Ajatellaan tilanne, jossa jokin yritys tai henkilö saa hyvän idean, mutta hänellä tai yrityksellä ei ole varaa toteuttaa sitä. Tilanteessa on kaksi vaihtoehtoa: yrittää kerätä rahaa idean toteuttamiseksi tai haudata se. Idean hautaaminen olisi sääli sellaisessa tilanteessa, jossa idea toisi uutta toimintaa ja varallisuutta.

Tilanne on arkipäivää. Usein idean toteuttaminen vaatii alkuvaiheessa kustannuksia. Esimerkiksi jonkin tuotteen tuottamiseksi täytyy rakentaa tuotantolinjasto tai tehdas. Tehdas alkaa tuottaa yritykselle tuloja vasta myöhemmin, jos yrityksen toiminta lähtee lentoon. Ensimmäinen vaihe, eli alkuinvestointi, pitää siis rahoittaa jotenkin, ja yrityksen tuottoa pitää jaksaa odottaa. 

Yksi vaihtoehto rahoittaa uusi idea on tulorahoitus. Se on mahdollista silloin, jos idean saaneella yrityksellä on jo toimintaa, josta se saa voittoa. Yritys voi säästää riittävän määrän rahaa tehtaan pystyttämiseksi. Tämä tapa vaatii kuitenkin investoinnin lykkäämistä tulevaisuuteen. Säästöjä kartuttaessa kilpailija saattaa saada saman idean ja toteuttaa sen ensin.

Usein tilanne on sellainen, että hyvän idean saanut yritys tai henkilö hakee rahaa muilta, eli rahoitusmarkkinoilta. Rahoitusmarkkinoilla yritys myy rahoittajille lupausta tulevista rahavirroista. Markkinoilta kerätään varat alkuinvestointia varten, ja rahoitusta myöntäneet odottavat, että saavat sijoitukselleen vastinetta sitten kun tehdas tuottaa voittoa.

Osakeannilla kerätään pääomaa

Rahoitusmarkkinoilta haettavat varat voivat toteutua osakkeina tai lainana. Yksi tapa on osakeanti. Se tarkoittaa sitä, että idean toteuttamiseksi on perustettu osakeyhtiö, ja osakeannissa osakeyhtiön perustajat keräävät puuttuvat varat luomalla ja myymällä uusia osakkeita.

Osakeannissa osakeyhtiön perustajien omistusosuus yhtiöstä pienenee. Annissa kerätyillä varoilla on kuitenkin mahdollista kehittää yhtiön toimintaa, ja silloin ”vanhojen” osakkeiden arvokin kasvaa.

Osakeannin voi Suomessa järjestää osakeyhtiö tai osuuskunta. Jos osakeyhtiö ei onnistu houkuttelemaan riittävästi rahoitusta, osakeanti raukeaa.

Yritys voi hakea myös lainaa, eli ottaa velkaa alkuinvestointia varten. Usein osakeyhtiöillä on osakepääoman lisäksi myös velkaa. Lainaa voi hakea pankeilta tai suoraan rahoitusmarkkinoilta myymällä joukkovelkakirjoja.

Mikä on joukkovelkakirja? Saat vastauksen tähän Miten talous toimii? -verkkokurssilla. Samalla opit, miten hinnat muodostuvat, miten varallisuus maailmassa jakautuu ja miten maailman suuret ongelmat syntyvät ja voidaan myös ratkaista. Verkkokurssi on ilmainen, ja sen on toteuttanut Taloustieteen keskus Helsinki GSE. Kurssin ovat rahoittaneet Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto. OP Ryhmä on kurssin viestintäkumppani.

Lue myös:

Merkintäoikeusanti – mistä on kyse?

Houkutteleeko listautumisanti? Lue mistä siinä on kyse

Miksi jotkin maanosat tai valtiot ovat rikkaampia kuin toiset?