiä jätetään hyödyntämättä. Tulevaisuudessa tarvitaan koko ajan enemmän puuta jalostukseen.

Nuori ja kasvava ala

Alana metsäpalveluyrittäjyys on melko nuori, noin 20-vuotias.

– Metsäpalveluyritykset ovat usein pieniä, keskimäärin 1–3 henkilön yrityksiä. Tavoitteena on myös se, että niiden koko kasvaisi.

Ämmälän mukaan alalle on tärkeää saada uusia yrittäjiä, jotta tarjonta vastaisi kasvavaa kysyntää.

Uudet metsäpalveluyrittäjät ovat pääosin melko nuoria, juuri opintonsa päättäneitä. Nykyään metsäpalveluyrittäjyyttä voi opiskella muutamassa oppilaitoksessa osana metsätalousyrittäjän ammattitutkintoa. Yrittäjyys on nuorille keino päästä kiinni alan töihin.

Ämmälä arvioi, että vuosien mittaan kynnys yrittäjäksi ryhtymiseen on madaltunut. Usein metsäpalveluyrittäjyys ei myöskään vaadi yhtä suuria investointeja kuin esimerkiksi metsäkoneenkuljettajan hankkima kalusto.

Metsätöiden lisäksi työhön kuuluu monipuolista markkinointia. Jotta yrittäjät pärjäävät tulevaisuudessa, heidän on tavoitettava nimenomaan etämetsänomistajat. Se vaatii hyviä markkinointitaitoja.

Vain hyvin hoidettu metsä tuo tuottoja

Yrittäjä Janne Oldenburg on toiminut metsäpalvelualalla vuodesta 1994. Hänelle ammatinvalinta oli helppoa. Kutsumusammatti veti häntä puoleensa.

– Jo peruskouluaikana oli selvä, että menen metsäalalle.

Nykyään Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy työllistää kymmenen henkilöä. Yrityksellä on neljä metsäkonetta ja oma tukkirekka. Tämän kaluston ansiosta se voi hoitaa projekteja alusta loppuun asti itse. Yrityksen toimintavuosiin on mahtunut muutoksia.

– Nykyään metsurin työ on enemmän taimikonhoitoa. Sitten on myös citymetsureiden työt, kuten pihapuiden kaato, jotka eroavat maakuntien töistä. Kyllähän metsäala on muuttunut muiden alojen tapaan, kun tekniikkaa on tullut lisää. Työnjohtajia ei tarvita enää samalla tavalla, ja metsureille saadaan kartat näkyviin kännykästä.

Hän arvioi, että tulevina vuosina tekniikka kehittyy entisestään, mutta tarve ihmisten tekemälle työlle ei kuitenkaan katoa.

– Kyllä se varmaan aika pitkälle vaatii ihmissilmän ja ihmiskäden joko koneen jatkeena tai suoraan metsurin töissä.

Oldenburg kokee, että metsässä riittää yhä paljon mahdollisuuksia. Hän myös uskoo, että pienille metsäpalveluyrityksille on kysyntää. Monet maanomistajat haluavat nimenomaan tukea pieniä metsäpalveluyrityksiä.

– Välikädet häviävät matkan varrelta. Asiakkaan voi olla helpompaa asioida metsäpalveluyrittäjän kuin suuren metsäyrityksen kanssa, jossa työnjohtaja vaihtuu muutaman vuoden välein.

Hän myös muistuttaa, että oikein hoidettuna metsä on hyvin tuottava sijoitusmuoto. Jos sen jättää hoitamatta, tuotot jäävät saamatta.

– Toivoisin, että se muuttuisi niin, että metsänomistajat laittaisivat metsänsä kuntoon, ja se alkaisi työllistää ja innostaa nuoria raivaussahan varteen. Taimikonhoito on kuitenkin mukavaa työtä.

Tutustu OP Metsä-palveluun. OP Metsä kertoo metsäsi arvon ja auttaa sinua tekemään omaisuuttasi koskevia päätöksiä. Löydät palvelusta myös veromuistion, jonka avulla hallinnoit metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tulo- ja menotositteita sekä ylläpidät ajopäiväkirjaa.