Seitsemän vuotta sitten heinäkuun lopulla Etelä-Savossa Rantasalmella rytisi. Asta-myrsky repi puita maahan laajoilta alueilta.

– Normaalivuonna istutamme omalle alueelleni noin 130 000 tainta. Asta-myrskyn aukkoihin kului noin 500 000 – 600 000 tainta. Se oli ihan valtava määrä, kertoo Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Maija-Liisa Kettunen.

Myrsky ja sen syöksyvirtaukset kiersivät Kettusen oman metsän. Monella muulla metsänomistajalla ei käynyt yhtä hyvä tuuri.

– Osalta kaatui jopa 10 000 kuutiota puuta. Suurimpia tuhot olivat päätehakkuuikäisissä metsissä. Osalla alueesta myös nuorissa kasvatusmetsissä oli huomattavia tuhoja.

Nuorissa metsissä tuhot tuntuvat todella raskailta, koska metsä on parhaassa kasvussa ja kasvatus täytyy aloittaa jälleen alusta.

– Myrskyn katkomat ja kaatamat puut eivät ole koskaan niitä halutuimpia. Jos myrsky katkoo puut rungosta poikki, kuitupuun osuus tulee suuremmaksi ja tukkipuun osuus jää pienemmäksi. Siksi tukkipuun hinta on myrskyalueilla yleensä noin 20–30 % normaalihintaa alempi.

Hyvin hoidettu metsä kestää myrskyt paremmin

Kaikkia metsän uhkia ei voi estää, mutta niihin voi varautua jo etukäteen. Ennakointi on paras tapa valmistautua mahdollisiin myrskytuuliin.

Oikeanaikainen taimikonhoito ja harvennus ovat keskeisiä tekijöitä myrskytuhojen ennakoinnissa. Jos metsän ensimmäinen harvennus on myöhässä, kannattaa metsä jättää vähän tiheämmäksi. Silloin metsä kestää paremmin myrskyjen lisäksi myös lumituhot.

Myrskyjen vaikutukset saattavat myös kasaantua. Myrskyn riepottelemien alueiden reunametsät ovat jo ennestään kärsineitä, sen vuoksi ne ovat alttiita kaatumaan seuraavan myräkän yllättäessä.

Asta-myrsky sai Kettusen hankkimaan omaan metsään vakuutukset. Hän kannustaa muita metsänomistajia tekemään samoin.

– Ehdottomasti kannattaa hankkia vakuutukset. Metsävakuutuksista kannattaa pyytää tarjoukset kaikilta vakuutusyhtiöiltä ja vertailla kuinka ne korvaavat tuhot. Vakuutus on pieni kuluerä, jonka voi vähentää verotuksesta.

Myrskyt yleistyvät

Kettunen arvioi, että myrskyjen määrä on kasvanut viime vuosina. Märät syksyt ja leudot talvet ovat tehneet metsistä entistä haavoittuvaisempia.

Talven aikana kaatuneet puut säästyvät usein arvoa alentavalta sinistymiseltä eli sinistäjäsienten aiheuttamalta värjäytymiseltä, mutta niiden korjaaminen on usein hankalampaa kuin kesäisin. Puut voivat jäätyä kiinni maahan lumen alle, eikä niitä aina pääse korjaamaan talteen kelirikon pehmittämien teiden varsilta.

Jos puut jäävät metsään kevääseen asti, ne saattavat houkutella kokoluokaltaan pieniä, mutta tuhoisia hyönteisiä, kuten kirjanpainajia.

– Jos metsään on kaatunut 20 kuutiota puuta, se tulisi korjata pois hyönteistuholainkin mukaan, Kettunen muistuttaa.

Toimi näin myrskyn jälkeen:

1. Tee vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön

Jos metsänomistajalla on vakuutus metsään, ensimmäinen askel on tehdä vahinkoilmoitus. Jos metsävakuutus on OPlla, voi vahinkoilmoituksen tehdä osoitteessa https://vahinkoapu.op.fi/

2. Selvitä tuulenkaatojen määrä

Soita paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen tai puukaupan yhteyshenkilölle yrityksessä, jonka kanssa on tehnyt puukauppaa ja pyydä asiantuntijaa käymään metsässä ja arvioimaan kaatunutta puumäärää.

3. Puiden raivaus ammattilaisten työksi

Puita ei kannata lähteä katkomaan itse, koska se voi olla hengenvaarallista.

4. Asun kaukana metsästäni. Mitä teen?

Jos oma metsä sijaitsee esimerkiksi toisella paikkakunnalla, metsänomistaja voi soittaa paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen ja pyytää asiantuntijaa käymään tarkistuskierroksella metsässä.

Tutustu OPn metsäpalveluihin osoitteessa op.fi/metsa