Metsätalouden kassavirta on tyypillisesti epätasainen. Tavanomaiselta metsätilalta hakkuutuloja saadaan 2–4 vuoden välein, mutta metsänhoidon kuluja syntyy joka vuosi.

Metsänhoitotöiden oikea ajoitus on paras tapa parantaa metsätalouden kannattavuutta. Se tarkoittaa esimerkiksi taimikonhoitojen toteuttamista juuri oikeaan aikaan, kun istutustaimien kasvu ei ole vielä heikentynyt ja vesakonraivaus on edullista.

OP:n tarjoama Mhy Metsätili on joustava ja helppo ratkaisu metsänomistajien taloudenhallintaan.

Sen avulla metsänomistaja voi tehdä tarvittavat hoitotyöt oikeaan aikaan rahoittamalla kustannukset tililuotolla, jonka voi maksaa takaisin halutessaan joko saman tien tai pienemmissä erissä jopa kuuden vuoden maksuajalla. Rahoitusta Mhy Metsätilillä voi saada 2 500 eurosta aina 20 000 euroon asti edullisella vuosikorolla.

Kyseessä on vakuudeton luotto. Asiakas ei siis tarvitse erillisiä vakuuksia.

– Mhy Metsätili on tililuotto, joka mahdollistaa kustannustehokkaan investoinnin metsään ja sen tulevaisuuden tuottoon. Mitä paremmin metsää hoitaa, sitä varmempaa on metsästä saatava tulevaisuuden hyöty, sanoo OP Yrityspankin rahoituspäällikkö Anton Kurttila.

Säännönmukainen metsänhoito maksaa itsensä takaisin.

– Nyrkkisääntö on, että metsätalouden tuoton saa pidettyä hyvällä tasolla, kun hoitotöihin sijoittaa 15 prosenttia hakkuutuloista, toteaa Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen.

Pilotista positiivista palautetta

Ajatus Mhy Metsätilistä syntyi keskusteluissa metsänhoitoyhdistysten kanssa. Yhteistyössä niiden kanssa OP lähti kehittämään joustavaa ja yksinkertaista rahoitusinstrumenttia, joka helpottaisi metsänomistajaa kassavirran hallinnassa.

Tavoitteena on, että metsänhoitotyöt tai suuremmatkin metsänhoitoinvestoinnit kuten metsänlannoitus, kunnostusojitus tai metsätien rakentaminen on mahdollista tehdä otollisimpaan aikaan. Metsänomistaja voi tehdä päätöksen vaikkapa seuraavan kesän lannoitushankkeeseen osallistumisesta, kun rahoitus on jo varmistettu.

Keskipohjan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon metsänhoitoyhdistysten kanssa toteutettu pilotti keväällä 2019 sai myönteisen vastaanoton. Valtakunnallisesti Mhy Metsätili lanseerattiin lokakuussa 2019.

– Mhy Metsätili on helppo hankkia vaikkapa varalle tulevaisuuden investointeja varten, Tiainen sanoo.

Tililuoton kuluja syntyy vain, kun tiliä käyttää.

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua

Tili soveltuu käytännössä kaikille henkilöasiakkaille. Sen voi avata kätevästi esimerkiksi verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä alueellisten metsänhoitoyhdistysten asiantuntijoihin.

Esimerkiksi Keskipohjan metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Johanna Perkkalainen on tehnyt jo useita sopimuksia yksityisasiakkaiden ja metsää omistavien perikuntien puolesta.

– Alueellani on paljon melko iäkkäitä ja eläköityneitä metsänomistajia, jotka kaipaavat neuvoja Mhy Metsätiliä koskevissa asioissa, hän kertoo.

Kaikilla ei välttämättä ole myöskään verkkopankkiin tarvittavia pankkitunnuksia, tai kynnys ottaa yhteyttä pankkiin luottoasioissa saattaa olla korkea. Silloin metsäasiantuntijat voivat auttaa käytännön asioissa ja tehdä sopimuksen Mhy Metsätilistä jäsenen puolesta, Perkkalainen toteaa.

Tunnettuutta vahvistetaan yhteisvoimin

Mhy Metsätiliä avattaessa tehdään luottopäätös, jossa tarkistetaan hakijan taloudelliset tiedot.

Hakija voi olla yrittäjä, maanviljelijä, työelämässä tai eläkkeellä. Vaikka Mhy Metsätili on helppo ja joustava rahoitusinstrumentti, käytännössä on tullut esiin myös erikoistilanteita, jotka herättävät lisäkysymyksiä.

– Ison luottolimiitin ottaminen esimerkiksi kuolinpesän nimiin saattaa vaatia lisäselvityksiä, jolloin olen ollut yhteydessä OP Yrityspankin asiantuntijoihin. Olen saanut kiitettävän nopeasti apua, miten kussakin tilanteessa on järkevintä menetellä, Perkkalainen sanoo.

OP tekee yhteistyötä metsänhoitoyhdistysten kanssa vahvistaakseen Mhy Metsätilin tunnettuutta metsänomistajien kohderyhmässä.